Vị thư kư của UB công lư và ḥa b́nh - HĐGM Việt Nam kêu gọi người cộng sản vô thần bỏ con đường tội ác


Truyền thông Thái Hà

 

Cha Giuse Lê Quốc Thăng, Chánh xứ Giáo Xứ Phú Trung, Giáo Phận Sài G̣n, Thư kư của Ban Công lư và Ḥa B́nh trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

 

Dưới đây là tâm t́nh của cha Giuse Lê Quốc Thăng. Hiện ngài là cha xứ của Giáo xứ Phú Trung, Tổng Giáo phận Sài G̣n và giữ vai tṛ Tổng thư kư của UB Công lư và Ḥa b́nh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:

 

“Tôi là một Linh mục Công Giáo, tôi không theo thuyết định mệnh, càng không chủ trương báo oán. Tôi chỉ theo đường lối của Chúa tôi, Đấng giàu ḷng Thương xót. Tôi kêu gọi những anh chị em đồng bào của tôi đang theo chủ nghĩa vô thần, những người là đảng viên cộng sản, những người nhờ đó mà nắm giữ mọi quyền bính trên tổ quốc Việt Nam này từ Tổng Bí Thư đến cán bộ xă, những anh em dân pḥng. Hăy ngừng và từ bỏ ngay chủ thuyết vô luân này. Trả cho dân quyền làm người, quyền sở hữu và quyền công dân. Nếu không chạy không kịp đâu. Quí vị biết rơ sự bấp bênh của thể chế chính trị này mà.
Hăy ngừng lại sự giả dối điên cuồng với ảo vọng đi.”

 

 

Bản dịch qua tiếng anh của cha Gioan X. Lộ (Cám ơn cha)

 

As a Catholic priest, I don’t believe in fatalism, and would never want to advocate revenge. I simply follow the path of our Merciful Lord. On behalf of Him, I appeal to all my compatriots who are living atheism – those members of the Communist party who holds all the powers in our country – from the General Secretary down to the local communal level’s cadres and civil guards. I implore all of you to stop and quit that sinful theory now. Otherwise, you may soon find yourselves to be on the run. You know well how rickety the boat of your regime is, by yourselves. Again, I beg you to cease this maddening illusory lies, once and for all.

 

Nguồn: fb Joseph Le (facebook của cha Giuse Lê Quốc Thăng)

 

https://www.facebook.com/joseph.le.752?lst=100001674048221%3A1220144052%3A1525995716

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính