Bi K
 


 


 Biết l ra trận kh về
Nhưng trong tm khắc huyết thề khng phai
 Dẫu mai ha đ thin nhai
Gp phần ni dựng sng di cũng cam
 Những hy sinh rất m thầm
 Đu cần chiến sử n cần đề danh
 Chỉ cần em, giữ hộ anh
Cht tinh hoa của mũ xanh lnh rừng


Ty H


 

Một thời Lnh Chiến 


Từ xun thu c phong thần bảng
Truyền kiếp ha thnh tường đ đen
Ghi tn tuổi những hồn tử sĩ
Cn bao người chưa được đề danh
 Chinh chiến tận vẫn l chưa tận
V loi người cn mi đua tranh
 


Ty H

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh