Một thời để nhớ về các Anh

Nhớ về bố, người lính VNCH đơn vị KĐ-D Pleiku.

 

Việt Nam + Hải Ngoại bao xa
Thưa rằng vài Click ta đà gặp nhau
Đường Link Bất Khuất là đây
Chí t́nh huynh đệ sum vầy đổi trao


Không Quân cánh thép trời cao
Thủy Quân Lục Chiến rạng ngời chiến công
Hải Quân uy dũng kiêu hùng
Bộ Binh binh chủng các nàng thầm yêu


Gầm xa Thiết Giáp đi đầu
Tiến lên anh lính mũ đen oai thần
Rằn ri chính hiệu *BĐQ rồi
Các anh uy trấn khắp nơi biên thuỳ


Thiên thần mũ đỏ dũng uy
Tên Đương anh dũng náu thân sa trường
Yêu anh lính nhái hào hùng
Thân trai nợ nước duyên t́nh để sau


Giữ an Cảnh Sát Quốc Gia
Thiết nghiêm quân lệnh ấy là *QC
Anh linh tổ quốc ghi công
Mười ba tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hoà


Thề không phản bội nước non
Hoá thân phù hộ Miền Nam kiêu hùng
Thế Vinh, Phú Quốc vẫy vùng
Địch quân tan xác, lẫy lừng danh anh


Charlie Đ́nh Bảo dừng chân
Máu anh thấm đượm nơi này đề tên
C̣n bao lính chiến quên thân
Đời sau ghi nhớ đời này chớ quên


Ṿng hoa kết hợp lời cầu
Các anh an nghỉ mai ngày gặp nhau
Cám ơn Bất Khuất đường Link
Cho em khua bút câu văn vụng về


Nhớ anh lính chiến tiền tiêu
Hậu phương em gái khăn thêu gởi chàng
Thoáng mơ bỗng chốc giật ḿnh
Bốn ba năm đă tang thương dâu bồng.

 

 

Tuberose Nguyen


* Biệt Động Quân.
* QC Quân Cảnh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính