“Hiện-tượng” Trần-Kiều-Ngọc!!!

 

VânPhong Nguyễn-Đ́nh-Khánh...

 

 

 Ngược ḍng lịch-sử của thế-giới trong đó  có VN! Sau Dệ II TC (1945), bản đồ thế-giới bắt đầu chia: Thế-giới tự-do và CSQT,  các nước bị-trị bởi thực-dân:  từ từ thu-hồi độc-lập trong tay thực-dân: Anh – Pháp – Bỉ - Ḥa-lan mà không cần …đổ máu mà cũng không cần kêu gọi  CSQT “giải-phóng” dùm!!! 

 

Tính chung, CSQT đă giết  hàng trăm triệu người dân khi CS cướp đước chính-quyền!! Riêng tại chiến-trường Đông-dương kéo dài đến ngày 30-04-75, con số thương vong cũng lên tới gần chục triệu Quân – Dân – Cán chính của hai miền Nam – Bắc!!! Do đâu!!!??? Và hậu-quả là sau ngày 30-04-75, có bao nhiêu tù nhân gục ngă trong nhà tù CS, bao nhiêu người chết trên đường vuợt biên!!!!??? Và cho đến  nay, đă hơn 42 năm qua, VN được là “ḥa-binh – độc-lập - tự-do – hạnh-phúc” ! Nhưng con số thương vong tại VN dưới đủ mọi h́nh-thức vẫn chưa co con số …thống-kê! Chưa nói đến, nếu CSHN “bán nước” cho TC, th́ lúc đó Dân VN có bị TC diệt-chủng,  th́ cũng không thể nói là người VN, mà tuyên-truyền là “bọn phản-dộng” thế-lực nước ngoài chống phá nhà nước CHNDTQ!!!  V́ đâu!!!???

 

Theo đó, đă là CS, th́ bất cứ CS như Liên-sô – TC – Kampuchia - Venezuela – Cuba - Bắc-hàn… đều là “trục ác” hết!!! Riêng  CSVN đứng đầu là HCM “đội” Mao – Mac`- Hồ  không phải là …vô tội!!! Như vậy, nơi nào có CS xuất-hiện là nơi đó phơi bày đầy đủ tội ác kể cả tội diệt-chủng! Tóm lại, Chống tội ác chưa đủ mà phải chống nguyên-nhân kẻ gây ra ….tội ác!! Vậy tiêu-diệt tư-tưởng HCM và giải-thể Đảng CSVN là tội ác tại VN sẽ được giải trừ.

 

Ngày nay, trước hiện t́nh đất nước. CSHN đang nằm trong thời kỳ “hấp hối”! “Bổn cũ lập lại”, một số nhỏ cán-binh CS lạm dụng tinh-thần dân-chủ nơi hải-ngoại lại đóng vai “khổ-nhục-kế  Hoàng-Cái’, “xa-luân-chiến” ra hải-ngoại  “tuyên-truyền không công” cho VC! Xin đan cử ngắn gọn, từ Bùi-tín – Hoàng-Minh-Chính …và gần đây là Cù-Huy-Hà-Vũ – Điếu cày – Tạ-Phong-Tần….! Nhưng CSHN vẫn không xóa được tinh-thần Chông Cộng tại Hảo-ngoại! “Thua keo này bày keo khác”!

 

Thật đúng lúc, Cô Trần-Kiều-Ngọc tỵ-nạn tại Úc lại “xuất-hiện” thật dưới lớp son  “nhân-bản” không kém với các “vị” ra nước ngoài như trên đóng vai …”khổ-nhục-kế”!!! Nhưng dù sao, tôi vẫn “tuyên-dương” cô là “can-dảm’ đầy “nhiệt-huyết”, nhất là Cô đă “hấp-thụ”  được ánh sang văn-minh dân-chủ của các nước Tây-phương! Với tŕnh-độ ưu-việt của Cô, chắc chắn cô không thiếu phương-tiện truyền-thông trong và ngoài nước kể cả QT về tội ác hiện tại do CSHN hang ngày gây ra tại VN!!! Điều này Cô đă “lướt” qua chưa?? Không lẽ các  “cố-vấn” không thông-báo cho Cô!!! Hoặc là “truyền-thống giáo-dục gia-đ́nh” chưa đủ!!! Nếu thật vậy, việc Cô tuyên-bố: “KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC”!!!  Th́ không c̣n là chuyện lạ!!! Nếu cô TKN mặc “áo đỏ sao vàng” mà tuyên-bô như trên, th́ CĐ bớt … ồn ào!!!!

 

“Cái ác” th́ bất cứ nơi đâu cũng có và ai cũng …chống,  nhất là trong một nước dộc-tài! Không đợi tới phiên cô! Tôi cho là cô đúng mới 49%! Có nghĩa là cô chỉ “chặt” “cái ngọn” (=cái ác) và sau đó  vân “nuôi-dưỡng” cái “gốc” (=CSHN) cho …xum xuê, mà c̣n “mọc” lan-tràn ra nơi khác! Muốn diệt “cái ác tại” VN th́ không bằng ǵ phải chung sức phối-hợp diết ngay “cái gốc” (=CSHN) là giải-quyết được tất cả!!!

Cô TKN và các “vị” đang “cô-vấn” cho Cô, nghĩ sao????

 

 Trước 30-04-75, Người Quốc-gia có thể hy-sinh trước mũi súng của VC trên chiến-trường, nhưng không “mất nước” mà “mất nước” do ḷng “vị-tha nhân-bản” v́ đă dung dưỡng cho  kẻ thù  ẩn sâu … trong ḷng Dân-tộc! Ngày nay tại hải ngoại, CHÍNH-NGHĨA / VNCH đă được vực  dậy, cũng là lúc bị …”sói ṃn” do “phe ta” “lạm-dụng” tinh-thần dân-chủ để “tuyên-truyền xám” cho NQ.36/VC. Nếu lần này Người Việt QG sẽ THUA mà c̣n THUA ĐẬM đến tuyệt lộ!!!

 

         Cùng với các “Vị” Cao-niên đă “đội” TKN lên tận …mây xanh! Nếu TKN là “hậu-duệ” của bà  Đoàn-Thị-Điểm th́ cũng đáng! Chúng ta cũng phải thừa nhận là tinh thần và kinh-nghiệm chống Cộng của các “vị” c̣n cao, nhưng “lực bất ṭng tâm”  sức khỏe không cho phép hoặc một số đă …mai một theo thời gian, nhưng không v́ thể để khoảng trống trong công cuộc đấu-tranh là xóa bỏ hẳn chế-độ phi-nhân tàn ác là CSHN!!! V́ lẽ đó khi có giới trẻ chịu nối-tiếp … “dấn thân”, ai cũng mừng và sẵn sàng yểm-trợ “vô điều-kiện”…từ tinh-thần đến vật chất! Có nghĩa là các “vị” tự “leo lưng cọp” “phóng lao”! Rât` tiếc, “lao không trúng “con mồi” mà lạc vào … phe ta”!!!  Chính điều này, nếu “yểm-trợ” … mà không…t́m hiểu (sưu-tra) hoặc ít nhất phải khéo léo hướng-dẫn cho “giới trẻ” không “lầm đướng lạc lối” “thực-hiện tuyên-truyền” không công cho CS là điều đáng tuyên-dương! Nhưng khi vỡ lẽ, các “vị” không thể …phản-biện v́ “há miệng mắc quai” và âm-thầm thụt vào …”bóng tối”!  Không ai “đốt” quí vị mà quí vị tự …”cháy”! Nhưng hệ-lụy là làm cho “bên  bênh bên chống” trong Cộng-đồng trong và ngoài nước bị giao-động phân-vân!!! Biết tin   vào …ai đây!!!?? Và ngay chính trong Doàn-thể của các “vị” cũng không tránh khỏi!!! 

 

 Qua phương-tiện truyền-thông trên Internet, nếu có “trưng-cầu dân-ỳ”, quan-điểm của các vị sẽ dạt được bao nhiêu %!? Vây xin đừng lam-dụng tinh-thần dân-chủ mà tự do phát ngôn thế nào cũng được!!! Đừng để “sai một ly đi một dặm”!!!

Kính thưa các “vị”!

 

Kinh qua sự đấu tranh “vang bóng một thời” của các “vị”, cho đến  giờ phút này tôi vẫn c̣n ngưỡng-mộ. Nhưng chỉ một giây phút “phóng lao” theo “giới trẻ” học đ̣i “nhân-bản” không đúng …chỗ đă làm cho tôi hoàn toàn …thất-vọng!!!

 

Xin các “vị” nghĩ lại!!!

 

 Tại hải-ngoại các “vị”  có thể lạm-dụng tụ-do dân-chủ “thay”  cho VC! Cũng trường-hợp này, nếu các “vị”  dám về VN đấu tranh tương tự như vậy. là nhiều người sẵn sàng ủng-hộ th́ sẽ giảm bớt sự phản-dối từ mọi phía!

 

Cô TKN chỉ là “con rối mặt nổi” thể-hiện “cái ác” cho những nhân-vật “mặt ch́m” đang thực-hiện âm-mưu đen tối nguy-hiểm khác cho quê-hương!!! Một Điếu Cầy và những “con tương tự” chỉ là “con tốt đầu” đă “tấn”  xuống tận cùng trên “bàn cờ”! Loại được TKN sẽ c̣n đủ loại TKN khác xuất hiện!!! Tại sao không t́m cách loại ngay “con tướng” hoặc ít nhất là “bộ-tham-mưu”…. đang “chống lưng”….! Có lẽ sẽ giải-quyết mọi vấn nạn tại VN nhanh chóng hơn!  

 

 Thế -  mà vẫn có các vị “tu-sĩ”  và “khoa bảng” chạy theo … tung-hô theo NQ.36 thay VC!!! Tiếc thay cho cái TÂM đặt không đúng chỗ!!!

 

Cũng may, nhờ “Hiện-tượng Trần-Kiều-Ngọc” và những “con tương-cận” mà CHÍNH – TÀ = (Quốc – Cộng) không c̣n lẫn lộn!!!

 

            Tôi  tin rằng vận-mệnh đất nước đang  đổi thay. CS hay “đeo mặt nạ”  hoặc tiếp tay cho CS cũng không làm thay đổi cục-diện của thế-giới đang dần dần “xóa” những “con cờ” DOMINO cuối cùng của “trục tội ác/CS” c̣n sót lại!!!

 

 

EU, Ngày 01 – OCT - 2017

VânPhong Nguyễn-Đ́nh-Khánh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính