Thăm lại Tống Lê Chân

 

Tôi về thăm Trại Tống Lê Chân

Thắp nén tâm hương trước mộ phần

Tử sĩ vong thân đền nợ nước

Anh hùng vị quốc báo ơn dân

Chết v́ đất nước hồn thành thánh

Chết bởi giang sơn phách hóa thần

Lạc mả xiêu mồ nhang khói lạnh

Ngậm ngùi sông núi kiếp chinh nhân

 

Viễn Khách

July 17, 2019

 

Bài hoạ 1:

 

Ơn Người Lính trẻ

 

Ngó lên đồi, mộ Tống Lê Chân

Tử sĩ ơi, xin được phước phần

Đă mấy mươi năm buồn tiếng súng

Bao ḍng lệ nhớ tủi ḷng dân

Đời trai chiến tích tô trang sử

Nợ nước hồn thiêng hiễn thánh thần

Tổ quốc ghi ơn người lính trẻ

Anh hùng diệt tận lũ phi nhân

 

M.Đ

 

Bài hoạ 2:

 

Trại Tống Lê Chân

 

Tiền đồn biên giới Tống Lê Chân

Lính mũ nồi xanh đă góp phần

Chống giặc xâm lăng làng bản Thượng

Ngăn thù cướp phá xóm thôn dân

Tha phương trở lại thăm rừng núi

Viễn khách về đây tế quốc thần

Phưởng phất hương hồn bao chiến hữu

Đền xong nợ nước phận quân nhân

 

Viễn Khách

July 18, 2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính