Bố tâm sự với con ngày 30 tháng Tư


 


 

Con yêu dấu hăy nghe lời bố
Tháng tư về buốt nhói tim cha
Cảnh tang thương tan cửa nát nhà
Quốc phá gia vong bốn hai năm trước

Dân tộc ta kể từ ngày lập quốc
Đă bao lần vận nước điêu linh
Trải bao đời giặc giă chiến chinh
Chưa bao giờ chạy rời xa đất tổ

Bây giờ bỏ quê hương xứ sở
Cùng ruộng đồng mồ mả cha ông
Tha phương ôm mối hận lưu vong
Nỗi hờn tủi ngậm ngùi con dân Việt

Bọn Việt Cộng hung tàn chém giết
Xua quân vào cưỡng chiếm miền Nam
Áp đặt lên một chế độ bạo tàn
Gây bao cảnh lầm than dân rên xiết

Ôi thê lương cho ḍng giống Việt
Đă bao đời chinh chiến giữ quê hương
Chống kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
Giờ ôm mặt t́m đường đi bỏ nước

Việt sử ta từ ngàn năm trước
Đón kẻ thù về nước dày mồ
Đang tái diễn bởi bọn giặc Hồ
Để bia miệng ngàn năm sau phỉ nhổ

Lịch sử ghi những ngày đau khổ
Khi đất trời tràn ngập oán than
Nỗi oan khiên người chết hàng ngàn
V́ đạn pháo thù nhà tan người nát

Ôi tháng tư những ngày buốn thảm
Dù bố con lưu lạc xứ người
Được tự do sống hết mảnh đời
Không quên dược những ngày đau đớn ấy

Con yêu dấu nghe lời bố dậy
Đất nước ta vẫn c̣n đấy con ơi
Mong rằng con khôn lớn lên người
Về lấy lại quê hương và tổ quốc
 


Ve Sầu
(27/04/2018)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính