Cuối đoạn đường

 

 

Bốn tm năm thời gian di v tận
Lận đận nửa đời biệt xứ xa qu
Ti khng tưởng những đm nằm trăn trở
Tri thật nhanh pht chốc đ cuối đời

Bốn tm năm hay l cơn gi thoảng
Lứa tuổi mnh bao kẻ đ đi xa
Chỉ nuối tiếc thương mnh cng số phận
Lặng lẽ nơi ny lặng lẽ viễn du

Bốn tm năm tuổi xun giờ đ hết
Tc trn đầu bới trắng tm sợi xanh
Vẫn lủi thủi tuổi gi trong nỗi nhớ
Nhớ qu hương thương đất mẹ v cng

Bốn tm năm bạn b cn dăm đứa
Đứa nh thương đứa lủi thủi gc nh
Khi gặp gỡ biết cn hay đ mất
Vắng vi ngy th biết n đi xa

Bốn tm năm v cn bao năm nữa
Cuộc đời nầy rồi tuần tự ra đi
Lầm thế kỷ thi th đnh phải thế
Kiếp nhn sinh rồi trở lại bắt đầu

 

Gửi lại cc bạn một bi thơ đ cũ

 

Người Lnh Gi TQLC T .TT

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh