V đu ta đ phải bỏ nước, bỏ nh ra đi trong ci chết để tm Lẽ Sống?

 Ai cn nhớ, v ai đ qun?

 

 

"Qun" v v my bay 30 thng 04 Việt cộng "hạ gi", nn về Việt Nam để ăn chơi!

( kiến của Hn Giang Trần Lệ Tuyền)

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh