Lịch sử Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa và Trường Trung Học Vơ Khoa Thủ Đức

 

Trúc Giang MN

 

 

1* Mở bài

 

 

Trung úy Lâm Văn Khanh và Thiếu tá Nguyễn Tuyên Thùy trước thiếu nhi Quân đội

 

Trường Bộ Binh Thủ Đức được Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị chọn làm đơn vị thí điểm để thực hiện kế hoạch đoàn ngũ hóa thiếu nhi quân đội, do sáng kiến của Trung Tướng Trần Văn Trung. Đó là nhờ Trường Bộ Binh có hai thuận lợi mà các đơn vị quân đội khác không có.

 

Thuận lợi thứ  nhất là có số huynh trưởng hướng đạo rất dồi dào. Kế đến là số thiếu nhi quân đội đă được tập hợp rất có tổ chức tại Trường Trung Tiểu Học Vơ Khoa Thủ Đức, nằm trong khuôn viên của Trường Bộ Binh, KBC 4100.

 

Trường Trung Tiểu Học Vơ Khoa Thủ Đức (VKTĐ) là cơ sở để thực hiện kế hoạch đoàn ngũ hóa thiếu nhi quân đội. Đội ngũ giáo chức cũng tích cực tham gia vào việc tổ chức, huấn luyện và sinh hoạt hướng đạo của các em học sinh.

 

Số huynh trưởng hướng đạo là lực lượng hùng hậu nhất gồm quân nhân của hai trường Bộ Binh và Thiết Giáp. 4 sĩ quan, 6 quân nhân là huynh trưởng của Hội Hướng Đạo Việt Nam trước khi họ nhập ngũ, và sau khi tốt nghiệp khóa sĩ quan, họ ở lại Trường Bộ Binh.

 

Bộ Chỉ huy hai trường Bộ Binh và Thiết Giáp, cụ thể là hai Khối Chiến Tranh Chánh Trị cũng quan tâm đến tổ chức hướng đạo nầy.

 

Một thành phần huynh trưởng “tạm thời” là những tân khóa sinh và sinh viên sĩ quan đang thụ huấn tại Trường Bộ Binh Thủ Đức.

 

Tóm lại, hướng đạo quân đội Trường Bộ Binh gắn bó chặt chẽ với Trường Trung Tiểu Học Vơ Khoa Thủ Đức đưa đến một đơn vị hướng đạo xuất sắc.

 

 

2* Lễ tŕnh diện Hướng Đạo Quân Đội lên Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa

 

Ngày 16-6-1969, tại đồi 18 là băi tập chiến thuật trong khu vực huấn luyện của TBB, một cuộc cắm trại được tổ chức chu đáo, long trọng để tŕnh diện Hướng Đạo Quân Đội lên Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Thiệu.

 

Tham dự cắm trại gồm có hướng đạo của 3 đơn vị là Trường Bộ Binh, Cục Quân Cụ và Hải Quân, đại diện cho Hướng Đạo Quân Đội toàn quốc. Cuộc cắm trại hoàn tất một ngày trước lễ tŕnh diện, các trại sinh ngủ qua đêm tại trại.

 

Trong dịp nầy, Tổng Thống tuyến bố danh xưng chính thức “Hướng Đạo Quân Đội” của kế hoạch đoàn ngũ hoá Thiếu Nhi Quân Đội, do Trung tướng Trần Văn Trung, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị đă có sáng kiến thành lập.

 

Tháp tùng Tổng thống có các viên chức chính phủ, Trung Tướng Trần Văn Trung và các quan khách.

 

Trong dịp nầy, Tổng thống trao cờ huy hiệu hướng đạo chính thức cho trung úy Lâm Văn Khanh, hướng đạo QĐ/TBB và hai huynh trưởng hướng đạo của Quân Cụ và Hải Quân.

 

Sau lễ tŕnh diện ngày 16-6-1969, Hội Hướng Đạo Quân Đội được Bộ Giáo Dục và Thanh Niên cấp giấy chính thức hoạt động như các đoàn thể thanh niên khác.

 

Hội trưởng: Trung tướng Trần Văn Trung

 

Phó Hội trưởng: Đại tá Nguyễn Huy Hùng

 

Tổng Ủy viên: Đại úy Nguyễn Văn Liễu (Họa sĩ Trịnh Cung)

 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được mời làm Hội Trưởng Danh Dự.

 

3. Tổ chức trại ra mắt Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị

 

Để chuẩn bị lễ tŕnh diện hướng đạo quân đội lên Tổng Thống VNCH, Tổng Cục CTCT đề nghị TBB tổ chức trại để tổng kết thành quả của chương đoàn ngũ hóa thiếu nhi quân đội.

 

Trại đặt tại Trường Trung Tiểu Học Vơ Khoa Thủ Đức dưới sự chủ tọa của Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ.

 

Thành phần tham dự gồm có: Đại Tá Đô đại diện Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp, Đại tá Tín chỉ huy trưởng Trường Thiết Giáp, đại diện Tổng Cục CTCT, và các sĩ quan trưởng khối, pḥng của TBB.

 

Phóng viên đài truyền h́nh và đài phát thanh quân đội cũng được mời đến làm phóng sự. Đài phát thanh quân đội có cuộc phỏng vấn trung úy Khanh.

 

Phóng sự được phát h́nh ngay chiều hôm đó.

 

4* Trường Bộ Binh được chọn làm thí điểm thực hiện Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa.   

 

 

Khoảng năm 1967, Trung tướng Trần Văn Trung cho gọi Trung úy Lâm Văn Khanh, hiệu trưởng trường trung tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức, xuống TC/CTCT, trung tướng  cho biết Tổng Cục có ư định muốn chọn Trường BB làm thí điểm thực hiện kế hoạch Đoàn Ngũ Hoá Thiếu Nhi QĐ. Hiệu trưởng tŕnh bày những thuận lợi và khó khăn để t́m cách giải quyết. Thuận lợi là con em quân nhân đă được đoàn ngũ hóa tại các lớp của trường trung học. Khó khăn căn bản là thiếu huynh trưởng hướng đạo. Quân nhân cơ hữu của Trường Bộ Binh có thể có nhiều người đă từng sinh hoạt trong Hội Hướng Đạo Việt Nam, nhưng thành phần nầy khó xử dụng v́ các trưởng pḥng, trưởng khối không muốn bị mất người.

 

Một sáng kiến được nêu lên là tạm xử dụng thành phần sinh viên sĩ quan các khóa đang thụ huấn tại TBB. Nói là sáng kiến th́ không đúng, v́ trường trung tiểu học đă từng nhờ những SVSQ gốc kỹ sư, kiến trúc sư đến trường để vẽ bản đồ xây cất trường trung học. Nhờ những họa sĩ và người có khả năng kẻ chữ thực hiện bản tên các lớp học, tên các lớp học, vẽ những khẩu hiệu trên tường. Sinh viên sĩ quan là một kho nhân tài thuộc mọi ngành nghề trong xă hội.

 

Thế là thí điểm có thể thực hiện được và Khối Chiến Tranh Chánh Trị và Pḥng Xă Hội Trường Bộ Binh sẽ được thông báo sau.

 

5* Hướng đạo Quân Đội Trường Bộ Binh là đơn vị xuất sắc.

 

Hướng Đạo Quân Đội Trường Bộ Binh là đơn vị xuất sắc v́ có nhiều thuận lợi nên sau một thời gian ngắn đă kiện toàn tổ chức và nội dung sinh hoạt theo chuẩn của Hội Hướng Đạo Việt Nam.

 

Hai thuận lợi căn bản là có được số huynh trưởng dồi dào và số hướng đạo sinh đă được đoàn ngũ hóa tại các lớp trung học.

 

5.1. Thành phần HĐQĐ của Trường Bộ Binh

 

Hiệu trưởng Lâm Văn Khanh (Trung úy) : Chỉ huy, điều hành tổng quát

 

Trưởng Vơ Văn Hoá (Trung úy): Bằng Rừng ngành Thiếu

 

Trưởng Phạm Quang Lộc (Thiếu úy): 4 bằng Rừng Ấu, Thiếu, Kha, Tráng

 

Trưởng Châu Thị Minh (Giáo viên): Bằng Rừng ngành Ấu

 

Trưởng Hồ Nhị Hoà (Thiết Giáp): Chuyên trách sinh hoạt, văn nghệ

 

Trưởng Lê Thành Bé: Bằng Rừng ngành Thiếu, bằng Bạch Mă

 

Trưởng Ngô Văn Tỏ: Ngành Thiếu.

 

Ngoài ra, c̣n một số Trưởng “giai đoạn”, là những SVSQ đang thụ huấn, và các giáo chức đứng lớp, sẽ tham gia khi có tổ chức lớn.

 

Năm 1970, Trung úy Lâm Văn Khanh biệt phái về Bộ Giáo Dục. Đă về tŕnh diện trường cũ là Nguyễn Đ́nh Chiểu Mỹ Tho, nhưng liền sau đó có công điện khẩn của Bộ Giáo Dục chỉ thị cho trung úy Khanh trở về trường Bộ Binh làm nhiệm vụ cũ.

 

5.2. Có nhiều huynh trưởng hướng đạo

 

Nhiều đơn vị QĐ không có những thuận lợi như TBB, cho nên không thể tổ chức thành một đơn vị quy mô được.

 

Trường Bộ Binh được ưu tiên chọn những chuẩn úy gốc hướng đạo ở lại trường trước khi chọn đơn vị.  Người đầu tiên được chọn là SVSQ Vơ Văn Hoá. Sau khi đề nghị và được anh Vơ Văn Hóa chấp thuận, TBB gởi Bưu Điệp về Bộ TTM/QLVNCH xin xho đương sự ở lại TBB công tác hướng đạo. Sau đó, SVSQ Phạm Quang Lộc, một huynh trưởng lỗi lạc, có 4 bằng Rừng và là Trưởng Huấn Luyện của Hội HĐ/VN.

 

Một thuận lợi khác là tại Khối CTCT/TBB đă có hai huynh trưởng hướng đạo “gạo cội” là Thiếu tá Nguyễn Tuyên Thùy, trưởng pḥng Tâm Lư Chiến, và Trung úy Nguyễn Văn Liễu, họa sĩ Trịnh Cung, thuộc pḥng TLC.

 

TBB có một số lượng lớn về huynh trưởng hướng đạo là những Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) đang thụ huấn trong các khoá, tạm xử dụng trong bước đầu.

 

Khối CTCT và pḥng Tổng Quản Trị TBB gởi Bưu điệp xuống Liên Đoàn Sinh Viên/TBB, yêu cầu các tiểu đoàn, các đại đội lập danh sách những huynh trưởng của Hội HĐVN, các ca nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc…

 

Hiệu trưởng Trung Tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức phối hợp với các đại đội, để sắp xếp những SVSQ gốc hướng đạo, không đi phép hoặc c̣n trong thời gian 2 tháng huấn nhục, ra trường học, lập kế hoạch tổ chức, huấn luyện và sinh hoạt với học sinh. Trường BB lúc nào cũng có 2 khoá thường trực, cho nên số SVSQ gốc hướng đạo có khá nhiều.

 

Những SVSQ ra công tác hướng đạo được xin cho đi phép đặc biệt. Hướng dẫn sinh hoạt hướng đạo thích thú hơn v́ được trổ tài “nghề cũ” với học sinh, và hơn là phải đi băi học chiến thuật.

 

5.3. Thuận lợi về việc tập hợp hướng đạo sinh

 

Tất cả học sinh trung học đuợc khuyến khích phải tham gia sinh hoạt hướng đạo. Các em sinh hoạt tại trường và lớp học với những SVSQ huynh trưởng và giáo chức là thầy cô của ḿnh. Học sinh rất phấn khởi, mặc đồng phục hướng đạo, tham dự những sinh hoạt mới mẻ. Linh mục tuyên úy than phiền một số con em công giáo vắng mặt dự lễ nhà thờ…

 

Ông tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng đi điểm danh, cho điểm về sinh hoạt học đường, kỷ luật và hạnh kiểm. Hiệu trường thường xuyên có mặt, khen ngợi, khuyến khích, động viên…cho nên khi cần, có thể tập hợp ngay hàng trăm học sinh một cách dễ dàng.

 

Ở các đơn vị QĐ khác, việc tập hợp con em quân nhân đến họp mặt vào ngày chủ nhật có nhiều khó khăn. Thông thường, Khối CTCT ra một văn thư tổng quát yêu cầu quân nhân các cấp tham gia, cho phép con em đến sinh hoạt ngày chủ nhật. Các em lấy cớ phải học bài thi, bận việc nhà, hơn nữa, một vài trường hợp phụ huynh không an ḷng cho con em đến họp mặt tại một căn pḥng của đơn vị, với sự hướng dẫn của một vài quân nhân vừa mới bổ nhiệm làm công tác hướng đạo, hoàn toàn xa lạ. Đó là những khó khăn mà các đơn vị tŕnh bày trong các buổi họp rút kinh nghiệm và báo cáo diễn tiến của công tác đoàn ngũ hoá thiếu nhi quân đội.

 

Hướng đạo QĐ sinh hoạt dựa trên căn bản của Hội Hướng Đạo VN. Những lớp huấn luyện của HĐ/QĐ/TBB được tổ chức liên tục, đào tạo thành phần học sinh nồng cốt, để chỉ huy các đội. Học chuyên môn về hướng đạo, như dựng lều trại, làm bích báo, học nút dây, học 10 điều tuyên hứa HĐ, lửa trại, tập dợt văn nghệ, dựng cổng trại…

 

Nhà nào cũng có ba lô, poncho, lều vải…Lấy lớp học làm đơn vị, cho nên trong một thời gian ngắn đă ổn dịnh được tổ chức. Tổng số hướng đạo sinh lên đến vài trăm, và khi cần, có thể tŕnh diện tất cả học sinh các lớp, lên đến trên 500 em,  mặc đồng phục hướng đạo, khăn quàng và đầy đủ cờ các loại, lớn nhỏ của mỗi lớp.

 

6* Tiền thân của Hướng Đạo Quân Đội Trường Bộ Binh

 

Khoảng năm 1966, chuẩn tướng Trần Văn Trung Chỉ Huy Trường trường Bộ Binh cho gọi Hiệu trưởng Lâm Văn Khanh vào, chỉ thị lập một kế hoạch tập trung sinh hoạt một số khoảng 20 con em quân nhân không đi học, v́ gia đ́nh thuyên chuyển thường xuyên, làm lỡ dở việc học hành của các em. Một số trong các em nầy quậy phá kho hàng của cố vấn Mỹ, do quân cảnh 301 và pḥng ANQĐ báo cáo.

 

Một chương tŕnh cụ thể được đệ tŕnh và chấp thuận cho thực hiện. Thế là một pḥng của nhà trường dành cho các em không phải là học sinh họp mặt. Một quân nhân gốc hướng đạo là anh Lê Chí Thiện được cử ra trường học, phụ tá hiệu trưởng để sinh hoạt với các em, chủ yếu là tổ chức du lịch Vủng Tàu, đi thăm viếng các nơi và thành lập một đội banh, liên lạc các nơi đá giao hữu. Thời gian tập dợt cũng chiếm hết th́ giờ.

 

Kế hoạch thành công. Chuẩn tướng Trung hài ḷng và không c̣n việc quậy phá nữa.

 

Sau khi Tướng Trung đổi về Tổng Cục CTCT, th́ anh Lê Chí Thiện cũng biệt phái về làm trưởng ty thanh niên tỉnh Long An. Cái khung tổ chức vẫn c̣n, nhưng hoạt động yếu và các em tự điều khiển với nhau. Nhóm nầy là tiền thân của Hướng Đạo QĐ, cũng do Tướng Trần Văn Trung thành lập, khi làm chỉ huy trưởng trường BB.

 

7* Trường Trung Tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức

 

7.1. Trường Trung Tiểu Học Vơ Khoa Thủ Đức

 

Hướng đạo quân đội không thể tách ra khỏi trường trung tiểu học được.

 

Trường Trung Tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức đóng góp vào việc chăm sóc và giáo dục con em quân nhân các trường Bộ Binh, Trường Thiết Giáp, Trường Vũ Thuật và Thể Dục Quân Sự, Đại đội 831 Quân cụ và dân chúng trong khu vực TBB.

 

Trường Trung tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức có 30 lớp tiểu học và 14 lớp trung học, từ mẫu giáo đến lớp 12, với tổng số học sinh trên 2,000.

 

Nhà trường và gia đ́nh hợp tác chặt chẽ trong việc chăm sóc, giáo dục con em quân nhân. Một Hội Phụ huynh học sinh do Đại tá Trần Văn Cường, Chỉ huy phó TBB làm Hội trưởng. Sau đó, Trung tá Đỗ Nguyên Tụ, Trưởng Khối Quân Huấn TBB, giữ chức vụ Hội trưởng.

 

Tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng, một tay quần vợt (Tennis) chuyên dợt banh cho các chỉ huy trưởng Lâm Quang Thơ và Phạm Quốc Thuần, cho nên có những khó khăn, “nhạy cảm” đă vượt hệ thống quân giai, mà đi đường tắt, từ trên xuống dưới.

 

7.2. Trường Tiểu học Quân Đội

 

Trường Tiểu học QĐ Vơ Khoa Thủ Đức được thành lập năm 1963, dưới thời Đại tá Lam Sơn làm Chỉ huy trưởng. SVSQ khoá 13 góp tiền xây dựng trường tiểu học để lưu niệm sau khi măn khoá. Trường tiểu học thuộc hệ thống Văn hoá QĐ do Cục Xă Hội quản lư. Giáo viên do Cục Xă Hội tuyển dụng dưới h́nh thức nhân viên dân chính Bộ Quốc pḥng, lương bổng do ngân sách QP đài thọ. Trường tiểu học có 30 lớp, từ mẫu giáo đến lớp năm bậc tiểu học. Tổng số học sinh trên 1,500, học buổi sang và buổi chiều.

 

Trước năm 1966, học sinh lớp năm phải qua kỳ thi tuyển vào trường Trung học Thủ Đức thuộc khu vực thị trấn quân Thủ Đức. V́ Trung học công lập Thủ Đức có số lớp hạn chế, cho nên đa số học sinh thi rớt vào lớp đệ thất (Lớp sáu) phải học tư thục hoặc bán công.

 

Trường BB có một xe GMC “cải tiến”, có những hàng ghế cho học sinh ngồi, có cầu thang bước lên xe, mỗi ngày 4 chuyến chạy ra, chạy về để chở một số ít học sinh ở trường công lập Thủ Đức. Đa số học sinh khác th́ đi xe lam, vừa tốn tiền vừa nguy hiểm v́ phải băng qua ngă tư xa lộ Thủ Đức không có đèn điều khiển giao thông. Tai nạn xảy ra khá nhiều.

 

7.2. Lập trường trung học Vơ Khoa Thủ Đức

 

          

 

Trước đó, chưa có ai nghĩ đến việc phải t́m cách lập cho được một trường trung học trong khuôn viên trường BB cả. Năm 1966, tôi được cử ra làm hiệu trưởng tiểu học. Ở cấp bậc chuẩn úy không có nhiều quen lớn, nhưng vẫn nuôi ư định đó.

 

Một sự t́nh cờ.

 

Tôi gốc giáo chức. Được biết ông Nguyễn Thanh Liêm, hiệu trưởng Pétrus Kư vừa mới vào thụ huấn trong TBB. Tôi chưa quen biết ông. Nhưng tôi làm tờ tŕnh xin phép cho ông đi công tác mấy ngày, với lư do là xuống Bộ Giáo dục xin sách giáo khoa. Tôi chở ông về tận nhà trong trường Petrus Kư để nghỉ phép. Sau đó, không c̣n liên lạc ǵ nữa. Đến khi ông được cử làm Thứ trưởng Giáo Dục, phụ trách Trung Tiểu học, th́ tôi t́m đến nhờ giúp đở. Cũng may, lúc đó, một quy chế mới vừa được kư, chưa phổ biến rộng rải. Thế là trường BB được thành lập một trường trung học công lập theo quy chế “trường Tỉnh hạt”. là địa phương tự lo xây cất pḥng ốc, trang bị bàn ghế và các dụng cụ cần thiết, Bộ Giáo Dục chỉ cử giáo sư đến dạy mà thôi.

 

Năm học đầu tiên 1966-1967, với 2 lớp đệ thất (Lớp 6) được khai giảng để thu nhận tất cả học sinh tiểu học.

 

Phụ huynh rất tán thành.

 

Trường trung tiểu học tổ chức chu đáo, nề nếp, kỹ luật cho nên con em quân nhân ở những đơn vị khác, nhưng có nhà trong khu vực Chợ Nhỏ, Cư Xá Kiến Thiết ở ngă tư xa lộ xin vào học, một phần cũng v́ sẽ đương nhiên vào trung học công lập. Theo quy chế các trường công lập, một kỳ thi tuyển vào lớp đệ thất được tổ chức, nhưng tất cả học sinh đều được thu nhận.

 

Bộ Chi Huy TBB cũng thường hướng dẫn những phái đoàn đến viếng trường Vơ Khoa Thủ Đức, xem như một công tác phục vụ gia đ́nh quân nhân. Phái đoàng do Trung tướng Thái Lan viếng thăm, phái đoàn cố vấn Mỹ, các nhóm VC hồi chánh và tù binh VC thăm trường để thấy chế độ VNCH chăm sóc đời sống quân nhân như thế nào.

 

Một lần, nhân dịp phái đoàn Bộ Giáo Dục, do Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh hướng dẫn, với giáo sư Đỗ Bá Khê, Viện trưởng Đại học Sài G̣n, các Tổng giám đốc và Giám đốc các ngành của bộ GD, đến nói chuyện với các giáo chức đang thụ huấn trong trường BB, là Bộ sẽ can thiệp cho giáo chức biệt phái về các trường cũ sau khi măn khoá học. Trung tướng Phạm Quốc Thuần hướng dẫn phái đoàn ra viếng trường Trung Tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức.

 

Sau khi nghe hiệu trưởng thuyết tŕnh về công tác giáo dục con em quân nhân, sinh hoạt hướng đạo QĐ, ông Tổng trưởng ghé về phía sau nói nhỏ với Tùy viên là Anh Trừ ǵ ǵ đó.

 

Sau đó mới biết là đề nghị thưởng huy chương Văn Hoá Giáo Dục Bội Tinh đệ nhị hạng cho hiệu trưởng và tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng.

 

Một kỷ niệm lư thú.

 

Hiệu trưởng Lâm Văn Khanh đến Bộ Giáo Dục đề nghị Văn Hoá Giáo Dục Bội Tinh cho Trung Tướng Chỉ Huy Trưởng. Giám đốc Nha Nhân Viên cho biết, theo thủ tục, phải lập bảng đề nghị nêu rơ thành tích. Đương nhiên là phải có thành tích cụ thể để Tổng trưởng Giáo Dục Ngô Khắc Tĩnh chấp nhận và chuyển sang cho Thủ tướng Kư.

 

Nhưng ai kư tên đây? Người liên hệ có thẩm quyền, chỉ có hiệu trưởng. Thế là trung úy Lâm Văn Khanh lập và kư tên đề nghị Văn hoá GD Bội tinh cho Trung tướng Thuần. Văn bằng được Bộ Giáo Dục tŕnh qua cho Thủ tướng Trần Thiện Khiêm kư tên.

 

Một chuyện vui vui.

 

Một bà phụ huynh đến nói với hiệu trưởng: “Thằng con của tôi lúc nầy hư hỏng lắm. Nó không nghe lời dạy của cha mẹ, mà cứ nghe lời dụ dỗ của mấy đứa cà chớn, cà cháo bên ngoài. Tôi nhờ thầy khuyên nhũ nó, tôi biết nó chỉ nghe lời thầy mà thôi! ?”

 

7.3. Sinh hoạt của hướng đạo sinh và học sinh trung tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức

 

1) Tập Thái cực đạo

 

Đến giờ thể dục của các lớp, học sinh xếp hàng ngang ngoài xa trước sân trường, mặc đồng phục vơ sinh, được các huấn luyện viên của Trường Vũ Thuật do Trung tá Nguyễn Văn Cư, Chỉ huy trưởng, cử ra trường học huấn luyện Thái Cực Đạo cho học sinh. Những “sư phụ” đai đen nhiều đẳng cấp như Thầy Thọng, Thầy Thuyên…đều có con học tại trường, nên ủng hộ hết ḿnh trong chương tŕnh rèn luyện thể dục, song song với đức và trí dục.

 

Trung tá Cư, Chỉ Huy Trưởng Trường Vũ Thuật và Thể Dục Quân Sự, chủ toạ các kỳ thi lên đai và kư tên vào các Quyết định thăng cấp cho học sinh.

 

Đa số học sinh Vơ Khoa Thủ Đức đều mang đai nâu.

 

Một số mang đai đen có tên như sau:

 

-         Nguyễn Phương Thành. Con của Thượng sĩ Nguyễn Phương Hậu, Khối QH/TBB. Nguyễn Phương Thành là học sinh Đai đen Thái Cực đạo đầu tiên của trường Trung học Vơ Khoa Thủ Đức. Em phụ tá huấn luyện viên vơ thuật trong những giờ tập của các lớp.

 

-         Huỳnh Anh Tuấn. Con của Trung tá Huỳnh Hữu Hương, LĐSV/TBB

 

-         Dương Hiếu Nghĩa, Huỳnh Minh Trương, Trương Thị Minh Lang.

 

-         Đặc biệt là Vũ Thị Dung, sau lên đến Đệ tam đẳng huyền đai, làm huấn luyện viên TCĐ.

          

 

2). Sinh hoạt văn nghệ

 

Học sinh và hướng đạo sinh trường Bộ Binh rất xuất sắc về văn nghệ. Do có nhiều huynh trưởng có khả năng về kịch, vũ hướng dẫn. Nhưng đặc biệt là Ban Quân Nhạc của TBB, do nhạc sĩ Anh Hoa làm trưởng ban, đă cho ban nhạc tập dợt các màn đơn ca, đồng ca.

 

Trưởng Phạm Quang Lộc có giao t́nh với Trung tá Vũ Quang Ninh, Giám đốc Truyền h́nh QĐ, có lẻ cùng là hướng đạo với nhau, đă liên lạc để đưa đoàn văn nghệ của HĐQĐ/TBB lên tŕnh diễn trong chương tŕnh của đài. Mỗi lần tham gia được nhận 60,000 đồng. Tất cả rất vui thích v́ được lăng xê trên đài truyền h́nh. Bề mặt bên ngoài rất nổi, nhưng phẩm chất bên trong vẫn ưu hạng.

 

Chỉ vất vả cho thầy cô giáo và các huynh trưởng HĐ. Phải tập dượt, xin xe chuyên chở, đi theo hướng dẫn và kiểm soát, viết bản phân cảnh, lời giới thiệu giao cho đạo diễn và Cameraman của đài truyền h́nh.

 

Về sinh hoạt học đường, trường Vơ Khoa Thủ Đức tham gia các trại hợp bạn với các trường trung học khác trong tỉnh Gia Định, luôn luôn chiếm nhiều giải về thi đua văn nghệ, bích báo, thi đua dựng lều và trang trí trại. Đặc biệt là đội nữ trung học VKTĐ đoạt giải thi đua kéo dây. Những nữ sinh đai đen Taekwondo “xuống tấn” rồi bất ngờ dùng “bí quyết kéo dây” hạ đối thủ. Các nam sinh “bự cồ” của các trường ven đô như Giồng Ông Tố, Long Thành Mỹ… thuộc về nông thôn.

 

7.4. Phụ huynh học sinh Trung Tiểu học Vơ Khoa Thủ Đức

 

Sĩ quan cấp thiếu úy, trung úy th́ đa số có con em chưa đến tuổi đi học.

 

1). Phụ huynh cấp đại tá.

 

Trần Văn Cường, Đào Đức Chinh, Trần Bá Thành, Trầm Kim Đại, Đỗ Trọng Thuần, Bùi Quang Nhơn (Phủ Đặc ủy T́nh báo), Lều Thọ Cường (Trung đoàn trưởng của SĐ 25BB)

 

2). Phụ huynh cấp trung tá

 

Phạm Hữu Mân, Vũ Trọng Mục, Mạch Văn Trường (Quận trưởng quận Thủ Đức, sau lên chuẩn tướng), Lưu Văn Mười, Phạm Văn Bê, Nguyễn Tài Trí, Đỗ Nguyên Tụ, Huỳnh Hữu Hương, Phạm Hữu Tấn, Hà Hữu Viên, Hấu Cắm Pẩu, Phan Văn Thơm, Nguyễn Văn Dục, Lê Văn Lạc,, Nguyễn Đại Tâm, Ngô Văn Sự, Lê Văn Tỵ, Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Huy Thăng, Vũ Thái, Bùi Huy Bổng…

 

3). Phụ huynh cấp thiếu tá

 

Phan Tấn Mỹ, Bùi Duy Điền, Hoàng Chương, Phan Tiến Tô, Nguyễn Ngùy…

 

Những học sinh theo cha mẹ di tản năm 1975, có nhiều em đang giữ những chức vụ quản lư trong một số công ty lớn.

 

Một thành công của gia đ́nh trung tá Bùi Huy Bổng, định cư ở PA,  là 5 đứa con trai, học sinh Vơ Khoa Thủ Đức, một là giáo sư đại học, hai nha sĩ, hai bác sĩ.

 

7* Niềm hănh diện về Trường Bộ Binh

 

Vơ sư Đặng Thông Phong

   

TBB có trường trung học trong đơn vị.

    HĐ/QĐ/TBB là đơn vị xuất sắc.

    TBB là niềm hănh diện.

 

Trường Bộ Binh là nơi tập trung những nhân tài, những cá nhân nổi tiếng trong các ngành nghệ thuật, vơ thuật, thể thao và những nhân tài cầm binh, những sĩ quan huấn luyện viện có nhiều kinh nghiệm trên các chiến trường. Đó là những quân nhân cơ hữu của TBB.

 

7.1. Văn nghệ sĩ.

 

1). Nhà văn, nhà thơ

 

Trung tá Vũ Văn Sâm.

 

Tức nhạc sĩ Thục Vũ, Trưởng Khối CTCT/TBB, đă sáng tác những bản nhạc có giá trị, như bản Quang Trung hành khúc, T́nh mùa chinh chiến. Ông sinh năm 1932, mất ngày 15-11-1976 trong trại tù Sơn La. Ông là người yêu của thi sĩ Dương Thị Khánh, tức Lệ Khánh, tác giả tập thơ Em là gái trời bắt xấu.

 

Thiếu tá Phan Tấn Mỹ

 

Huấn luyên viên chiến thuật, thuộc Khối Quân Huấn TBB. Là nhà thơ Ư Yên, cũng là một tiểu đoàn trưởng xuất sắc của SĐ 18 BB sau đó.

 

Trung úy Chu Tất Tiến

 

Sĩ quan cán bộ thuộc LĐSV/TBB. Tốt nghiệp khoá học tại Fort Benning, HK. Nhà văn.

 

2). Hoạ sĩ.

 

Hoạ sĩ Trịnh Cung

 

Đại úy Nguyễn Văn Liễu. Thuộc pḥng Tâm Lư Chiến, Khối CTCT/TBB.

 

Hoạ sĩ Trương Văn Ư

 

Trung úy. Thuộc Khối Quân Huấn TBB. Sau biệt phái về làm Giám Đốc Trường Mỹ Thuật Gia Định

 

Hoạ sĩ Lê Chánh

 

Sĩ quan thuộc Khối QH/TBB

 

Hoạ sĩ Nguyễn Văn Trung

 

Sĩ quan Khối QH/TBB

 

3). Vơ thuật

 

Trung úy Đặng Thông Phong

 

“Chưởng Môn” Hiệp Khí Đạo Việt Nam (Aikido). Là nhân vật vơ sư quốc tế được Đại Hàn và Nhật Bản công nhận.

 

Sư phụ (Sensei) Đặng Thông Phong:

 

-         Đệ lục đẳng huyền đai Aikido. (6th Dan)

 

-         Đệ lục đẳng huyền đai Taekwondo (6th Dan) Thái Cực Đạo

 

-         Đệ ngũ đảng huyền đai Judo (5th Dan) Nhu Đạo

 

-         Đệ bát đẳng Hàn Bái Đường (8th Dan)

 

Ông sinh năm 1935 (79 tuổi) hiện định cư ở Nam Cali sau hơn 10 lần vượt biên. Sau khi ra trại tù cải tạo, ông vượt biên bằng ghe, bằng đường bộ, 17 lần thất bại. Mỗi lần đều bị cầm tù. Đến lần thứ 18 th́ thành công. Và ông đến Hoa Kỳ vào ngày 26-2-1986.

 

Ông là một sư phụ đă đào tạo nhiều “môn đồ” Aikido, mà hiện nay họ cũng đă trở thành sư phụ, đang phổ biến môn vơ nầy ở VN. Thiếu tướng Lâm Quang Thơ đă mở pḥng tập để Sư phụ Đặng Thông Phong huấn luyện cho các sĩ quan trong đơn vị. Ngoài ra c̣n có vơ sư Trần Kỉnh, Nguyễn Hữu Huy, Thạch Cẩm Ṭng, Nguyễn Chánh Dân cũng đến làm phụ tá huấn luyện.

 

4). Những quân nhân xuất sắc của Trường Bộ Binh

 

Những sĩ quan có nhiều kinh nghiệm tác chiến trên các mặt trận, được thuyển chuyển về Trường Bộ Binh để làm huấn luyện viện chiến thuật, vũ khí ḿn, địa h́nh, súng cối, pháo binh.

 

Những sĩ quan cơ hữu của TBB tủa ra khắp nơi giữ những chức vụ quan trọng như quận trưởng, tỉnh trưởng, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng.

 

Một số được chọn về Phủ Tổng thống, làm tùy viên và những nhiệm vụ khác như Trung tá Nguyễn Văn Nhàn, trung tá Chương, Thượng sĩ Danh, “chuyên viên” tác xạ đại liên, đạn đi như ruộng mạ sau khi cấy, quét qua quét lại ngay hàng thẳng lối, và cách đều nhau. Đại úy Nguyễn Chí Hiếu (Hiếu Mù) chuyên viên về ḿn và chất nổ.

 

Đại úy Nguyễn Chánh Dân, tay thiện xạ vừa là đai đen nhiều đẳng cấp của các môn Nhu đạo, Thái Cực Đạo, Hiệp khí đạo, vơ Thiếu lâm và vơ gia truyền được gọi về làm Trưởng ban Cận Vệ cho Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Nét đặc biệt của đại úy Dân là xuất thân từ một gia đ́nh nổi tiếng về các bộ môn: vơ thuật, nghệ sĩ và nhất là tất cả đều đẹp trai. Văn nghệ gồm có Nguyễn Chánh Tín, Nguyễn Chánh Trực (Charlie Nguyễn-đạo diễn), Nguyễn Chánh Trí (Johnny Trí Nguyễn) (Trực, Trí gọi Nguyễn Chánh Tín và Nguyễn Chánh Dân bằng chú) Vân Sơn (gọi Nguyễn Chánh Tín bằng cậu). 

 

Anh Thạch Cẩm Ṭng, vô địch nhu đạo Việt Nam, được chuyển về Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống do thiết tá Nhan Văn Thiệt chỉ huy.

 

Nhưng xuất sắc nhất là Thiếu tá Trần Bá Thành, làm công tác tham mưu của TBB, ra nắm Trung đoàn 48 của SĐ 18 BB, đạt Danh hiệu Anh Hùng Quân Quân Đội, rồi được cử làm tỉnh trưởng B́nh Tuy trong gian đoạn dầu sôi lửa bỏng nhất của chiến trường miền Nam.

 

Theo dơi thời sự lúc bấy giờ, chúng tôi rất hănh diện về ông.

 

Có người nói TBB đúng là nơi “Ngoạ hổ tàng long” thật chẳng sai chút nào.

 

 

8* Kết luận

 

Tháng tư năm xưa đă cướp mất mái trường Vơ Khoa Thủ Đức thân yêu, làm cho bạn bè và thầy tṛ cách biệt nhau mỗi người một ngă. Đa số các thầy bị đưa vào các trại tù cải tạo. Giờ đây, khi có dịp thuận tiện, các cựu học sinh VKTĐ nên nhớ về và giang rộng cánh tay giúp đỡ những bạn học đang gặp khó khăn ở quê nhà. Chắc các em c̣n nhớ, em Nguyễn Thị Huệ, con của Trung tá Nguyễn Tài Trí, là học sinh giỏi, năm nào cũng lănh phần thưởng hạng nhất, một trong những người đẹp của Vơ Khoa Thủ Đức, nhưng bây giờ hoàn cảnh sống rất khó khăn.

 

Những cựu học sinh Vơ Khoa Thủ Đức ở Canada, như các em Kim Ngân, Kim Nga, con của Đại úy Lê Quảng Trị, Pḥng 3 Bộ Chỉ huy Trường Bộ Binh, thường về Việt Nam làm công tác thiện nguyện, cho biết về những khó khăn của em Huệ. Hai em Ngân và Nga thuật lại, muốn “giúp tiền cho Huệ mua một chiếc xe Honda, nhưng rất tiếc là em Huệ không có tiền đổ xăng”.

 

Kính gởi đến quư vị phụ huynh và các em cựu học sinh trường Trung Tiểu Học Vơ Khoa Thủ Đức và Hướng Đạo Quân Đội, lời hỏi thăm chân thành của người thầy giáo đă có 10 năm gắn bó chặt chẽ với gia đ́nh quân nhân Trường Bộ Binh.

 

 

Trúc Giang

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính