Chức Năng Người Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa

 

Tiến Sĩ Trần An Bài

Nguyên Giảng Sư Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

 

 

Trên thế giới, không hề có một lực lượng cảnh sát nào mà người cảnh sát vừa là quân nhân, giàn trận chống quân thù, vừa là bạn dân lo duy tŕ luật pháp trên toàn quốc, như người Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) dưới chính thể Việt Nam Cộng Ḥa (VNCH) vào trước năm 1975.

 

Nếu Quân Đội VNCH, nổi danh với các Trường Vơ Bị QG Đà Lạt và Trường Sĩ Quan Thủ Đức, v́ hai quân trường này đă đào tạo cho đất nước nhiều sĩ quan ưu tú, th́ ngành cảnh sát cũng có Học Viện CSQG để huấn luyện các sĩ quan cảnh sát văn vơ kiêm toàn. Các khóa sinh sĩ quan CSQG không những tối thiểu phải có văn bằng tú tài toàn phần mà nhiều khóa sinh c̣n có cấp bằng cử nhân hay cao học. Có những khóa thi tuyển sĩ quan cảnh sát với khoảng 7.000 ứng viên mà chỉ nhận được có 500 người.

 

Vậy chức năng của người CSQG/VNCH là ǵ? Nếu so sánh CSQG/VNCH với cảnh sát Hoa Kỳ và cảnh sát của chế độ Cộng Sản VN th́ có những điểm khác biệt nào?

 

 

I. CHỨC NĂNG NGƯỜI CSQG/VNCH:

 

Tại Việt Nam, những bảo đảm về quyền an toàn cá nhân đă được quy định trong Hiến Pháp ngày 1-4-1967, được cụ thể hóa trong Bộ H́nh Sự Tố Tụng được ban hành do Sắc Luật số 027-TT/SLU ngày 20-12-1972. Bộ H́nh Sự Tố Tụng là một trong năm bộ luật căn bản lần đầu tiên được điển chế bằng ngôn ngữ và văn tự thuần túy Việt Nam. Bộ luật này là “kết tinh của một công tŕnh sáng tạo nghiên cứu, sưu tầm, du nhập các nguyên tắc luật pháp tiến bộ của thế giới, do nhiều luật gia danh tiếng, trong và ngoài ngành Tư pháp, góp sức thực hiện trong nhiều năm.” Bộ luật mới này nhằm “xây dựng một chế độ dân chủ pháp trị ngày thêm vững mạnh, an toàn pháp lư của dân chúng ngày một củng cố, nguyên tắc thượng tôn pháp luật ngày một chói sáng.”  (Trích diễn văn của Tổng Thống VNCH đọc ngày 30-4-1973 tại Pháp đ́nh Saigon).

 

Quả đúng như lời Vị Nguyên Thủ Quốc Gia VNCH đă công bố, bộ Luật HSTT chứa đựng nhiều điều khoản rất tân tiến. Quyền lợi của các nghi can được bảo vệ ngay từ giai đoạn điều tra sơ vấn, v́ luật pháp đă quy định chi tiết nhiệm vụ của Cảnh Sát Tư Pháp, nhằm hai mục đích: Bảo vệ quyền biện hộ và quyền an toàn cá nhân của nghi can.

 

A.-  QUYỀN BIỆN HỘ CỦA NGHI CAN

 

Khác với Hiến pháp nhiều quốc gia, điều 7 Hiến pháp Việt Nam Cộng Ḥa đă đề cập đến quyền biện hộ trước nhiều quyền khác, như quyền tự do tín ngưỡng, giáo dục, tư tưởng, ngôn luận, hội họp, lập hội, bầu cử, ứng cử, v.v… Để hành xử quyền biện hộ, các nghi can sau khi được Cảnh Sát Tư Pháp thông báo tội trạng, sẽ được tự bào chữa một cách tích cực bằng quyền không nhận tội hay tiêu cực bằng quyền giữ im lặng. Ngay sau khi bị bắt giữ, thân nhân các nghi can phải được thông báo kịp thời để có thể nhờ luật sư biện hộ. Trong cuộc điều tra sơ vấn, nghi can không bị ép buộc khai cung bằng những phương cách thiếu lương hảo, như tra tấn hoặc dùng máy ḍ sự thật. Riêng đối với các thiếu nhi phạm pháp, cần phải có những bảo đảm rộng răi và thích hợp nhằm mục đích giáo hóa hơn là trừng trị.

 

B.-  QUYỀN AN TOÀN CÁ NHÂN CỦA NGHI CAN

 

Một chế độ dân chủ pháp trị chỉ thực sự bền vững nếu chính quyền biết tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn cá nhân của dân chúng.


Hiến Pháp VNCH đă tách rời quyền biện hộ khỏi quyền an toàn cá nhân, v́ muốn đề cao quyền này và đặt ngang hàng với quyền truy tố. Ngoài ra, quyền an toàn nhân thân chỉ diễn tả ư niệm chống đối của người dân trước sự bắt bớ, giam cầm oan ức. Trong khi quyền an toàn cá nhân có một phạm vi bao quát trên toàn thể con người, gồm nhân thân và tài sản của người đó.

 

Đàng khác, an toàn cá nhân khác với an toàn pháp lư, v́ an toàn cá nhân dựa trên yếu tố nhân bản, trong khi an toàn pháp lư là sự yên ổn do luật pháp mang lại, nhờ luật pháp mà có. Biết trước được rằng nếu hành động hợp pháp th́ không bị xâm phạm đến tự do, tổn thương đến quyền lợi. Đó là sự an toàn pháp lư.

 

Sự an ṭan ấy là điều kiện không có không được cho hạnh phúc con người, phải có sự an toàn ấy mới yên ḷng sống được trong hiện tại, yên ḷng xây dựng được ngày mai. Nói cách cụ thể hơn, quyền an toàn cá nhân có một phạm vi rất rộng răi v́ liên quan đến tinh thần, thể xác, tài sản của mỗi công dân.

 

Đối với dân chúng, quan chức không phải là các nhân vật lănh đạo ở thượng tầng quốc gia, nhưng là những viên chức tầm thường nhất tại hạ tầng cơ sở, trong đó có Cảnh sát Tư pháp mà mỗi hành vi cử chỉ đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân chúng.

 

Nếu trong một xă hội, tính mạng và tài sản của người dân không được bảo đảm th́ c̣n ai muốn cần cù làm việc, khép ḿnh vào khuôn khổ luật pháp quốc gia nữa? Loạn từ đó mà ra.

 

Tóm lại, sự an toàn cá nhân là nền móng kiến tạo an ninh thịnh vượng chung cho công đồng xă hội và người CSQG/VNCH được trao phó nhiệm vụ bảo vệ.

 

 

II. SO SÁNH NGƯỜI CSQG/VNCH VỚI CẢNH SÁT HOA KỲ VÀ CẢNH SÁT CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VN

 

Hiện nay, có khoảng trên 1.700.000 người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản đang sống trên đất Hoa Kỳ (tại nhiều Tiểu Bang), có các Hội Ái Hữu CSQG hoạt động rất hữu hiệu từ nhiều năm qua, nên thiết tưởng việc so sánh hai lực lượng Cảnh Sát Hoa Kỳ và VNCH là điều khá lư thú. Đàng khác, kể từ ngày Đồng Minh bỏ rơi VNCH để giao miền Nam cho Cộng Sản miền Bắc, lực lượng Cảnh Sát và Công An của Đảng Cộng Sản VN đă áp bức dă man đồng bào như thế nào, thiết tưởng cũng cần so sánh để lịch sử rộng đường phán đoán.

 

A.- NGƯỜI CẢNH SÁT HOA KỲ

 

Như đă nhận xét: Hai vai người CS/VNCH lănh hai sứ mạng: Một bên chiến đấu với quân địch nơi tiền tuyến, một bên giữ ǵn trật tự cho hậu phương. Ngược lại, người cảnh sát Hoa Kỳ chỉ giữ một nhiệm vụ là duy tŕ an ninh trật tự và bảo vệ luật pháp cho dân chúng mà thôi, tức là người CS HK chỉ đảm nhận một nửa công việc của người CS/VNCH.

 

Tuy nước nào cũng có cảnh sát, nhưng thực sự vai tṛ cảnh sát của mỗi nước đều có những điểm giống nhau và khác nhau, v́ cách huấn luyện và luật pháp của mỗi nước đều khác nhau. Bởi vậy, dù sống trên đất nước Hoa Kỳ, nhiều người Mỹ gốc Việt lại tưởng là Cảnh Sát HK cũng giống Cảnh Sát VN, nên đă gây nhiều ngộ nhận.

 

Tại Bắc California có hai vụ cảnh sát đă bắn chết người VN, gây nên nhiều căng thẳng rất lớn giữa Cộng Đồng người Việt và Sở CS địa phương.

 

Vụ thứ nhất là hai cảnh sát – được chủ nhà mời tới – xông vào nhà của chị Trần Thị Bích Câu. Một cảnh sát đă rút súng bắn chết chị trong bếp, đang lúc tay chị cầm con dao gọt trái cây. Vụ này xảy ra năm 2003 với kết quả là viên cảnh sát được miễn tố về tội cố sát, nhưng thành phố San Jose đă phải điều đ́nh, bồi thường cho hai con nhỏ của chị Trần Thị Bích Câu 1 triệu 8 trăm ngàn Mỹ Kim.


Vụ thứ hai xảy ra vào năm 2009. Cũng hai cảnh sát San Jose được gia đ́nh kêu tới nhà, v́ một thanh niên VN, tên là Daniel Phạm, mắc bệnh tâm thần, đang cầm dao áp đảo người trong nhà. Hai cảnh sát đă trông thấy Daniel Phạm ở ngoài sân và v́ đă không tuân lệnh CS bỏ con dao xuống, nên anh bị hai cảnh sát bắn trúng 14 viên đạn. (Không rơ nạn nhân có hiểu được lệnh bằng tiếng Anh của cảnh sát hay không?) Cha mẹ anh Daniel Phạm rất buồn bực và hối hận, v́ tưởng gọi cảnh sát đến giúp ḿnh, ai ngờ đă gọi cảnh sát đến giết con ḿnh.

 

Những sự việc đáng tiếc này không phải chỉ xảy ra ở San Jose, mà tại thủ phủ Sacramento của Tiểu Bang California, cũng năm 2009, cảnh sát bắn chết ông Trương Văn Giật với 5 viên đạn trúng người, khi ông này chỉ cầm chiếc khăn bông lên để đuổi cảnh sát ra khỏi nhà.

 

Tại San Diego, California, ông Lê Đ́nh Vân cũng bị cảnh sát bắn chết khi trên tay ông đang cầm một cái kéo.

 

Cộng Đồng VN khắp nơi đă phẫn nộ v́ cảnh sát HK đă bắn dân bừa băi. Họ lập luận thế này: Những vũ khí (nếu có thể gọi là vũ khí) trên tay các nạn nhân đâu có nguy hiểm ǵ đến tính mạng cảnh sát, mà phải bắn chết nạn nhân một cách vô lư như vậy. Cùng lắm th́ bắn bị thương nạn nhân cũng quá đủ rồi. Các nạn nhân thực sự không đáng phải chết, thế mà đă phải chết, chỉ v́ cảnh sát phản ứng quá mạnh tay và nhát, sợ chết!

 

Đó chỉ là cách suy nghĩ của người VN. Nhưng các cảnh sát Hoa Kỳ được huấn luyện như sau: Khi nào cảnh sát cảm thấy tính mạng ḿnh bị nguy hiểm trong lúc thi hành nhiệm vụ th́ được quyền dùng súng để tự vệ. Và khi cảnh sát đă phải nổ súng th́ đối phương phải chết ngay từ phát súng đầu tiên, v́ nếu để đối phương hành động trước, tức là bắn trả trước, th́ tính mạng cảnh sát bị lâm nguy. Người CS HK đă được huấn luyện như vậy.

 

C̣n luật lệ VNCH như thế nào và các sĩ quan CS/VNCH đă được huấn luyện ra sao?

 

Trước khi người CS sử dụng súng – là vũ khí giết người – để trấn át đối phương đang muốn chống cự ḿnh th́ phải xem vũ khí đối phương sử dụng có tương đương với vũ khí của ḿnh hay không? Đó là nguyên tắc pháp lư của người cảnh sát VNCH và nguyên tắc này xem ra rất đơn giản.

 

Con dao, cái kéo cũng có thể gây ra cái chết cho con người được, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Nếu người cầm dao ở xa cảnh sát th́ mức nguy hiểm ít hơn là ở gần. Thêm nữa, nếu cảnh sát có mặc áo giáp hay đội nón sắt th́ cũng lại là yếu tố cần xét đến.


Nếu đem nguyên tắc này áp dụng vào bốn vụ cảnh sát HK bắn chết người Việt vừa kể trên th́ chắc chắn người cảnh sát VNCH đă không có quyền nổ súng trong cả bốn vụ này, v́ những vật dụng nạn nhân cầm trong tay không nguy hiểm tương đương với khẩu súng của cảnh sát được.

 

Thêm nữa, người CS/VNCH được huấn luyện rằng: khi phải nổ súng th́ không nhất thiết lúc nào cũng phải giết chết đối phương, mà có thể bắn chỉ thiên để trấn áp hoặc bắn vào chân hay vào tay để triệt hạ mức phản công của đối phương thôi.

 

Hậu quả của hai cách huấn luyện này là ǵ? Người CS/VNCH rất uyển chuyển trong việc thi hành luật pháp. Đương nhiên người dân được cảnh sát bảo vệ hơn.

Ngoài ra, nếu người CS ở HK hay ở VN phải nổ súng, gây thiệt mạng cho dân mà bị đưa ra toà, kết quả sẽ ra sao?

 

Tại Hoa Kỳ, có hai trường hợp sẽ xảy ra: Một là: nếu toà công nhận người cảnh sát trong lúc thi hành công vụ đă thực sự gặp nguy hiểm và phải nổ súng bắn chết người th́ sẽ được miễn tố. Hai là: nếu toà không công nhận cảnh sát được quyền nổ súng th́ người cảnh sát đó sẽ bị kết tội cố sát, v́ họ đă được chỉ dạy hễ nổ súng là phải bắn nạn nhân cho chết.

 

C̣n người cảnh sát VN cũng phải đối phó với hai hậu quả: Nếu ṭa nh́n nhận cảnh sát hành động đúng th́ miễn tố. Nhưng nếu toà xác nhận cảnh sát sai th́ nhiều tội danh có thể áp dụng, chứ không nhất thiết phải là tội cố sát như tại HK. Nếu nạn nhân chết thật th́ người cảnh sát VNCH vẫn có thể khai rằng không có ư bắn chết. Gây chết người khi không cố ư, đó là ngộ sát. C̣n nếu nạn nhân không chết th́ đó là tội vô ư gây thương tích.

 

Tóm lại, cách hành xử của người CS HK và CS/VNCH khác nhau v́ họ được huấn luyện khác nhau. Thật khó để kết luận phương pháp nào hay hơn.

 

B.- NGƯỜI CẢNH SÁT CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VN

 

Người CSQG/VNCH được mệnh danh là “Bạn Dân”, tức là người cảnh sát VNCH yêu mến dân và bảo vệ dân. Tại các Ty, Sở CSQG/VNCH có một ban riêng để bài trừ du đăng, côn đồ. Lư do: Khi những kẻ phạm pháp tập họp lại và có kế hoạch phạm pháp th́ mức nguy hiểm gia tăng gấp bội. Cảnh sát VNCH và côn đồ không thể nào bắt tay làm việc chung với nhau, v́ lực lượng CS là một tổ chức bảo vệ luật pháp, giữ trật tự cho dân. C̣n các nhóm côn đồ chủ trương phá luật, gây rối trật tự.

 

Thế nhưng, dưới chế độ Cộng Sản VN hiện nay, các luật lệ của Đảng đều được viết theo tiêu chuẩn rừng xanh. Những người cai trị dân trong chế độ CSVN hiện nay chỉ thích áp dụng luật rừng. Những điều luật họ quen áp dụng để bỏ tù người dân đều không t́m thấy ở trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền hay giống các bộ luật h́nh của các quốc gia văn minh. Do đó, người ta gọi đó là “Luật Rừng”: V́ nó vô tổ chức như rừng và nhiều như rừng! Nhờ đó, công an của Cộng Sản VN và côn đồ đă có thể hợp lực, hợp tác với nhau để bảo vệ “Luật Rừng”. Những tin tức từ VN gửi đi đều cho mọi người thấy rơ rằng khi những người dân yêu nước, không thể ngồi nh́n Trung Cộng xâm chiếm đất nước ḿnh, hoặc khi dân chúng bị oan ức, họ đứng lên đ̣i quyền lợi của ḿnh th́ công an chở đám côn đồ đến, hoặc chính công an đội lốt côn đồ đánh đập người dân thẳng tay. Tại những nơi thờ phượng tôn nghiêm, như ở nhà thờ Ḍng Chúa Cứ Thế Thái Hà, Hà Nội trước đây, công an đứng canh gác bên ngoài để cho côn đồ đi vào bên trong phá phách và chửi bới các tín hữu…

 

Thông Tấn Xă Việt Nam ngày 2-4-2012 loan tin rằng: ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN khi tới thăm Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân đă tuyên bố: “Công An Nhân Dân là lực lượng ṇng cốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xă hội, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ.”

 

Qua câu nói trên, ông Trọng đă hé lộ điều ǵ?

 

Thứ nhất, lực lượng cảnh sát của Cộng Sản VN là lực lượng bảo vệ “chế độ”, tức chế độ Cộng Sản. Đúng lư ra, lực lượng quân đội và công an của một quốc gia được h́nh thành với mục đích bảo vệ tổ quốc và dân chúng. “Chế độ” và “tổ quốc” là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Tổ Quốc VN có 4.000 năm lịch sử. C̣n chế độ Cộng Sản hay chế độ XHCN do ông Hồ Chí Minh du nhập vào VN mới chỉ có khoảng 75 năm thôi. Mọi chế độ có thể thay đổi theo thời gian. Khi người dân không thích một chế độ nào th́ có quyền xóa bỏ nó đi. Trái lại, người dân có bổn phận bảo vệ tổ quốc và chỉ tổ quốc mới trường tồn.

 

Thứ nh́, khi ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng: lực lượng công an “là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ”, có nghĩa là khi ai chống chế độ CSVN, sẽ đụng phải lực lượng cảnh sát, công an, và họ sẽ phải đương đầu với thanh kiếm, với lá chắn; tức là sẽ bị đàn áp ngay. Từ đó, suy ra, Đảng CSVN đang mắc nợ Trung Cộng, đang phải thần phục Trung Cộng, cho nên, ai chống Trung Cộng tức là chống chế độ Cộng Sản, v́ thế bị đàn áp thẳng tay.

 

Việt Nam sẽ mất, sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới cũng chỉ v́ sự sai lầm của những người cầm quyền v́ không phân biệt được thế nào là “chế độ”, thế nào là “tổ quốc”. Họ đă sử dụng quân đội và cảnh sát để phục vụ chế độ thay v́ tổ quốc. Và cái chế độ cộng sản hay xă hội chủ nghĩa chỉ là một nấm mồ bên ngoài sơn vôi, bên trong là thây ma thối x́nh. Chẳng quư hóa ǵ. Các quốc gia Đông Âu đă khai tử chế độ Cộng Sản từ lâu rồi. Và ngay tại VN hiện nay, Cộng Sản cũng chỉ là cái xác không hồn, không ai c̣n thấy h́nh bóng xă hội chủ nghĩa ở đâu, mà chỉ thấy một bầy tham nhũng đang dùng lực lượng công an, cảnh sát để thu góp tiền bạc, làm giàu bất chính và chuẩn bị chạy ra ngoại quốc thụ hưởng. Đó là dụng ư của việc dùng cảnh sát để bảo vệ chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

 

KẾT LUẬN:   

 

Ngày kia, Đức Không Tử cùng vài học tṛ châu du nước Tề. Khi qua núi Thái Sơn, Ngài thấy một người đàn bà ngồi khóc ở ngoài đồng nghe rất thê thảm. Ngài dừng chân lại và nói với học tṛ:

–  Xem như trong nhà người đàn bà này có đám tang.

 

Rồi sai thầy Tử Cống đến hỏi han tự sự, người đàn bà thưa rằng:

–   Ở nơi này lắm hổ cùng các thú dữ khác. Cha chồng tôi đă chết v́ hổ, chồng tôi cũng chết v́ hổ, bây giờ con tôi cũng chết v́ hổ nữa. Thảm lắm, ông ạ!

 

Thầy Tử Cống hỏi:

–  Thế sao bà không bỏ chỗ này để sống nơi khác có yên không?

 

Người đàn bà vừa khóc vừa nói:

Tuy vậy, ở đây quan lại công b́nh, liêm khiết hơn các nơi khác, thà phải chết tại đây v́ thù dữ, tôi vẫn bằng ḷng.

 

Đó chính là lư do đồng bào VN mỗi khi gặp hoạn nạn liền chạy đến cầu cứu “Bạn Dân” là các cảnh sát VNCH; nhưng khi nh́n thấy bóng dáng “Kẻ Thù Dân” (cảnh sát Cộng Sản VN), họ sẵn sàng liều chết trên biển cả hay trong rừng sâu nước độc để t́m đường vượt biển, vượt biên.

  

Tiến sĩ Tần An Bài

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính