Tên sát nhân

 

 

Trung Cọng Chính tên sát nhân thế giới?

Ca tử vong Ư Mỹ vụt tăng cao!

Có phải đây cơn thịnh nộ phong trào?

Đập Tam Hiệp nằm trong đà khói lửa,

Phải đánh sập cho thỏa ḷng trả đũa ,

Không để yên chúng hủy diệt nhân sinh!

 

 

Chính là vi khuẩn họa ấy vô h́nh?

Có thế chiến tranh thứ Ba hiện hiện!

B́nh Nhưỡng khó dung tha dùng hỏa tiễn,

Quét san bằng t́nh hữu nghị Anh Em?

Hai bờ sông Áp Lực cả trời Đen!

Trận chiến “Trống Mái” trong ṿng vạc bỏng!

 

 

Kim Jong-Un Tập B́nh hóc xương cổ họng?

Tan tác thương vong nhớn nhác binh đoàn!

Chiến tranh càng ngày càng lại leo thang,

Nội tắc loạn đương nhiên ngoài ắt biến?

Bọn Hán tặc trước nguy cơ sập tiệm,

Hay chặng đường xóa sổ “Đỏ” không xa!

 

 

Biển Đông đâu! Mộng Lư Ảo “Ao Nhà”?

Đồng Minh Mỹ cắt đứt đường chín đoạn!

Khóa chặc hết tên “Lưỡi Ḅ” nhất quán,

Không c̣n là “Vạn lư Cát Trường Thành”,

Hăy đồng thanh diệt đểu cáng gian manh?

Từ gốc ngọn tên sát nhân vũ trụ!

 

 

Quyết diệt Dịch viêm phổi quân Hán Vũ?

Chúng tấn công cả thế gới toàn cầu!

Phi Á Âu Úc Lục Địa Năm Châu,

60.000 Vũ Hán chạy trốn khi đóng cửa?

Sự trùng hợp kinh ngạc hơn sóng lửa,

Âm mưu thâm độc lũ Tập Cẩm B́nh!!!

 

 

Trúc Lang OKC

Xuân Canh Tư 2020

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính