VNCH hơn hẳn VNCS


Vi Anh

 

 

Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà với độ lùi thời gian đă quá đủ, với đối chiếu đă rạch ṛi, hầu hết nhận thấy cuộc sống trong thời kỳ Việt Nam Cộng Ḥa tốt đẹp, hạnh phúc hơn hẳn thời Việt Nam Cộng sản.


Thời VNCH nhớ lại sống dễ làm sao ấy dù có chiến tranh. Anh chạy xích lô ở Saigon sáng cũng có thể ăn tô phở, chiều có thể ngồi quán cóc lai rai tô xí quách, rỉ rả chai bia Con Cọp.


Một giáo sư dạy học lương trên năm sáu ngàn, ở trọ và cơm tháng khoảng 500$. Có thơ rằng “Nhớ thuở xưa ta sống một đời. Dễ dàng, ăn thiệt chỉ làm chơi, Như ḍng sông Hậu trôi mơ mộng, Như đất Miền Tây rộng thảnh thơi. Cái đúng cái sai đ̣i đủ thứ, Chuyện c̣n chuyện mất phú riêng trời. Nhiều sung sướng quá rồi không biết. Chừng biết vàng son đă hết thời.”


Như đă biết VNCH khai nguyên và tồn tại mấy chục năm ṭan trong thời chiến tranh. Dân chủ, tự do của VNCH mới xây dựng và trong thời chiến. Thế mà người dân VNCH, từ Bến Hải đến Cà mau có tự do và dân chủ nhiều hơn đồng bào của ḿnh ở ngoài Miền Bắc CS từ Bến Hải trở ra Lạng Sơn, Cao Bằng.


VNCH trên thực tế và pháp lư, thực chất và thực sự có hiến pháp, có quốc hội, có đối lập, có tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp phân nhiệm và thực thi rơ ràng. Có lấn quyền, ủy quyền nhưng có tranh đấu, có sửa chữa để hiến pháp là đạo luật tối thượng của chánh quyền.


Trong xă hội có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do cư trú, đi lại trong ngoài nước.


Có báo của tư nhân, có nghiệp đ̣an của nhà báo, của công nhân, có biểu t́nh ủng hộ, biểu t́nh chống chánh phủ. Dĩ nhiên tự do, dân chủ không ṭan thiện, toàn mỹ, nhưng có và phát triển bền vững càng ngày hoàn thiện hơn.


Nhưng chắc chắn không có cảnh chà đạp tự do, dân chủ một cách vô tội vạ như thời VNCS. Không có cảnh công an muốn bắt ai th́ bắt, đánh ai th́ đánh mà không bị trừng phạt bởi kỷ luật hay pháp luật. Không có chuyện công an dùng du đăng, xă hội đen để trấn áp dân. Không có phong trào dân oan do nhà nước lợi dụng biện pháp hành chánh qui họach để cướp đất của dân, bồi thường rẻ mạt, cán bộ đảng viên dĩ công vi tư, lấy bán hay hùn với các nhà đầu tư ngoại quốc hay thành phần ăn theo với CS.


Có tham nhũng, hối lộ nhưng không có nạn tham nhũng trầm trọng hết thuốc chữa, biến thành quốc nạn như thời CS Hà nội. Thế mà VNCH quyết liệt thành lập một cơ quan hiến định là Giám sát Viện để bài trừ.


C̣n VNCS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ đến đỗi tổ chức Transparency International Minh Bạch Quốc Tế công bố nhiều năm liền VNCS đội sổ tham nhũng trên thế giới. Năm 2011 VNCS đứng thứ 112, trong tổng số 183 quốc gia và lănh thổ; năm 2010, thứ 116 trong tổng số 178 quốc; năm 2009, thứ 120 trong số 180. VNCS đội sổ tham nhũng mấy năm liền làm cho người ta thấy tham nhũng của CS là hết thuốc chữa. Tiêu biểu như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của VNCS là người hứa suông, hứa cuội khi được Đảng CS điều sang Nhà Nước làm Thủ Tướng. Ông tuyên bố không diệt được tham nhũng, Ông sẽ từ chức. Thế mà tham nhũng ngày càng trầm trọng, c̣n TT Dũng đă làm thủ tướng hết một nhiệm kỳ c̣n t́nh nguyện “hy sanh” làm thêm nhiệm kỳ thứ hai nữa và trở thành người có quyền thế nhứt nước và tham nhũng trở thành quốc nạn hết thuốc chữa rồi.


VNCH không có một vị tổng thống, thủ tướng, tướng lănh, bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu nào của VNCH di tản ra ngọai quốc có đủ tiền mua hai cái nhà. Có tướng phải đi làm thợ sơn, nghị sĩ đi bán xăng, dân biểu đi cắt chỉ, sĩ quan, công chức đi cắt cỏ trong buổi ban đầu để nuôi gia đ́nh, cho con đi học trong thời chân ướt chân ráo.


VNCH không có đại nạn, phong trào bằng cấp giả “cao cấp” như mấy ngàn tiến sĩ “dỏm” như VNCS bây giờ.


TT Nguyễn văn Thiệu thời đệ nhị VNCH khi Mỹ bắt tay được với TC, cúp viện trợ VNCH, thân cô thế cô cũng cùng Quân đội quyết ǵn giữ đất nước ông bà để lại với trận tử chiến của Hải quân VNCH ngoài đảo Hoàng sa năm 1974.


Trong khi đó suốt gần hai phần ba thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, chưa bao giờ chế độ CS, nhà nước CS có tính của dân, do dân, v́ dân hồi nào và chút nào đâu. Nhà Nước VNCS thực chất không có phân quyền tam lập, Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp ǵ. Đảng CS độc tài đảng trị ṭan diện. Đảng CS lănh đạo Nhà Nước, quản lư Nhân Dân, làm chủ Đất Nước. Cái gọi là Quốc hội th́ đảng cử dân bầu. Đảng viên vào đảng, Đảng kết nạp đảng viên sau này ra nắm quyền bính, đâu có người dân nào biết. Quốc Hội Đảng cử dân bầu. Đảng cơ cấu đảng viên phải chiếm trên 95%.


C̣n Ông Hồ chí Minh là một người gian ác hơn Tào Tháo, làm gia nô cho CS Nga, Tàu, ám hại các lănh tụ quốc gia, hại đồng chí có uy tín, giết phụ nữ sau khi thoả măn xác thịt. Các tài liệu của Liên xô, Pháp giải mật cho thấy mà kinh tởm. Nhưng CS Hà nội một mực thần thánh hóa Hồ chí Minh và bôi tro trét trấu TT Ngô đ́nh Diệm, Nguyễn văn Thiệu, Trần văn Hương của VNCH tài đức hơn nhiều.


Cộng sản láo thiên, láo địa, láo người, láo riết thành bản chất của con người CS nên nói láo mà không ngượng miệng, không nháy mắt. Tổng Bí Thư Đảng CS Lê Duẩn ăn học dốt hơn, CS đặt sệt hơn nói dân chủ CS vạn lần so với dân chủ tư sản th́ người ta c̣n ít cười hơn. Đằng này Bà Nguyễn Thị Đoan là Phó Chủ tịch Nước ít đặc sệt CS hơn, lại được đánh bóng là người gọi là giáo sư tiến sĩ tức có ăn học nhiều hơn Ba Duẩn, thế mà Bà lại viết trên báo Nhân Dân ngày 05-11-2011, “Rằng th́ nà”, “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân”. Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng nói dân chủ của VNCS cao đến thế là cùng.


CS láo riết rồi không biết ḿnh láo nên làm những chuyện ruồi bu. Ô. Hồ chí Minh cha già của CSVN nói, “Không có ǵ quí hơn độc lập tự do”. V́ tự do quí quá nên Ô. Hồ không cho dân một chút tự do nào. Nếu Ông “nắm” được không khí, chắc Ông sẽ kiểm soát hơi thở của người dân. Đảng CS độc tài đảng trị toàn diện lấy câu này treo trước trụ sở cơ quan Đảng. Công an cánh tay chuyên chính của Đảng CS đối với dân lấy câu này treo ở các cổng trại giam như trại giam Phan đăng Lưu, Chí Ḥa.


Nên 41 năm qua người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngọai càng ôn cố càng ngưỡng mộ Việt Nam Cộng Ḥa./.

 

 

Vi Anh

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính