V́ sao Việt Nam không có một triết lư giáo dục?

 

Trúc Giang MN

 

 

1. Mở bài

 

Ngày 5-9-2017, các trường học trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới 2017-2018 với 22 triệu học sinh và sinh viên. Nhiều vấn đề mới được nêu ra như cải cách sách giáo khoa, đưa chương tŕnh nhân quyền vào dạy từ lớp mẫu giáo đến đại học.

 

Nhưng thật ra, cho đến nay Việt Nam vẫn không có một triết lư giáo dục. Vậy triết lư giáo dục là ǵ? Và v́ sao mà Việt Nam không có triết lư giáo dục?

 

2. Triết lư giáo dục là ǵ?

 

Triết lư giáo dục là một bộ những nguyên tắc căn bản được chính thức công nhận của ngành giáo dục để đào tạo con người phục vụ cho dân tộc, quốc gia trong hiện tại cũng như trong tương lai. Triết lư giáo dục là một chiến lược lâu dài, vĩnh cửu, v́ “lợi ích trăm năm trồng người”. Nhiều quốc gia có những triết lư giáo dục khác nhau.

 

2.1. Triết lư giáo dục của Việt Nam Cộng Ḥa

 

Nói đơn giản, triết lư giáo dục là một chương tŕnh có mục đích đào tạo con người cho xă hội, cho dân tộc.

 

Triết lư giáo dục của Việt Nam Cộng Ḥa trước 1975 có mục đích đào tạo những con người tự do, sống trong chế độ tự do, dân chủ. Khi xác định được mục đích đào tạo như thế th́ tất cả những hoạt động giáo dục phải phục vụ cho mục đích đó. Cụ thể là nội dung giáo dục trong sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, thời khóa biểu, các môn học, đội ngũ thầy cô giáo và những nhà giáo dục. 

 

Triết lư giáo dục Việt Nam Cộng Ḥa dựa trên ba căn bản chính là: Nhân Bản- Dân Tộc-Khai Phóng.

 

1). Về Nhân Bản

 

Đối tượng của giáo dục là con người, là học sinh, sinh viên các trường học. Nhà trường không đào tạo con người ra một khuôn mẫu nào cả, mà giúp phát triển khả năng của mỗi cá nhân để họ có kiến thức, biết phân biệt phải trái để tự chọn cho họ con đường tương lai của mỗi người.

 

“Nhân bản” là tôn trọng con người, đề cao và bảo vệ con người, cụ thể là bảo vệ những quyền tự do căn bản của con người đă được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1948. (Universal Declaration of Human Rights). Tóm tắt như sau. Mọi người sinh ra được b́nh đẳng. Phải đối xử nhau trên tinh thần bác ái. Không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính, quan điểm chính trị… Mọi người được quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội… Mọi người được quyền sống, an toàn cá nhân…

 

Nền Giáo Dục VNCH không đào tạo con người phục vụ cho một tôn giáo hay một đảng phái chính trị nào cả. Tôn giáo và chính trị không được đưa vào nhà trường VNCH.

 

2). Về Dân Tộc

 

Nhà trường giáo dục học sinh tôn trọng văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt từ gia đ́nh, nghề nghiệp, xă hội. Bảo đảm sự đoàn kết và sự trường tồn của dân tộc. Giáo dục ḷng yêu nước để bảo vệ dân tộc, quốc gia. Không làm tay sai bán nước…

 

3). Về khai phóng

 

Không bảo thủ tinh thần dân tộc hẹp ḥi mà phải mở rộng cửa đón nhận sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Tiếp nhận tinh thần dân chủ, tinh hoa văn hóa của thế giới. Tham gia hợp tác và hội nhập vào sinh hoạt quốc tế.

 

2.2. Nhà trường Xă hội Chủ nghĩa chỉ đào tạo cán bộ đảng viên

 

Nền giáo dục quốc gia phải phục vụ cho dân tộc, trái lại nền giáo dục hiện tại chỉ phục vụ cho đảng CSVN mà thôi. Bằng chứng cụ thể là Nghị Quyết 142 của Bộ Chính Trị Đảng, đang được thi thi hành với nội dung như sau:

 

“Xây dựng một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lư kinh tế, vừa có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với đảng và giai cấp công nhân, có khả năng động viên quần chúng”.

 

Nghị Quyết 142 nầy chỉ đạo cho ngành giáo dục đào tạo ra những cán bộ, đảng viên có tŕnh độ về khoa học và kinh tế để cai trị quần chúng nhân dân.

 

Nhưng rất tiếc là cái đảng ôn hoàng dịch lệ nầy ngày nay chỉ c̣n đại diện cho giai cấp tư bản đỏ, bệ rạc, bất xứng mà thôi. Cho nên NQ 142 nầy không dám tự nhận rằng nó là triết lư giáo dục của VN ngày nay. Nếu bị gọi là một triết lư th́ người ta cười thúi đầu cho.

 

3. V́ sao Việt Nam ngày nay không có một triết lư giáo dục? 

 

Hồi tháng 9 năm 2007, Học viện Quản lư Giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục-Đào tạo, đă tổ chức một cuộc hội thảo về “Triết lư giáo dục Việt Nam”. Sau đó, tạp chí Cộng Sản có bài tường tŕnh là hội nghị không t́m ra được một triết lư giáo dục cho Việt Nam hiện nay.

 

Ngành giáo dục đào tạo ra những con người để sống và phục vụ xă hội và dân tộc nhất là trong tương lai. V́ thế ngành giáo dục và chính quyền quốc gia phải biết được xă hội và dân tộc trong tương lai là xă hội ǵ, theo chế độ chính trị nào, th́ mới xác định được mục đích đào tạo ra con người trong hiện tại cũng như trong tương lai.

 

Con người Việt Nam trong tương lai là con người ǵ? 

 

Hiện nay Chủ nghĩa Cộng Sản đă chết. Chế độ Cộng Sản đă chết. Con người Cộng Sản cũng đă chết. Chế độ nầy là một xác chết chưa chôn cho nên nhà trường XHCN Việt Nam ngày nay chỉ đào tạo ra những con ma mang vong hồn của những người đă chết, những cái đă chết…

 

Chủ nghĩa CS đă bị vất vào sọt rác của nhân loại. Chế độ CS đă giết chết trên 100 triệu người vô tội nên đă bị vất vào hố xí. Con người CS đă trở thành những người tư bản đỏ. Đảng CSVN không c̣n đại diện của giai cấp vô sản mà là một tổ chức tham nhũng, bịp bợm, bê bối, bậy bạ, bết bát, bệ rạc. Nhà nước hiện nay là một xác chết chưa chôn nên chỉ đào tạo ra những con ma vô danh cho tương lai.

 

T́nh trạng nầy khiến cho có nhiều ư kiến là nên thay tên đảng CSVN, thay tên nước VN.

 

GS TS Nguyễn Đăng Hưng, đă từng giảng dạy trong nước và ngoài nước nhiều chục năm, đă từng tiếp cận với nhiều nền giáo dục trên thế giới, đă nêu nhận xét về nền giáo dục hiện nay như sau: “Cái nền giáo dục Việt Nam nó không c̣n chỉ là lạc hậu mà c̣n là lạc đường. V́ lạc đường nên cứ loay hoay măi mà không có lối ra”.

 

Chừng nào c̣n điều 4 Hiến pháp th́ bắt buộc ngành giáo dục phải đào tạo con người “vừa hồng vừa chuyên”. Thế nhưng màu hồng không c̣n nữa mà chỉ c̣n màu đen, là màu hắc ám, không văn minh, kém văn hóa, lạc hậu. Bảo vệ cái lạc hậu th́ làm sao mà dám ngẩng mặt lên nh́n thế giới văn minh hiện nay?

 

4. Những điểm nổi bật của giáo dục Việt Cộng hiện nay là phương pháp nhồi sọ, đạo đức suy đồi, gian lận thi cử và bạo lực học đường.

 

4.1. Phương pháp nhồi sọ

 

1). Nhồi sọ ở lớp mẫu giáo

 

Ngay từ khi đứa bé vào nhà trẻ, mẫu giáo, th́ luôn luôn được nghe cái điệp khúc “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Râu bác dài, tóc bác bạc phơ. Em âu yếm hôn lên dế bác…”

 

Mẫu giáo của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Cô giáo và các em ca hát.

 

“Ḱa con bướm vàng, ḱa con bướm vàng. X̣e đôi cánh, x̣e đôi cánh, Bay nhởn nhơ trên bông hồng. Bay nhởn nhơ trên bông hồng. Em ngồi xem, em ngồi xem”.

 

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một ḷng thờ mẹ kính cha, cho tṛn chữ hiếu mới là đạo con.

 

Cây tươi nhờ nước nhờ phân. Nhờ người nhổ cỏ vun phân bấy chầy. Trẻ nên nhờ bởi có thầy. Không thầy dạy dỗ đố mầy làm nên.

 

2). Nhồi sọ ở bậc tiểu học

 

Câu kinh nhật tụng phải thuộc nằm ḷng là: “Em quyết tâm học tập tốt, lao động tốt, làm tốt 5 điều bác dạy”. “Ai yêu bác Hồ hơn các em nhi đồng”. “Lần gặp bác Hồ tôi bị…”. “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. “Như có bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán. Như có bác Hồ đang ngồi binh xập xám”…

 

Học sinh phải vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Quàng khăn đỏ. 

 

     

Đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM * Lần gặp bác Hồ tôi bị…

 

3). Nhồi sọ ở trung học

 

Luôn luôn học tập theo gương đạo đức của bác Hồ. Phấn đấu để được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhiệm vụ chính thức được ghi như sau:

 

“1. Luôn luôn phấn đấu v́ lư tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xă hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

 

3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên”.

 

4.2. Đạo đức suy đồi cùng cực

 

1). 21 cô giáo nhan sắc được cử đi tiếp khách hầu rượu cho tiệc liên hoan ở Hồng Lĩnh.

 

21 cô giáo được cử đi tiếp khách, hầu rượu trong tiệc liên hoan tại thị xă Hồng Lĩnh.

 

Một văn bản hành chánh của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rơ tên tuổi của 21 cô giáo xinh đẹp được cử đi tiếp khách, hầu rượu trong một tiệc liên hoan đầu tư kéo dài trong 3 ngày từ 12 đến 14-8-2016.

 

Sau chương tŕnh ca nhạc “Liên hoan Dân ca Ví dặm Nghệ-Tĩnh”, 21 cô giáo nhan sắc hấp dẫn nầy c̣n phải cùng quan khách tới một nhà hàng ở thị xă Hồng Lĩnh cùng nhau ăn uống, tiếp bia rượu và ḥ hát suốt mấy ngày liên hoan của tỉnh.

 

Sau mấy ngày liên hoan tưng bừng, một số cô giáo không bằng ḷng, cho rằng sự việc làm ảnh hưởng đến tư cách và cuộc sống cá nhân của họ. Một vài tờ báo cho biết đó không phải là nhiệm vụ của giáo viên. Việc cử cô giáo đi tiếp khách, hầu rượu cho các đại gia đầu tư là một sỉ nhục, vô đạo lư, không thể chấp nhận được.

 

Thế nhưng đa số cô giáo trong 21 người đó th́ tỏ ra thích thú và hănh diện.

 

2). Hiệu trưởng biến trường học làm lầu xanh ở Hà Giang

 

Bị cáo Thúy Hằng trên đường vào ṭa 

 

Thầy tṛ trước vành móng ngựa

 

1. Thầy tṛ mua bán dâm tại trường học.

 

Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường trung học cấp ba Việt Lâm, huyện Vị Thanh, tỉnh Hà Giang, đă dùng quyền lực đe dọa những nữ sinh nhà nghèo mà học kém để gạ t́nh. Nếu ưng thuận th́ được nhiều tiền và việc học tiến bộ. Trái lại, nếu không, th́ bị ở lại lớp.

 

Nữ sinh bán dâm đầu tiên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, đă khai trước ṭa hồi năm 2011 là y thị đă có quan hệ t́nh dục với hiệu trưởng nầy 6 lần, trong đó có 2 lần tại văn pḥng hiệu trưởng. Bán trinh giá 3 triệu đồng, bán dâm từ 500 ngàn trở lên. Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đă chi trả cho Thanh Thúy 4 triệu 500 ngàn đồng.

 

2. Thiết lập đường dây gái gọi tại trường học.

 

Hiệu trưởng Sầm Đức Xương  

 

Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND Hà Giang

 

Nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy lôi kéo Nguyễn Thúy Hằng bán dâm cho hiệu trưởng 3 lần, nhận được 650,000 đồng.

 

Thầy tṛ hiệu trưởng nầy mở rộng địa bàn hoạt động bán dâm lên tới cấp tỉnh. Thanh Thúy và Thúy Hằng đă cung cấp t́nh dục cho những cán bộ lănh đạo tỉnh, đứng đầu là Chủ Tịch UBND tỉnh là Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lănh đạo tỉnh, gồm những giám đốc các sở và ban ngành.

 

Hai học sinh nầy đứng đầu đường dây gái gọi tại trường cấp ba Việt Lâm. Đă có một “danh sách đen” những cán bộ mua dâm học sinh. Nhớ thuộc ḷng số phone của những cán bộ nầy. Dịch vụ bán dâm bằng cell phone.

 

Do yêu cầu của khách hàng, Thúy Hằng và Thanh Thúy mở rộng thị trường bán dâm đến trường cấp hai trong tỉnh. Hàng chục nữ sinh từ 13 đến 18 tuổi tham gia đường dây gái gọi nầy. Thúy Hằng đă lừa một học sinh 13 tuổi đến khách sạn cho hiệu trưởng Sầm Đức Xương phá trinh.

 

V́ có liên quan đến Chủ tịch UBND và 16 cán bộ lănh đạo tỉnh nên các phiên ṭa được xử kín. 16 cán bộ có tên trong danh sách đen mua dâm được lọt lưới pháp luật.

 

Sầm Đức Xương 9 năm tù giam. Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng mỗi người 36 tháng tù về tội môi giới măi dâm.

 

4.3. Con em bị ảnh hưởng của gia đ́nh và xă hội

 

    

Hàng trăm người xông vào cướp bia

 

Con người của chế độ Cộng Sản vô cảm chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc

 

Xe chở bia gặp nạn, hàng trăm người xông vào hôi của.

 

Lúc 2 giờ trưa ngày 4-12-2013, chiếc xe chở 1,500 thùng bia Tiger do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi), bị lật tại ṿng xoay Tam Hiệp, Biên Ḥa, tỉnh Đồng Nai. Cả ngàn “thùng bia” đổ xuống đường. Mỗi “thùng” 12 lon. Hàng trăm người hồ hởi xông vào cướp bia. Một phụ nữ hốt được mấy thùng bia, và có người c̣n đem xe ba gác đến cướp bia. Những người hôi của c̣n tranh giành nhau, gây gổ nhau.

 

Tài xế Hồ Kim Hậu van xin, gào khóc thảm thiết. Một số người c̣n dọa đánh tài xế khi anh ngăn cản họ lấy bia.

 

    

 

Chỉ sau khoảng 15 phút, số lượng bia rớt xuống đường bị hốt sạch. Ngay cả tấm bạt phủ xe mà anh Hậu đă mua 6 triệu đồng cũng bị lấy đi trước mặt tài xế.

 

Anh Hậu cho biết, không ăn, không ngủ được v́ sợ bị đuổi việc.

 

Hoạt cảnh vô cảm nầy chỉ có trong chế độ hiện nay. Lịch sử VN chưa có bao giờ. V́ sao con người Việt Nam lại vô cảm, không c̣n t́nh người đến như thế?

 

Những ông bà cha mẹ như thế th́ làm ǵ có con cháu lương thiện được?.

 

4.4. Học sinh đua nhau đi phá thai, nạo thai.

 

Một thống kê cho thấy, 51% học sinh, sinh viên tán thành và cho biết việc trai gái ở thử với nhau trước hôn nhân là việc b́nh thường. Thiếu nữ vị thành niên đi nạo thai cũng là việc b́nh thường.

 

Cơ quan y tế cho biết, mỗi năm VN có 1,400,000 ca nạo thai, trong đó tuổi dưới 18, chiếm 500,000 vụ.

 

Chỉ riêng 9 tháng đầu trong năm 2006, Nhà Bảo Sanh Từ Dũ, Sài G̣n, đă có 18,821 ca nạo thai cho số trẻ vị thành niên. Ngoài ra nhiều bệnh viện có phụ sản khoa, vẫn tiến hành việc phá thai nên không có thống kê.

 

15 tuổi nạo thai 2 lần

 

Bác sĩ Phạm Thị Hồng Minh, giám đốc Trung Tâm Kế Hoạch hóa gia đ́nh, bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, cho biết trẻ em từ 15 đến 18, đôi khi đến bác sĩ, th́ cái thai đă lớn từ 1ớn từ 13 đến 15 tuần. Cũng có em 15 tuổi mà đă hút thai hai lần, nhưng đáng báo động là nhiều em chỉ có 11, 12 tuổi. Các bác sĩ sản khoa phải phát hoảng về kiến thức pḥng tránh thai của các em “tuổi ô mai” hiện nay.

 

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hợi cho biết: “Nhiều bạn trẻ hiện nay, chủ động yêu, chủ động quan hệ t́nh dục, mà hoàn toàn bị động trong việc mang thai.” Cũng có người phát hiện ra ḿnh có thai khi nó đă quá lớn.

 

Hiện nay có hơn 42,200 hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi, đang an nghĩ tại 2 nghĩa trang bào thai ở Thừa Thiên-Huế.

 

    

Nghĩa trang bào thai ở Thừa Thiên-Huế

 

4.5. Bạo lực học đường

 

Bạo lực học đường bao gồm học tṛ đánh thầy, cô giáo. Thầy cô giáo mất nết đánh đập học tṛ, và học tṛ đánh nhau với học tṛ. Bạo lực nầy là hậu quả của công an đánh đập dân chúng mà cụ thể là đánh chết người trong đồn “Côn an”. 

 

1). Học tṛ đánh thầy cô giáo. Đạo lư ở đâu?

 

Người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo. Thầy cô giáo được gia đ́nh và xă hội kính trọng, những châm ngôn “không thầy đố mầy làm nên”, “Muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”. Thế nhưng, ngày nay, một số lớn học sinh không c̣n kính trọng những người đă đem tâm huyết ra dạy dỗ ḿnh nên người nữa. Nhiều đệ tử đă ra tay hạ gục sư phụ ngay trong lớp học, trên bục giảng.

 

Đó không phải là những trường hợp hiếm hoi, mà nó phát triển đại trà trong các trường học khắp nơi trong nước.

 

Cô giáo Sương bị học sinh đánh găy mũi, bất tỉnh

 

 Một thầy giáo bị học sinh đánh

 

Ngày 17-3-2009, học sinh Nguyễn Như Thành, lớp 11 trường Tôn Đúc Thắng, Ninh Thuận, bị khởi tố về tội cố ư gây thương tích cho giáo viên Lư Thị Thu Sương, bị đánh găy xương sống mũi, thương tích 12%. Lư do. Không làm bài tập môn hoá học, bị cô giáo nhắc nhở, Thành ôm cặp bỏ lớp ra ngoài để phục kích tấn công cô giáo.

 

Hỗn chiến giữa thầy tṛ

 

Ngày 17-9-2009, 3 học sinh Nguyễn Duy, Nguyễn Văn Khẩn và Nguyễn Thương, lớp 10 trường Chu Văn An, Gia Lai, bỏ lớp đi nhậu, bị thầy môn Anh văn Lê Văn Lợi ghi tên vắng mặt vào sổ đầu bài. Sau khi chất vấn thầy, Nguyễn Duy cầm viên gạch đánh thầy Lợi. 

 

Thầy Vịnh dạy môn Toán, cô Hoa môn Văn xông vào can ngăn, cũng bị Duy và Khẩn rượt đánh. Cả ba chạy trối chết. Thấy vậy, nhiều thầy cô khác nhảy vào can thiệp, thế là một trận hỗn chiến giữa thầy tṛ diễn ra trước mặt các học sinh tràn ra xem.

 

Ngày 29-9-2009, Hội đồng kỷ luật nhà trường đuổi học 1 năm hai học sinh tên Duy và Khẩn, học sinh tên Thương bị ở lại lớp.

 

Một thầy giáo bị học sinh đánh trọng thương

 

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, chủ nhiệm lớp 11 trường Vĩnh Hưng, Tân An, phải nhập viện v́ bị học sinh đánh.

 

Lư do. Học sinh Nguyễn Văn Thoại không thấy tên ḿnh trong danh sách được lên lớp, bèn ra trước cổng trường cầm hung khí chờ sẵn. Khi thầy Hải chạy xe ra cổng th́ Thoại dùng gậy triển khai chiêu đả cẩu bổng tấn công tới tấp. Cũng may, nhờ thầy Hải có đội mũ an toàn, nên chỉ bị trọng thương ở thân thể, phải đưa đi cấp cứu, thương tích 12%.

 

Học sinh hạ gục thầy trên bục giảng, chỉ bị án treo

 

    

Thầy giáo Lưu Phước Mỹ đă bị học sinh Vũ Hoàng Hiếu đánh phải đi cấp cứu

 

Ngày 17-7-2010, học sinh Vũ Hoàng Hiếu, lớp 11 trường Ban Mê Thuột, đă ném đá và dùng thanh gỗ có đóng đinh ở đầu, ra tay tới tấp tấn công giáo viên môn toán Lưu Phước Mỹ. Thầy giáo ngă quỵ bất tỉnh trên bục giảng, với thương tích 20%. 

 

Lư do. Bị thầy nhắc nhở v́ không đứng dậy chào thầy trong khi cả lớp nghiêm trang đứng lên.

Toà án xử Vũ Hoàng Hiếu 2 năm tù treo.

 

Chuyện học tṛ đánh thầy ngày nay kể ra không hết, nào là học tṛ thuê du đảng thanh toán thầy, kéo bè xâm nhập vào nhà tấn công thầy giáo…

 

Nhiều người đặt câu hỏi: “Học tṛ đánh thầy, cô giáo, đạo lư ở đâu?

 

2). Nhiều thầy cô giáo mất nết đánh đập học tṛ

 

1. Trẻ em bị hành hạ ngay tại nhà trẻ

 

Bé Nguyễn Anh Đạt, 3 tuổi, ở trường mầm non Thiện Ư, Đà Lạt, bị chết ngạt do cô giáo đặt cháu vào thang máy để dọa cho cháu nín khóc.

 

Hồi tháng 4 năm 2016, cháu Trần Minh Khoa, 5 tuổi, ở trường mầm non Ngân Hà, Đà Nẵng bị cô giáo đánh thủng màng nhĩ do dùng tay tát mạnh vào mặt và tai. Một phụ huynh ở Quận 3 Sài G̣n cho biết con bà bị đánh nứt xương bàn tay v́ cháu cầm viết tay trái.

 

2. Bé lớp một bị đánh tím mặt v́ viết chính tả chậm

 

    

H́nh em bé trên báo DailyMail* Cô giáo Thu Trà hối hận

 

Chiều ngày 29-3-2016 trên mạng xă hội xuất hiện h́nh ảnh một bé gái với đôi mắt, g̣ má và khuôn mặt bị bầm tím. Tin báo chí cho biết bé gái tên Phàn Chung Thủy, 6 tuổi, ở xă Ph́n Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, viết chính tả chậm nên bị cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh đập. Cháu Thủy được đưa vào bệnh viện Đa khoa Bát Xát cấp cứu.

 

Sự việc được tờ DailyMail (Anh Quốc) đăng lại như sau: “A teacher who beat a six-year-old across the face with a ruler because she made a spell mistake is facing the sack in northern Vietnam. Her teacher, Tran Thi Thu Tra, flew into a rage when she saw the youngster struggling with during a spelling test. The young girl, known only as T. pictured required hospital treatment after being beaten by a reacher”

 

Bên cạnh hiện tượng học tṛ đánh thầy nở rộ khắp nơi, th́ đội ngũ giáo chức lại xuất hiện những ông thầy bà cô mất nết.

 

Việc thầy cô giáo ngược đăi học sinh, tuy không nhiều, nhưng đă xảy ra khắp nơi. Từ roi vọt đến bạo hành bằng lời nói, đă diễn ra dưới nhiều h́nh thức khác nhau. Phụ huynh ghi nhận có những vụ phạt có tính cách vô nhân tính. Vụ phạt độc đáo nhất được tổ chức y chang như đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất của Đảng trước kia. 

 

Học sinh cả lớp lần lượt tố cáo, lên án, rồi mỗi em lên tát vào mặt bị cáo. Cũng có trường hợp phụ huynh phản ảnh cô giáo dùng chổi chà đánh học sinh.

 

    

Học tṛ nằm bệnh viện v́ bị thầy giáo đánh

 

Chào thầy dạy toán bằng tiếng Anh, tṛ bị đánh.

 

Ngày 15-3-2017, tại trường trung học Cà Mau, giáo viên Tăng Hùng Cường, dạy môn toán, vào lớp, các em học sinh đứng lên chào thầy bằng tiếng Việt. Một học sinh tên Danh lại chào thầy bằng tiếng Anh “Hello teacher” nên bị thầy dùng thước đánh vào tay và mặt. Học tṛ ôm cặp ra khỏi lớp. Ban giám hiệu đến giải quyết. Thầy giáo Tăng Hùng Cường cho biết đă uống rượu trước khi lên lớp và đánh học sinh.

 

Những ông thầy gạ t́nh lấy điểm, những thầy giáo cưỡng hiếp học sinh chỉ mới 8 tuổi ở lớp 4 đă đăng trên các báo.

 

3). Học tṛ đánh nhau

 

    

Nắm tóc và lột nội y là chiêu sở trường của nữ sinh

 

1. Màn túm tóc, xé áo đánh nhau của hai nữ sinh

 

     https://lh6.googleusercontent.com/6bjwW6JWpaHgJmtT_9N75rnzqZvt3x1aLkYiyO-G8ZZgDrDlD2HVQAi6HEp3B5ihW49KcJ_Id7xmfbIzHNPACVdlFfhCY60ifZFiD1cX1bJQjMVbnrveG6vRH1HhlW9G0Kdt2gDO1O7OoGs23g

 

Tối hôm 1-11-2014, một clip dài hai phút được tung lên mạng ghi lại hai nữ sinh tỷ thí với nhau như một màn đô vật. Sau vài câu khẩu chiến, hai nữ sinh xông vào nhau, miệng văng tục, tây chân đấm đá kịch liệt. Chung quanh là những bạn đứng xem. Thờ ơ, mà c̣n cổ vũ nữa. 

 

Một cô gái bị xé rách áo, lột nội y. Cô gái dùng áo để che ngực nhưng cũng bị giật đi. Để ngực trần. Những người chứng kiến không ai can ngăn cả.

 

Theo người đăng tải clip th́ vụ việc xảy ra ở Băi Cháy, Quảng Ninh.

 

2. Nữ sinh Thanh Hóa bị lột áo ngay cửa trường.

 

    

 

Giờ tan học. Nữ sinh tên B. lớp 10 trường Thọ Xuân, Thanh Hóa bị ba nữ sinh tấn công, lao vào đấm đá túi bụi. Tay nắm tóc, lột quần áo trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

 

Nhà trường cho rằng vụ việc xảy ra bên ngoài trường học, nên để cho công an thụ lư.

 

Học sinh đánh nhau xảy ra hà rầm như cơm bữa. Đặc biệt là nữ sinh. Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.

 

4.6. Học sinh gian lận thi cử

 

    

Thí sinh có ba tay, 1 tay dưới bàn Giấu phao thi vào ngực

 

    

 

Kể từ năm 2015, Việt Nam kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông (Xem như tú tài) và tuyển sinh vào đại học được tổ chức cùng một ngày trên toàn quốc. Kỳ thi nầy là một sự kiện rất quan trọng, mở cánh cửa cho học sinh t́m việc làm hoặc được nhận vào đại học. 

 

Học sinh quyết chiếm cho được mảnh bằng nên hiện tượng gian lận thi cử được phát triển rầm rộ ở khắp nơi trên toàn quốc. Chỗ nào có trường thi th́ có nhiều cửa hàng bán phao thi công khai.

 

1). Phao thi

 

    

Phao thi nhuộm trắng sân trường sau giờ thi

 

Phao thi là một dụng cụ gian lận thi cử. Chữ “Phao” bắt nguồn từ phao cứu sinh trên biển, cứu mạng người, không để chết ch́m dưới nước. Phao thi ghi những tài liệu để qua mặt các giám thị gác thi, để cứu mạng những học sinh học kém.

 

Phao thông thường là những mảnh giấy nhỏ nằm trong ḷng bàn tay, chữ nhỏ nhưng rất rơ nét. Các nữ thí sinh mặc váy ngắn th́ viết tài liệu ở bắp đùi. Nhiều người đặt phao thi vào ngực. Ngày nay, gian lận thi bằng những thiết bị công nghệ cao, lưu trữ tài liệu trong điện thoại di động hoặc thiết bị liên lạc giữa thí sinh và người bên ngoài. Đó là thí sinh cho biết đề thi. Bên ngoài giải đề thi rồi chuyển vào pḥng thi.

 

2). Về phần giám thị coi thi

 

    

Nhắm mắt làm ngơ Thí sinh nộp lại phao sau giờ thi

 

Giám thị ngoảnh mặt làm ngơ hoặc nh́n trời hiu quạnh, để cho thí sinh tha hồ quay cóp nhau. Đánh bùa. Cũng có giám thị chép bài của thí sinh nầy rồi chuyền cho thí sinh khác.

 

Sau giờ thi, phao thi tràn ngập sân trường. Đó là những phao đă sử dụng hoặc không sử dụng được nên phải bỏ. Phao thi đă tồn tại trong nhiều năm qua, chứng tỏ nó c̣n công dụng.

 

3). Chợ phao thi

 

    

 

 

Trước ngày thi, chợ phao thi rầm rộ nở ra ở các nơi có trung tâm thi. Công khai bán phao thi mỗi bộ từ 5,000 đ đến 12,000 đồng, đa số là ở những cửa hiệu mang bản photocopy.

 

Một phóng sự cho biết, chỉ trong 10 phút mà đă có 8 phụ huynh dẫn con em đến mua phao. Người bán quảng cáo: “Các anh chị khỏi phải lo, năm nay Bộ Giáo Dục cho đậu 100% nên giám thị lờ đi để thí sinh đánh bùa vô tư, thoải mái…”

 

4). Hàng trăm thí sinh bị đ́nh chỉ thi v́ phao thi và điện thoại.

 

Ngày 2-7-2015, trong ngày thi đầu tiên đă có 320 thí sinh bị đ́nh chỉ cuộc thi, chủ yếu là sử dụng phao và điện thoại di động.

 

5). “Học sinh thi đậu tốt nghiệp 100% không cần ḍ kết quả”. Hiệu trưởng trường cấp ba Mang Thích, Vĩnh Long, đóng dấu kư tên Nguyễn Văn Bon.

 

6). Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang

 

Ngày 18-6-2012, hiệu phó trường cấp ba Lư Thường Kiệt, chủ tịch hội đồng thi, cùng 2 thanh tra và 21 giáo viên tham gia giải đề thi rồi chuyển vào các pḥng thi. Hiệu phó bị cách chức. 2 thanh tra và 21 giáo viên bị cảnh cáo.

 

5. Cải cách sách giáo khoa và đưa nhân quyền vào nhà trường

 

5.1. Cải cách sách giáo khoa

 

Sách giáo khoa là một trong những phương tiện hỗ trợ để thực hiện mục đích giáo dục. Những phương tiện hỗ trợ gồm có: đội ngũ giáo chức, phương pháp giảng dạy, và những trợ huấn cụ khác.

 

Khi mục đích của giáo dục CSVN không thay đổi, là đào tạo con người “vừa hồng vừa chuyên” tức là những con người có tŕnh độ khoa học kỹ thuật và kinh tế, trung với Đảng để cai trị nhân dân, th́ cho dù có cải cách bất cứ phương tiện hỗ trợ nào đi nữa th́ cũng không thay đổi bản chất của giáo dục của Việt Cộng.

 

5.2. Dạy nhân quyền trong trường học

 

Việt Cộng dạy nhân quyền th́ chẳng khác nào như mụ tú bà kêu gọi bảo vệ trinh tiết phụ nữ, hoặc bọn sơn tặc, hải tặc, địa tặc hô hào bảo vệ tài sản và đất đai của nhân dân.

 

Khi nào c̣n điều 4 Hiến pháp, khi nào c̣n các tổ chức đội Thiếu niên Tiền phong HCM, đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, và c̣n chủ trương “Học tập theo gương đạo đức bác Hồ vĩ đại quang vinh muôn năm” th́ cho dù có thay đổi bất cứ cái ǵ trong ngành giáo dục th́ cũng chẳng ăn nhậu ǵ cả.

 

Từ ngữ bị lợi dụng để lừa bịp là: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Là “Yêu nước” như Phật giáo Yêu nước, Công giáo Yêu nước, Việt kiều Yêu nước… Yêu nước là yêu XHCN, Yêu XHCN là yêu nước… Sách giáo khoa sử dụng những từ ngữ nầy chỉ để lừa bịp mà thôi.

 

6. Kết luận

 

GS Nguyễn Đăng Hưng kết luận: “Thôi đừng loay hoay măi tốn th́ giờ, mà nên nh́n thẳng vào vấn đề đi. Hăy sử dụng chương tŕnh giáo dục Việt Nam đă có từ lâu rồi. Đó là chương tŕnh giáo dục mà GS Hoàng Xuân Hăn đă xây dựng cho chính phủ Trần Trọng Kim từ năm 1945.

 

GS Hoàng Xuân Hăn đă xây dựng chương tŕnh nầy trong 4 tháng nhưng đó là một chương tŕnh khá chuẩn cho Việt Nam.

 

Bằng chứng là Chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa đă xây dựng trong 10 năm, mà đă tạo ra những thế hệ con người trí thức của Miền Nam. Xây dựng được ngôi trường tiếng tăm như trường Petrus Trương Vĩnh Kư mà tôi là học sinh. Xây dựng được con người biết quư trọng con người, có t́nh người. Có ư thức dân tộc, có t́nh yêu đất nước. Hiểu biết về lịch sử VN và thế giới, và ngay cả những chuyên môn trong khoa học, nên khi ra thế giới không hề thua kém người Mỹ, người Pháp hay người những nước khác.

 

Hăy lấy chương tŕnh giáo dục của Việt Nam Cộng Ḥa mà sử dụng. Đừng loay hoay đi t́m lung tung làm ǵ”. (Hết trích).

 

Tóm lại, nội dung phát biểu của GS Nguyễn Đăng Hưng được thu gọn trong triết lư giáo dục VNCH: “Nhân Bản-Dân Tộc-Khai Phóng.

 

Minnesota ngày 16-9-2017

 

 

Trúc Giang

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính