Buồn rầu hay đứng dậy?
 

 


Cộng n đội cứt bưng b
Tay sai tu cộng như Hồ ch đin
Cộng n đốt sch Thnh Hiền
Nuốt nhằm cộng thuyết, no ghiền mu tanh
Đm Cha tố Mẹ tan tnh
Cộng n man dại tranh ginh mu xương
Đảng rnh vơ vt nhiễu nhương
Cng Hồ nghịch đạo snh ươn Ba Đnh
Dn Nam mạt vận trn mnh
Thờ tn diệt chủng, nặng tnh tam v
Đốt nh: giải phng đo mồ
Một bầy quỷ đỏ đẩy Hồ ln ngi
Rước tu đồng ha lm ti
Bn dần biển đảo lm mồi giặc đeo
Hy nhn Tổ Quốc da beo
Giặc tu xm lược leo tro khắp nơi
Giả vờ hợp tc dạo chơi
Nh ta giặc cướp, Dn dời đi đu?
Ton Dn ngồi đ buồn rầu...
Hy cng đứng dậy lấy đầu cộng n!TG 17/02/18

Trch

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh