Triết Lư Giáo Dục


Trần Xuân Thời Sự học cần thiết cho cả đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chất. Mục đích của giáo dục chẳng những để đào luyện con người trở nên giỏi giang về kỹ năng (skill) mà c̣n tạo cho con người trở nên cao thượng hơn. H́nh tội học (criminology) chứng minh là đa số những người liên hệ đến tội phạm có tŕnh độ văn hoá kém, hoặc thuở nhỏ không được giáo dục đúng cách. V́ thế người ta thường nói mở thêm một nhà trường sẽ giúp đóng cửa một nhà tù.” He who opens a school door, closes a prison” (Victor Hugo).


Đặc điểm của người có học vấn thường


(1)- Ít lo âu, v́ người có văn hóa có thể tiên đoán được sự việc xảy ra và biết cách ứng phó. “Khi vui th́ hăy vui nhưng đừng tự kiêu, khi tai họa đến th́ phải lo nghĩ mà chớ buồn phiền”. Làm người phải biết tỉnh trí, đừng kinh, mới dễ dàng mưu sinh thoát hiểm. Nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu”. Người mà không biết lo xa, tai họa ắt sẽ gần kề.


(2)- Thứ đến, người có học thường tránh được lầm lỗi, v́ dễ nhận biết được phải, trái trong các quyết định dân sự hay phương cách bày binh bố trận ngoài chiến trường. Đặc điểm của xă hội dân chủ là khó có sự đồng nhất về tư tưởng v́ tôn trọng đa nguyên, bá nhân, bá tánh. Tuy vậy, mặc dù phải, trái đôi khi không do chính ḿnh quyết đoán mà được xét định theo tiêu chuẩn phổ quát hầu như được mọi tổ chức chính trị, tôn giáo, xă hội công nhận để tránh sự hỗn loạn. Đó là nguyên tắc đa số (majority rule), c̣n gọi là nguyên tắc tôn trọng ư chí chung. Ư chí chung (the will of the majority) được áp dụng để phân định khi có sự bất đồng ư kiến xảy ra. Quyết định chọn các vị lănh tụ trong các hội đoàn, tổng thống trong các quốc gia tự do đều được tuyển chọn theo nguyên tắc đa số. Trong lĩnh vực tôn giáo như Đức Giáo Hoàng cũng được chọn theo nguyên tắc đa số. Vấn đề đúng, sai, do đa số quyết định. “What is right or wrong is being determined by the will of the majority” (John Locke), hoặc theo mẫu mực được truyền bá từ đời này sang đời khác qua phong tục, tập quán hay luật lệ chung của xă hội hoặc lấy quyết định giữa chốn đ́nh trung như Hội Nghị Diên Hồng. Trên thế gian, chỉ có các nước độc tài đảng trị lạc hậu, không áp dụng nguyên tắc nhân dân tấn phong qua các cuộc bầu cử tự do, như Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam…


(3)- Thứ ba là người có học ít khi sợ sệt. “Úy thủ, uư vĩ", sợ đầu, sợ đuôi, làm ǵ cũng sợ.!. Sợ sệt thường do sự thiếu hiểu biết tạo nên. Những nhà độc tài sợ không khuất phục được quần chúng nên thường áp dụng biện pháp khủng bố. Sợ v́ không biết cách giải quyết vấn đề hay sợ bị chống đối v́ không tiên đoán trước được phản ứng của người khác.


Muốn sự phán đoán được công minh, một số tiêu chuẩn cần được lưu ư:


1) Vô ư: Xét việc, đừng lấy ư riêng, tư dục, mà phải xét theo lẽ phải hay lẽ thường t́nh (common sense). 

 

2) Vô tất: Là không nên quyết đoán là việc đó làm được hay không làm được mà phải tạo cơ hội để thực hiện mới biết dễ hay khó. Không nên chủ quan bác bỏ những ư kiến hữu ích của tha nhân theo ư nghĩ thiển cận của ḿnh mà phải biết chấp nhận thử thách.


3) Vô cố: Vô cổ tức là không cố chấp, phải biết nh́n xa hiểu rộng theo lẽ phải mà thi hành


4) Vô ngă: Vô ngă là quên ḿnh, phải chí công vô tư để phục vụ nhân quần xă hội, hành sự theo lẽ phải, chứ không chỉ làm những việc có lợi cho cá nhân ḿnh. (Luận Ngữ).


“Nếu phải cân nhắc giữa công ích và tư lợi, quyền lợi cá nhân và quyền lợi của quốc gia, dân tộc th́ kẻ trượng phu phải hy sinh quyền lợi cá nhân cho đại nghĩa.” (Khuất Nguyên).


Sách Luận ngữ có ghi sáu điều tai hại của sự thất học.


1) Người ham điều nhân mà không học th́ bị cái hại là ngu muội

2) Người ham đức trí mà không chịu học th́ bị cái hại là phóng đăng

3) Người trọng chữ tín mà không chịu học th́ có cái hại là dễ bị lường gạt

4) Người thích sự ngay thẳng mà không chịu học th́ hoá ra nóng nảy

5) Người dũng cảm mà không chịu học th́ dễ biến thành phản loạn

6) Người cương quyết mà không chịu học th́ hoá ra cường bạo.


Sự học nói chung không phải chỉ là đọc sách vở mà c̣n học hỏi qua công việc làm, thu thập kinh nghiệm, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày.


1) Muốn học, trước tiên phải biết phục thiện, biết làm theo điều phải, không tự ái.” Bất sỉ hạ vấn”. Hỏi người nhỏ tuổi hơn ḿnh hoặc người làm việc dưới quyền ḿnh vẫn không cảm thấy hổ thẹn.


2) Phải có thiện chí, t́m hiểu và hỏi han. Khổng Tử khuyên môn sinh “Người nào không hỏi phải làm sao th́ ta cũng chẳng có cách nào chỉ bảo cho họ được. Kẻ nào không hăng hái muốn hiểu th́ ta cũng không thể giúp cho hiểu được. Kẻ nào không tỏ ư muốn hiểu biết th́ ta cũng không thể giúp cho họ phát triển được. Ta vén lên một góc mà chẳng tự t́m được ba góc kia th́ ta không giảng thêm nữa”.


3) Thượng Đế tạo nên nhân loại như những cây gỗ quư. Nếu không biết học hỏi th́ gỗ quư sẽ biến thành gỗ mục. “Gỗ mục th́ không chạm khắc lên được, cũng như vách bằng đất bùn th́ không tô vẽ lên được”. Nói khác đi trí tuệ là viên ngọc, nhưng ngọc bất trác sẽ bất thành khí.


Phương pháp học hỏi hiệu nghiệm


1) “Nên nghe cho nhiều, điều ǵ c̣n nghi ngờ th́ để đó, t́m hiểu thêm, để tránh cái hại là nói thật sẽ bị thiên hạ chê cười. Điều ǵ biết rơ ràng chắc chắn th́ nên nói, nhưng cũng nên nói một cách ôn tồn”.


2) “Nên thấy cho nhiều, những ǵ thấy chưa được rơ th́ để đó đừng làm. C̣n những ǵ biết rơ th́ cũng nên làm một cách cẩn thận, như vậy sẽ ít phải ăn năn.

3) Học hỏi được những điều hay lẽ phải cũng cần được áp dụng vào đời sống hằng ngày hay truyền thụ cho người khác. Nếu không, kiến thức sẽ trở thành mai một.  Anh ngữ cũng có câu. “The knowledge or wisdom he has in his head is of no use to anyone unless he can communicate it to others”. Có kiến thức mà không áp dụng được vào đời sống hoặc không truyền thông được cho người khác th́ kiến thức đó sẽ trở thành vô dụng, chẳng khác nào ăn vào mà không tiêu hoá.


Ở đời có ba hạng thức giả:

 

1) Không ai dạy mà biết được đạo lư. “Sinh nhi tri giả, thượng giả” là hạng siêu việt.


2) Có đi học mới biết được. “Học nhi tri chí giả, thứ giả” là hạng khoa bảng thường t́nh.


3) Dốt mà chịu học hỏi. “Khốn nhi học chi, hữu kư giả” là hạng có chí th́ nên.
Ngoài ra những người dốt mà không chịu học là hạng “cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu”. “Khốn nhi bất học, ân tư vĩ hạ hỉ”.


Xă hội Tây phương cũng thường phân loại:

 

1) Professionals with great mind talk about ideas. Chuyên viên giỏi thường nêu lên sáng kiến. 

 

2) Professionals with average mind talk about current events.  Chuyên viên trung b́nh thường bàn những sự việc đang xảy ra và 

 

3) Professionals with small mind talk about people. Chuyên viên thường hay bàn về chuyện thế thái nhân t́nh.


Dù thuộc hạng nào chăng nữa, mỗi ngày ḿnh nên xét ba điều: “Ḿnh giúp ai việc ǵ, có giúp hết ḷng không; giao du với bạn bè có giữ được sự trung tín không; ḿnh có học hỏi thêm được điều ǵ mới mẻ trong ngày không”.


Diễn tŕnh giáo dục là diễn tŕnh thu nhận kiến thức, tinh luyện suy luận và phát triển sáng tạo.


Cách học của người Tây phương và người Á Đông có điểm khác nhau được lưu ư là Á Đông học để lấy bằng cấp, “từ chương, trích cú” (Test- taking skill/ based education on memorization and constant testing), học thuộc ḷng để thi test. Giáo dục Tây phương chú tâm giúp sĩ tử biết suy tư, thông đạt, phát minh, áp dụng kiến thức vào đời sống để giải quyết thế sự (how to get their kids to communicate, to think, to solve problems).

Các nhà giáo dục giám định phương pháp giáo dục Đông Tây (International rankings) nhận định nền giáo dục Hoa Kỳ xếp hạng cao trên thế giới nhờ phương pháp giáo dục khích lệ học sinh, sinh viên suy tư, đối thoại với nhau và với thầy, học cách giải quyết vấn đề. Hoa Kỳ đă đầu tư vào nền giáo dục khoảng # 3% GDP hằng năm vào ngân sách giáo dục quốc gia. Tổng Sản lượng (Gross Domestic Product) của Hoa Kỳ năm 2018 là 20.50 ngàn tỷ (trillion).


Môt nhà giáo dục Á Đông nhận xét: “When I went to college in the United States, I encountered a different world. While the American system is too lax on rigor and memorization, - whether in math or poetry- it is much better in developing the critical faculty of minds, which is what you need to succeed in life. Other educational systems teach you to take tests; the American system teaches you to think... That is why America produces so many entrepreneurs, inventors, and risk takers. It’s America, not Japan, not China that produces dozens of Nobel Prize Winners... America know how to use people to the fullest”.

Đặc biệt nền giáo dục Hoa kỳ khuyến khích hoc sinh, sinh viên thách thức kiến thức theo tập quán hay quy ước kể cả thách thức giới hữu trách trong các ngành sinh hoạt nhân sinh.  Most of all, America has a culture of learning that challenges conventional wisdom, even if it means challenging authority”. Có lẽ đó cũng là lư do trẻ em Tây phương thường không hẳn nghe lời người lớn nói. “Children have never been very good at listening to their elders.” (James Baldwin).


Học sinh, sinh viên Tây phương nghiên cứu các môn học qua sách giáo khoa được cập nhật hằng năm và đến lớp dành th́ giờ nghe giảng bài, thảo luận và giải quyết vấn đề. Trong lúc đó, trong các trường học Á Đông, không có sách giáo khoa cấp phát hay bán cho học sinh, sinh viên. Học sinh, sinh viên đến lớp dùng hết th́ giờ chép bài. không có th́ giờ tranh luận, học sinh sợ thầy không dám đặt câu hỏi, lớp học thiếu sinh khí... Thầy th́ lấy sách giáo khoa Tây phương dịch ra vài chương đọc cho sinh viên chép lại để học. Có khi sách giáo khoa, gồm 18 chương, dày 600 trang cho mỗi môn học, thầy chỉ dịch một vài chương để đọc cho sinh viên chép. V́ thế, kiến thức của sinh viên, thiếu đầu, hụt đuôi. Khi qua các nước Tây phương, mặc dù có bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ nội hoá, nếu không đi học lại để cập nhật kiến thức hay t́m học thêm một nghề chuyên môn “cấp tốc” th́ sinh kế khó được hanh thông.


Thu nhận kiến thức để lănh nhận chứng chỉ, văn bằng, chỉ mới là giai đoạn đầu. Nếu mới đạt được giai đoạn này mà đă tự thỏa măn th́ chỉ mới đạt đến sự hiểu biết ṿng ngoài, “cách vật trí tri,” nhưng chưa đạt đến tŕnh độ thành ư, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc và b́nh thiên hạ.

 

Học để hiểu biết và giỏi giang hơn về một ngành chuyên môn là điều tốt. Nhưng nếu chỉ để mong được an nhàn, sống lâu, giàu bền, c̣n việc quốc gia, cộng đồng, xă hội, ái hữu không thèm nghĩ đến th́ chưa đạt đến tŕnh độ tri thức. “Có lĩnh hội được nguyên lư của sự vật, nhận thức mới đúng đắn, ư nghĩ mới thành thực, tâm tư mới ngay thẳng, bản thân mới tu dưỡng để chỉnh đốn tốt gia đ́nh, lănh đạo tốt quốc gia và giữ cho thiên hạ được thái b́nh”


V́ thế, triết lư giáo dục nhân bản không dừng lại ở mức độ thu nhận kiến thức để trở thành chuyên viên mà c̣n tiến đến chủ đích làm cho con người trở nên cao thượng hơn. “Thượng v́ đức, hạ v́ dân” để làm gương cho hậu thế. Phối hợp đạo lư làm người và kiến thức để giúp đời là dấu chỉ của kẻ sĩ, như quan niệm của Nguyễn Công Trứ

 

“Kinh luân khởi tâm thượng,

Binh giáp tàng hung trung.

Vũ trụ chi giai ngô phận sự.

Nam nhi đáo thử thị hào hùng.”


Phải, với tinh thần “Vũ trụ chi giai ngô phận sự” th́ “Người chăn cừu xứ Tô Cách Lan và ông bộ trưởng, đều có công trạng đối với quốc gia.”  Một người khoa bảng có văn bằng và một người mù chữ cũng có công trạng đối với tổ quốc, miễn là làm xong nhiệm vụ mà tổ quốc giao phó.


Năm 1843, Tướng Quân Nguyễn Công Trứ bị giáng chức làm linh thú ỡ Quảng Ngăi. Ông quan niệm “Khi làm tướng, tôi không lấy làm vinh, th́ lúc làm lính có chi mà nhục”. Quan niệm này đúng với cương thường, đạo nghĩa. quyết tâm phục vụ chính nghĩa quốc gia, dân tộc, thể hiện thái độ “tâm” đă định và “tính” đă an. (Tri kỳ tâmtận kỳ tính).


‘Miển hương đảng đă khen rằng hiếu nghị,

Đạo lập thân, phải giữ lấy cương thường”.


Triết lư giáo dục nhân bản, khai phóng, quan niệm “Cái học khoa cử chỉ là manh áo bên ngoài, là con đường đi vào đạo sống”. Nếu không đạt được chính đạo, nghĩa là không phục vụ chân lư, chính nghĩa, quốc gia, dân tộc, th́ khoa bảng chỉ có hiệu lực trang trí, chưa đạt đến tŕnh độ trí thức. Trí thức (intellectual) là người có tài cán và đức độ.

 

Người ta thường nói: “Tri thức tôn giáo thường do mặc khải (revelation). Tri thức triết học do lư trí quan niệm mà lănh hội. Tri thức khoa học do thực nghiệm.” Sự học tuy khó khăn, nhưng khi biết áp dụng kiến thức vào đời sống th́ thành quả sẽ rất ngọt ngào, là phương cách đầu tư, thâu được nhiều lợi nhuận nhất “An investment in knowledge pays the best interests”, trong sứ mệnh tu thân, tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ.


"Học vấn là hành tŕnh suốt cuộc đời, học nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là đừng bỏ học”. Điều hay nhất của học vấn là không ai tước đoạt được kiến thức của ḿnh.  “The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you” (B.B. King).


Triết lư hành động của “trí thức quân tử” là “Nếu phải cân nhắc giữa tư lợi và công ích, kẻ trượng phu phải hy sinh tư lợi để phục vụ công ích”. Cho nên học và áp dụng kiến thức để làm việc nhân nghĩa, xây dựng nhân quần xă hội, quốc gia dân tộc thật là một nguồn vui vô tận. “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ”.

 

Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 là nền giáo dục nhân bản (lấy con người làm gốc); dân tộc (tôn trọng giá trị truyền thống dân tộc); và khai phóng (mở rộng, không bảo thủ, tiếp nhận văn hoá, văn minh nhân bản thế giới. “Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school- Văn hoá là những ǵ c̣n lại sau khi đă quên hết những ǵ đă thu nhận ở học đường” (Albert Einstein).

 

"Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit: à la longue, le sabre est toujours vaincu par l’esprit” (There are only two powers in the world, saber and mind; at the end, saber is always defeated by mind). (Napoléon Bonaparte). “Nhân giả vô địch – trí tuệ thắng gươm giáo; t́nh thương thắng bạo tàn; dân chủ thắng độc tài”.

 

Nhân thế, dù có phần khác nhau về văn hoá chủng tộc, nhưng đều là tinh hoa Trời ban để quản trị vũ trụ, nên chúng ta có sứ mệnh: (1) phải trân trọng “Nghề nào cũng trọng cũng hay, đi buôn cũng qúy, đi cày cũng sang,” (2) quyết chí bảo toàn ơn Trời cho trọn vẹn.  

 

Các bậc thềm giáo dục từ gia đ́nh đến học đường và trường đời là một đại học. Đại học chi đạo, tại minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đại học làm cho đức tính của chúng ta thêm sáng suốt, để phục vụ nhân quần xă hội, nhằm đạt đến mức chí thiện. Bậc thềm nào cũng thần diệu cả “Tout seuil est une sacré chose”.

 


Trần Xuân Thời

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính