TUYÊN CÁO CHUNG

 

Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia

 

 

Tham chiếu:

 

- Nội dung buổi họp ngày 22/8/2017 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận bàn về vấn đề Quốc Cộng liên quan đến bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng do Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương soạn thảo,

- Nội dung buổi họp ngày 23/8/2017  do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức bàn về bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng,

- Nội dung cuộc phỏng vấn ông Đinh Hùng Cường của kư giả Dương Phục đài phát thanh Sàig̣n Houston, Texas vào ngày 25/8/2017,

- Văn thư của Cộng Đồng ngày 31/8/2017  v/v hủy bỏ bản tu chính Hiến Chương và Nội Quy có tên là bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ,

- Quyết định trong phiên họp ngày 3/9/2017 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ&PC.

- Thư Yêu Cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương tŕnh phát thanh ngày 25/8/2017 của đài Sàig̣n Houston, Texas, liên quan đến vấn đề tu chính Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

 

Thư Yêu Cầu gửi đi ngày 6/9/2017 nhưng ông Đinh Hùng Cường không hồi âm sau thời hạn hai ngày.

https://drive.google.com/file/d/0ByyuAT6w84rjQl93aTVxV1lDWVk/view?usp=sharing

 

 

Nhận định:

 

1/ Ông Đinh Hùng Cường trong cương vị Chủ Tịch Cộng Đồng đă tỏ ra vô trách nhiệm khi cho rằng ông không có thẩm quyền can thiệp vào việc làm của Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương.

Điều này không thể chấp nhận.

 

2/ Ông Đinh Hùng Cường đă nói càn và gian dối, khi cho rằng Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương là một ủy ban độc lập, trong khi Hiến Chương không hề có điều khoản nào qui định như thế.

Điều này không thể chấp nhận.

Bằng chứng:

https://youtu.be/-XmbFrVdPVs

 

3/ Ông Đinh Hùng Cường với chủ trương không can thiệp, đă để cho Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương muốn làm ǵ th́ làm, ngay cả khi Ủy Ban Tu Chính vi hiến trầm trọng trong việc sửa đổi các chương căn bản bất di bất dịch của Hiến Chương, qui định Cộng Đồng HTĐ&MD&VA là một Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng. Sự sửa đổi này có thể  hủy diệt mục tiêu và lư tưởng Chống Cộng của tổ chức Cộng Đồng.

Điều này không thể chấp nhận.

 

4/ Ông  Đinh Hùng Cường, trong cương vị Chủ Tịch CĐ, Chủ Tịch Văn Pḥng Thường Trực, đă quyết định thông qua bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng, với lời khen ngợi bản văn vi hiến trầm trọng này trong Thư Bầu Biểu Quyết.

Điều này không thể chấp nhận.

Bằng chứng:

https://drive.google.com/file/d/0ByyuAT6w84rjbjhURHMzaHcwOUk/view?usp=sharing

 

5/ Ông Đinh Hùng Cường không tuân theo thủ tục tu chính Hiến Chương gồm 3 giai đoạn: đề nghị, thảo luận, biểu quyết. Ông bỏ qua phần thảo luận, gởi Phiếu Biểu Quyết ngắn gọn Đồng Ư hoặc Không Đồng Ư bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng đến các thành viên Hội Đồng Đại Diện qua đường bưu điện, yêu cầu họ gửi lại văn pḥng Cộng Đồng trước ngày 25/8/2017, trong khi đến tháng 9 mới có phiên họp của Hội Đồng Đại Diện để thảo luận bản dự thảo tu chính Hiến Chương rồi mới biểu quyết. Nếu việc biểu quyết bằng đường bưu điện không được chận đứng kịp thời, Cộng Đồng sẽ bị lèo lái vào chỗ nguy hiểm khôn lường.

Điều này không thể chấp nhận.

Bằng chứng:

https://drive.google.com/file/d/0ByyuAT6w84rjbXBMU3FYSE8yUGs/view?usp=sharing

 

6/V́ sự phản đối quá mănh liệt của các hội đoàn Quân Dân Cán Chính Cảnh VNCH qua hai buổi họp liên tiếp 22, 23/8/2017, bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng do Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương soạn thảo phải hủy bỏ hoàn toàn v́ sai trái trầm trọng, trong khi đó, ông Đinh Hùng Cường lại cáo buộc những người nêu lên sai trái, cương quyết phản đối việc bỏ hai chữ "Chống Cộng" trong Hiến Chương là "v́ tị hiềm v́ cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một tổ chức cộng sản đứng đàng sau". 

Điều này càng không thể chấp nhận.

Bằng chứng:

https://drive.google.com/file/d/0ByyuAT6w84rjMVhOckFscklNNGM/view?usp=sharing  ( phút thứ 37:00 - 37:16)

 

7/ Đây là một hành động chụp mũ và vu cáo trắng trợn các thành phần nhân sự tham dự hai buổi họp 22 và 23/8/2017, mà ông Đinh Hùng Cường không giải thích được và cũng không thể đưa ra được bằng chứng "v́ tị hiềm v́ cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một tổ chức cộng sản đứng đàng sau". 

Sự vu cáo này xúc phạm đến danh dự của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa nói riêng, của các Hội Đoàn và Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Chống Cộng nói chung, mà trong đó có những người đă đổ xương máu chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam trước sự xâm lăng của cộng sản, có những người bị áp bức tù đày sau năm 1975, có những người là nạn nhân của chế độ độc tài tàn ác, bị tướt đoạt quyền tự do, bị cướp đoạt tài sản, mà trong suốt 42 năm qua, họ đă trường kỳ quyết liệt Chống Cộng và giữ vững Lằn Ranh Quốc Cộng tại hải ngoại.

Hành động chụp mũ và vu cáo này đă vượt qua giới hạn để có thể sửa chữa và hợp tác.

 

 

Quyết định:

 

Tổng hợp các lư do nêu trên, sau khi

- đă nghe những ǵ ông Đinh Hùng Cường nói

- đă nh́n thấy những ǵ ông Đinh Hùng Cường làm

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận  đồng thanh quyết định:

 

1/ Kêu gọi các hội đoàn, tổ chức của Người Việt Tị Nạn cs trong vùng Hoa Thịnh Đốn và những Người Việt Quốc Gia ở khắp hải ngoại hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng.

 

2/ Không tham dự, bỏ ra về trong những sinh hoạt có sự hiện diện của  ông Đinh Hùng Cường,

 

3/ Chúng ta vẫn tiếp tục yểm trợ các sinh hoạt đứng đắn của Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, nguyên thủy là một Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng, với lịch sử hoạt động và lư tưởng Chống Cộng không thay đổi trong suốt 27 năm qua.

 

4/ Với quyết tâm chống Cộng và giữ vững Lằn Ranh Quốc Cộng, LHCCS/VNCH/HTĐ&PC ước mong nhận được sư đồng thuận và yểm trợ của các Cộng Đồng, các Tổ Chức, Hội Đoàn và thân hào nhân sĩ Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại, bằng cách tiếp tục ghi danh vào Bản Tuyên Cáo Chung này.

 

Làm tại Virginia, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

Đồng ghi danh theo thứ tự thời gian đến: Ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận cùng các Hội Đoàn Thành Viên:

 

- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận  

- Hội Cựu SVSQ Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ&PC

- Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

- Hội Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

- Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng Phụ Cận

- Gia Đ́nh Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn

- Hội Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

- Hội Yên Thế

- Hội Chiến Tranh Chính Trị/QLVNCH vùng Hoa Thịnh Đốn

- Gia Đ́nh Mũ Đen vùng Hoa Thịnh Đốn

- Sư Đoàn 9 Bộ Binh/QLVNCH

- Gia Đ́nh Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn

- Gia Đ́nh Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn 


Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia :

 

-    Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ - CTCH Ông Đổ Văn Phúc

-    Cộng đồng Việt Nam Bắc California - CT Ông Nguyễn Ngọc Tiên

-    Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Central Virginia –

                                                                     CT Ông Châu Chương Thành  

 

 

Các Hội Đoàn Dân Sự:

 

-          Hội Phụ Nữ Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn 

                 -  Đại Diện Bà Huỳnh Trúc Nương

-         Hội Các Bà Mẹ Việt Nam Vùng Hoa Thinh Đốn

           -  Đại Diện Bà Nguyễn Thị Bé

-         Tổ chức Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Do -    Đại Diện Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh và Cô Lữ Anh Thư

-         Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ - Đại Diện Ông Đăng Nguyên

-         Hội Đồng Hương Quảng Trị Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận - CT Ông Nguyễn Xuân Vân

-         Khóa 25 SQHQ / ĐE TAM DƯƠNG CƯU/ĐBHK - Đại Diện Ông Châu Huyết Hùng

-         Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài G̣n - Gia Định HTD - CT Ông Nguyễn Vinh Hưng

-         Hội HO Vùng San Francosco -  CT Ông Nguyễn Phú

-         Hội Cao Niên Vùng San Francisco - CT Ông Nguyễn Phú

 

Các  Cá Nhân, Thân Hào Nhân Sĩ:

 

-       Ông Đổ Văn Phúc - Chủ Tịch HDCH

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

-       Ông Nguyễn Ngọc Tiên - Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam

                                                                                      Bắc California

-       Ông Châu Chương Thành - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt

                                                              Quốc Gia tại Central Virginia 

-       Ông Đoàn Hữu Định - Cựu Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng

                                                                          VN/HTD, D&VA                        

-       Ông Nguyễn Kinh Luân - Cựu CT Cộng Đồng NVQG

                                                                                  Hạt Tarrant Texas

-       Bà Nguyễn Trish Thùy Dương - Cưu Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG

                                                                                             Georgia

-       Ông Đăng Nguyên - Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

                                                                      vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

-    Ông Nguyễn Phú - CT Hội Cao Niên Vùng San Francisco
                                                  - CT Hội HO Vùng San Francosco

-    Ông Nguyễn Vinh Hưng - Đại Diện Hội Ái Hữu Đồng Hương

                                                                                 Sài G̣n - Gia Định HTD

-       Ông Nguyễn Xuân Vân - Đại Diện Hội Đồng Hương Quảng Trị

                                                        Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận

-       Bà Huỳnh Trúc Nương - Đại Diện Hội Phụ Nữ Việt Nam

                                                                       Vùng Hoa Thịnh Đốn 

-       Bà Nguyễn Thị Bé - Đại Diện Hội Phụ Nữ Việt Nam

                                                                       Vùng Hoa Thịnh Đốn

-    Giáo Sĩ Huỳnh Quốc B́nh, Oregon

-    Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh

-    Cô Lữ Anh Thư   

-    Ông Châu Huyết Hùng, Khóa 25 SQ/HQ

-    Phóng Viên Hoàng Lan Chi Úc Châu

-    Bác Sĩ Tôn Thất Sơn, Na Uy

-    Ông Cao Xuân Thức : Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh;

                                                                          Nam California

-    Ông Hoàng B́nh, Maryland

-   Ông Vĩnh Châu , cư dân Thủ Phủ Richmond , Virginia

-    Bà Huỳnh Trúc Nương - Virginia

-   Bà Trần Thị Tụ, Virginia

-    Ông Từ Khải, Maryland

-    Ông Phan Văn Quang, cư dân Fairfax Virginia

-    Ông Nguyễn Phú Quí, cư dân Chantilly Virginia

-    Ông Nguyễn Trung Nguyên, cư dân Annadale Virginia,  

-    Nhà thơ Vĩnh Liêm, Phoenix Arizona

-    Ông Đặng Thanh Long - L.T.D. Engineering California

-    Ông Nguyễn Đ́nh Trinh - Nashvile Tennessee

-    Ông Đoàn Trọng Hiếu - New Mexico

-    Ông Trần Văn Ninh, Burke Virginia

-    Bà Lili Trần- Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài G̣n - Gia Định HTD  

-    Bà Đặng Mễ Khuê - Denver Colorado 

 

Danh Sách các cá nhân trong các trang Facebook:


Mai Châu Mgm,
Dang Ha,
Văn Minh Hồ,
Tuan Tran,
Tam Tran,
Autumn Phuong Thu Nguyen,
Dương Duy Ân Mặt,
Jacqueline Dang,
Trang Dinh Hoàn,
Khai Tu,
Austin D Nguyen,
Ngan Giang,
Uyen HA,
Thảo Ly,
Phong Nguyen,
Jeanne Tran Le,
Mai Anh Lê,
Kim Tuyen Nguyen,
Dinh Nguyen,
Pham Trung Du,
Tr Tai Pham,
Lynh Cao,
Lan Kim,
Hanh-Nhan Doan   

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính