Khắc khoải

 

 

Đất khách nhiều đêm nhớ cố hương

Niềm riêng khắc khoải nát can trường

Non sông dưới ách phường vô đạo

Đất nước vào tay bọn bất lương

Giận lũ sài lang vô tổ quốc

Thù quân cẩu trệ phản tông đường

Buôn rừng bán biển cho Trung cộng

Bách hại dân lành quá thảm thương

 

 

Viễn Khách

22/1/2020

 

 

 

Cảm hoài

Ĺa quê xa xứ nát tâm can

Cất bước ly hương uất hận tràn
Kẻ đă ra đi sông núi mất
Người c̣n ở lại mảnh đời tan
Xuân về nhớ nước hồn tê tái
Tết đến thương nhà lệ chứa chan
Tuyết trắng rơi rơi sầu lữ khách
Mây mù che khuất nẻo quan san

Viễn Khách

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính