Sai Lầm Nghiêm Trọng

Chưa Từng Thấy Trong Lịch Sử

 

(Bài Thứ II)

 

Trần Quốc Kháng

 

 

 

 

 

 

President George W. Bush stands with VGCS Nguyen Tan Dung at the Office of the Government Cabinet Room Friday, Nov. 17, 2006, in Hanoi after his arrival with Mrs. Laura Bush to Vietnam.

 

 


LTG: V́ bài được viết năm 1998, nên phần ‘thời sự’ có thể bị ‘mất thời gian tính’. Nhưng phần chính yếu là chính sách đối ngọai của Hoa Kỳ tại VN từ 1960 đến 1968 th́ ngàn năm, vẫn c̣n nghi trong sử sách.

Theo tinh thần ‘ôn cố tri tân’, chúng tôi xin phổ biến viết này để tưởng niệm Ngày Quốc Khánh VNCH 26 Tháng 10 và Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm:

Ông là người duy nhất trong lịch sử cận đại đă đem ánh sáng Dân Chủ Tự Do và đời sống tươi thắm cho dân chúng trong 9 năm cầm quyền -- mặc dù Ông không tránh khỏi những khuyết điểm ‘thường t́nh’ như các vị Tổng Thống khác ở các nước Âu Mỹ.

 

 Trần Quốc Kháng

 

 

Trong bài Thứ Nhất, chúng tôi đặt trọng tâm vào sai lầm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, xẩy ra tại VN năm 1963, với chủ đích, góp phần giúp các thệ trẻ "t́m hiểu lịch sử để làm lịch sử". Chủ đề, được tóm lược qua đoạn văn của Tổng Thống R. Nixon, viết trong cuốn "Real Peace":

"Chính sách của Mỹ tại VN, đă mắc phải nhiều sai lầm quan trọng từ năm 1960 đến năm 1968. Chúng ta đă không nhận ra, chiến tranh VN là chiến tranh xâm lăng từ miền Bắc [do Nga Tàu điều khiển]chứ không phải là cuộc "cách mạng" do dân chúng miền Nam nổi dậy. Chúng ta đă không tiên liệu được những hậu quả tai hại xẩy ra, sau khi RA LỊNH đảo chánh vị tổng thống ĐÁNG KÍNH và CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG Ngô Đ́nh Diệm".

 

Như vậy, nói ngắn gọn theo TT Nixon th́ Hoa Kỳ không hiểu rơ "Bạn và Thù". Không những thế, chính quyền Kennedy lại c̣n thẳng tay mua chuộc phe nhóm "Tướng Tá Phản Loạn", lật đổ và sát hại TT Diệm cùng bào đệ của Ông. Vậy th́ làm sao mà chiến thắng? Tổng Thống Nixon cũng đă khẳng định, Việt Cộng là đảng giặc gian manh, xảo trá khôn lường. Nên Hoa Kỳ giao thiệp với chúng, chỉ là chuyện "nuôi ong tay áo".

 

Nh́n lại cuộc chiến VN th́ rơ ràng, trên h́nh thức, Hoa Kỳ đă ỷ lại vào sức mạnh quân sự và kỹ thuật tân tiến, nên lăng quên Binh Pháp: "Thượng sách là công tâm, trung sách là công lương, hạ sách là công đồn".

 

Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào việc "Công Đồn": Lật đổ TT Ngô Đ́nh Diệm để "MỸ HOÁ chiến tranh"; ào ạt đem quân vào miền Nam tham chiến và cho phi cơ dội bom miền Bắc. Hoa Kỳ đă đạt được nhiều chiến thắng quân sự. Ngược lại, Hoa Kỳ cùng VNCH không chú trọng nhiều vào việc "Công Tâm" và "Công Lương". Các hoạt động chiến tranh tâm lư và "Chiêu Hồi" của VNCH không đủ mạnh, mang tính cách "nhân đạo" nhiều hơn là "Công Tâm". Các phi vụ Việt Mỹ, oanh tạc trên đường ṃn tiếp liệu Hồ Chí Minh, chỉ ở mức độ "cầm chừng". Măi đến năm 1972, TT Nixon mới thực hiện việc "Công Lương" khi cho Hải Quân phong toả hải cảng Hải Pḥng. Nhưng ông lại sử dụng cụm từ "Việt Nam hóa chiến tranh". Cụm từ này đă góp phần làm lu mờ chính nghĩa chống Cộng của Quân Dân miền Nam. V́ nó mang hàm ư sai lầm: "Cuộc chiến, tự nguyên thủy là của Hoa Kỳ". Nhưng thật sự, trước đó 9 năm, chính quyền Kennedy đă chủ mưu lật đổ TT Diệm để "MỸ HÓA chiến tranh". Có nghĩa là Hoa Kỳ đă chiếm quyền điều khiển và mang quân tham chiến ở VN.

 

Ngược lại với chiến lược của Hoa Kỳ th́ Quốc Tế Cộng Sản áp dụng sách lược "ba mặt giáp công", ưu tiên theo thứ tự: "Thượng sách là công tâm, trung sách là công lương, hạ sách là công đồn".

 

Ở trong nước, v́ có sự hiện diện đông đảo của quân đội Mỹ, Cộng Sản đẩy mạnh chiêu bài "chống Mỹ cứu nuớc". Chúng hô hào, "máu ta c̣n quư hơn vàng; nhưng v́ non nước sẵn sàng hy sinh", nên đă lừa gạt được nhiều người nhẹ dạ.

 

Ở hải ngoại, Quốc Tế Cộng Sản mua chuộc bọn truyền thông thiên tả, hết năm nọ đến năm kia, trưng bầy h́nh ảnh và loan tin bất lợi cho VNCH và Hoa Kỳ, trong khi chúng dấu diếm những tội ác tầy trời của VC. Kết quả là Chính Nghĩa Chống Cộng tại miền Nam bị lu mờ. Càng ngày phong trào phản chiến càng lên cao. Dân chúng Mỹ rầm rộ biểu tỉnh phản đối chiến tranh VN. Kết quả cuối cùng, đúng như đại tướng Westmoreland đă nhận xét:

"Chúng ta không thua Cộng Sản trên chiến trường, mà thua Cộng Sản tại "home land front!" -- tức là ở Hoa Kỳ.

 

Đúng là như vậy. Nhờ sách lược "Công Tâm" — tuyên truyền bị bợm thâm độc — nên Quốc Tế Cộng Sản đă thắng khối Tư Bản Tây Phương (do Mỹ lănh đạo) tại chiến trường VN. V́ phong trào Phản Chiến lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề chính trị ở Hoa Kỳ, khiến Hoa Kỳ phải rút lui khỏi VN và cắt đứt viện trợ cho VNCH. Năm 1975, miền Nam nhỏ bé, lại không đủ vũ khí và vật liệu chiến tranh, làm sao có thể đương đầu với cả Quốc Tế Cộng Sản.

 

Nói tóm lược th́ quả thật: Chỉ v́ Hoa Kỳ và VNCH đă ‘CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM’ yếu kém — trong các cuộc biểu t́nh, hoặc trên radio, trên TV và các phương tiện truyền thông khác — nên miền Nam mới thất thủ.

 

Quá khứ là như vậy. C̣n hiện tại th́ sao? Phải chăng, chuyện bang giao hiện thời giữa chế độ Mafia VC và Hoa Kỳ, chỉ là màn kịch "Kẻ Cướp Gặp Bà Già"? Chẳng lẽ Hoa Kỳ lại "nuôi ong tay áo"? Dù sao, uư tín vẫn là yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại.

 

 

  • Uy Tín Và Quyền Lợi Quốc Gia

 

 Như đă tŕnh bầy, năm 1963 chính quyền Kennedy chủ mưu lật đổ TT Diệm. Năm 1975, chính quyền G. Ford bỏ rơi VNCH, bất chấp các văn kiện của Hoa Kỳ đă kư kết. Năm 1992, chính quyền Clinton bang giao với kẻ thù là chế Mafia VC. Những kẻ xu thời, biện hộ cho sự việc "thay trắng đổi đen" này:

"Nước Mỹ không có bạn suốt đời, mà cũng chẳng có kẻ thù muôn kiếp. Chỉ có quyền lợi nước Mỹ trên hết".

 

Đồng ư. Quyền lợi quốc gia hay "national interest" là hàng đầu. Nhưng Danh Dự, hoặc Thể Diện Quốc Gia, và nhất là Uy Tín để hợp tác th́ sao? Mấy điều này, có phải là "quyền lợi quốc gia" trên phương diện tinh thần hay không? V́ ích lợi vật chất nhất thời mà mờ mắt, làm mất thể diện và uy tín của quốc gia điều sai lầm trầm trọng.

 

Hiển hiện, uy tín là yếu tố rất quan trọng. Trong bất cứ lănh vực nào, chính trị cũng như kinh doanh, t́nh yêu cũng như t́nh bạn. Mất uy tín hay "bad credit" th́ chẳng c̣n ai tin tưởng mà hợp tác! Như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, kẻ nào "bad credit" mà muốn đi làm, không ai mướn; muốn vay nợ, chẳng ai cho; muốn ứng cử, chẳng ai bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Bài học năm 1963 cho thấy, sau khi chính quyền Kennedy chủ mưu lật đổ TT Diệm th́ uy tín của Hoa Kỳ bị tổn thương trầm trọng. Hệ luỵ là hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những xứ nhược tiểu, cần Đô-La và khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ, nhưng rất e ngại khi trở thành đồng minh của Hoa Kỳ. Ngay cả chế Mafia Việt Cộng, gian xảo khôn lường, tuy van xin được bang giao với Hoa Kỳ nhưng vẫn sợ "run như cầy sấy". Lúc nào VC cũng xem Hoa kỳ là "thế lực thù nghịch" hàng đầu trên thế giới. Hóa ra, chuyện bang giao giữa VC và Hoa Kỳ, có khác nào màn kịch "Kẻ Cướp Gặp Bà Già"? Hai bên không tin tưởng nhau th́ làm sao mà hợp tác kinh doanh, hoặc hợp tác quân sự?

 

Trở lại lại biến cố 1963 th́ ai cũng thấy, sai lầm nghiêm trọng này đă tạo ra cơ hội "ngàn năm một thuở", giúp Cộng Sản đánh chiếm miền Nam. Không những dân chúng miền Nam sa vào bể khổ mà chính Hoa Kỳ, cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Chẳng hạn như thảm cảnh của 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ hy sinh trên chiến trường. Hàng chục ngàn người khác bị tàn phế, hay mất tích. Chính quyền Hoa Kỳ đạt được mục tiêu nào mà dân chúng Hoa Kỳ phải gánh chịu nhiều bất hạnh đến như vậy?

 

Bên cạnh chuyện thực tế, c̣n trong lănh vực tâm linh hoặc đạo lư th́ sao? Người Mỹ thường nói: "Honesty is the best policy" hay "Chân thành là chính sách tốt nhất". Lời nói này có hàm ư: Quyền lợi phải song hành với đạo lư. V́ thế Hoa Kỳ mới đề cập đến hai chữ "Nhân Quyền" trong việc mở rộng kinh doanh trên thế giới.

 

Ở Hoa Kỳ th́ hôm chủ nhật 11.10.1998, qua hệ thống truyền h́nh, nhiều người nh́n thấy TT Clinton cầm cuốn Thánh Kinh, hăng hái bước đến nhà thờ. Phải chăng, sau chuyện tai tiếng t́nh dục với cô Monica và nói dối quốc dân, ông Clinton muốn tỏ ḷng, hướng về Thượng Đế -- có nghĩa là hướng về đạo lư -- để phục hồi uy tín?

 

Thưa vâng. "In God We Trust" có nghĩa là "Chúng Ta Tin Tưởng Vào Thượng Đế". Đây là điều cao quư nhất của Hoa Kỳ, được  ghi trang trọng trên tờ giấy Đô-La. Mà tin tưởng nơi Thượng Đế hay Thiên Chúa th́ chuyện đầu tiên là lẽ Công Bằng và ḷng Bác Ái.

 

Theo tinh thần đó, khi chính quyền Kennedy chủ mưu, mua chuc nhóm "Tướng Tá Phản Loạn", sử dụng bạo lực, lật đổ Chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm, rồi sát hại ông Diệm và ông Nhu th́ có phù hợp với lẽ Công Bằng và ḷng Bác Ái hay không? Vả lại, dựa trên căn bản Pháp Lư th́ ai cũng thấy vấn đề rơ ràng hơn: Hoa Kỳ đang có bang giao mật thiết với VNCH mà lại chủ mưu lật đổ chính phủ Dân Cử của VNCH th́ có đúng với Quốc Tế Công Pháp, với tinh thần Dân Chủ hay không?

 

Do đó, trước Anh Linh của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, trước Anh Linh của các chiến sĩ VNCH và Hoa Kỳ -- đă hy sinh trên chiến trường VN -- vấn đề được nêu lên: Chính quyền Hoa Kỳ sẽ làm ǵ để chuộc lại lỗi lầm nghiêm trọng nêu trên?

 

Hiện thời Hoa Kỳ đang ép buộc chế độ Mafia VC phải tôn trọng "Nhân Quyền" và thay đổi thể chế. Có nghĩa là từ bỏ con đường bất nhân, độc tài đảng trị, hoàn toàn theo kinh tế Thị Trường và Dân Chủ Tự Do.

 

Thế  nhưng, đến bao giờ VC mới thật sự hoàn lương? Thật sự quẳng Mác-Lê vào sọt rác? Thật sự trở về "Chính Nghĩa Quốc Gia" để thực thi Dân Chủ Tự Do?

 

Ở VN hiện thời th́ tất cả các lănh vực: Tôn giáo, báo chí, truyền thông, ấn loát, xí nghiệp, kinh doanh, giáo dục, đoàn thể này, tổ chức kia, mặt trận nọ v.v. đều do bàn tay "của đảng, v́ đảng, do đảng", công khai hay ngấm ngầm điều khiển. Ngay cả các hăng xưởng ngoại quốc, muốn mướn nhân công, cũng phải được VC chấp thuận.

 

Dưới ách cai trị khắc nghiệt — nào là công an nổi, nào là công an ch́m, nào là ‘Sổ Hộ Khẩu’, lúc nào người dân cũng bị đe doạ, tưởng  như ‘cái Búa, cái Liềm’ của Cộng Sản, đang kề vào đầu vào cổ — th́ việc tổng tuyển cử để  "dân chủ hoá VN", hiển nhiên trở thành chuyện KHÔNG TƯỞNG.

 

Bài học về “Chính Phủ Liên Hiệp" ở bên Cao Miên là trường hợp điển h́nh -- được thành lập theo xu hướng "hoà hợp hoà giải, đa nguyên đa đảng" -- đă cho thấy, giải pháp này sa vào bế tắc: Phe bù nh́n của VC là Hun Sen cố t́nh gây rối loạn để nắm trọn quyền hành. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đă tốn biết bao nhiêu công của cho vấn này mà kết quả vẫn là chuyện "dạ tràng xe cát biển Đông". V́ vậy, ngày 11.10.1998, Hạ Viện Mỹ đă thông qua nghị quyết lên án bù nh́n Hun Sen "can tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại".

 

C̣n VC là phía khởi xướng chiến tranh VN (1960-1975) th́ sao? Tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng của chúng c̣n lớn gấp ngàn lần so với Hun Sen và "Khờ Me Đỏ". Vậy mà Hoa Kỳ lại làm lơ, "tha thứ" cho chúng?

 

Đối với đảng giặc VC, chỉ có giải thể chứ không thể nào "hoà hợp hoà giải", hay cải thiện được chúng. Nếu không thực hiện được th́ chắc chắn, chuyện bang giao giữa VC và Hoa Kỳ, "ngàn năm mây bay" vẫn là chuyện "kẻ cướp gặp bà già", hoặc "nuôi ong tay áo".

 

 

  • Chẳng Lẽ Hoa Kỳ "Nuôi Ong Tay Áo"?

 

Để khai thác thị trường nhân công rẻ mạt ở VN, phía Tư Bản Tây Phương cấu kết bọn Mafia Việt Cộng, tung ra liều thuốc an thần: "Hăy tha thứ và quên đi dĩ văng -- Let bygones be bygones". Nói cách khác là "hoà hợp hoà giải". Chúng sợ VN có biến đoộng th́ chuyện kinh doanh của chúng không yên ổn. Nhiều người nhiễm độc, lầm tưởng chiến tranh VN đă chấm dứt 23 năm qua th́ mọi chuyện đều xong xuôi. Nhất là từ khi chính quyền Clinton bang giao với VC.

 Nhưng không, CHỐNG CỘNG LÀ NGHĨA VỤ CHỐNG TỘI ÁC, nên cuộc đấu tranh của đồng bào VN để giải thể chế độ Mafia VC vẫn tiến hành.  Hiện thời chế độ gian manh VC, van xin được giao thiệp với Hoa Kỳ, nhưng vẫn xem Hoa Kỳ là "thế lực thù nghịch" hàng đầu trên thế giới. Dù với chủ đích nào, khi giao thiệp với đảng giặc VC, xảo trá không lường, vẫn là điều không nên làm. Không bên nào tin cẩn bên nào th́ làm sao mà hợp tác kinh tế, hay hợp tác quân sự?

 

Mấy năm trước đây, Trần Bạch Đằng, kẻ đứng đầu cơ quan tuyên truyền bịp bợm của đảng VC tuyên bố:

 

 "Hợp tác với Mỹ nhưng vẫn coi chúng là kẻ thù"!

 

Điều này phản ảnh đường hướng của đảng giặc VC: Khi bí thế, chúng "lùi một bước để rồi tiến hai bước". Chúng van xin Hoa Kỳ ban ân huệ, nhưng không bao giờ tin tưởng vào Hoa Kỳ. Bọn "Vẹm" nằm vùng ở Bắc CALI, đă từng viết báo, tung ra luận điệu xấc láo để nhục mạ Hoa Kỳ làm nhiều người bực bội:

"Thằng Mỹ to con phải cúi đầu chịu lập văn pḥng liên lạc để tiến tới bang giao".

 

Tại VN, Việt Cộng vẫn tiếp tục triển lăm "tội ác Mỹ Ngụy". Lâu lâu, chúng lại đánh trống khua chiêng về vụ thuốc khai quang "Da Cam" mà Hoa Kỳ đă sử dụng trong chiến tranh. Chủ ư của chúng là kiếm Đô-La dưới chiêu bài "nhân đạo" và hàm ư, kết án Hoa Kỳ gây ra tội  ác.

 

Tại Hoa Kỳ, nhiều tṛ hề do VC chủ xuớng đă được tung ra: Thành phố này "kết nghĩa" với thành phố kia ở VN. "Kết nghĩa" ǵ đây? "Kết nghĩa Đô-La" hay kết nghĩa "kẻ cướp gặp bà già"? Mấy tuần rồi, chuyện đơn sơ là "Hiệp Ước Hàng Không" giữa Hoa Kỳ và VC vẫn "căi nhau như mổ ḅ". Làm sao mà "kết nghĩa"???

 

Hiện thời, hội chứng chiến tranh VN vẫn c̣n xuất hiện. Đầu tháng 11. 1998, khi cuốn phim "Miss Sai Gon" hay "Cô Sài G̣n" chiếu quảng cáo trên đài truyền h́nh ở California, đă làm cho nhiều khán giả ghê tởm. Họ ghê tởm v́ nh́n thấy lá Cờ Máu và tượng quốc tặc Hồ Chí Minh xuất hiện trên TV.

 

Nhiều người c̣n ngỡ ngàng khi nghe tin, Hoa Kỳ mở nhiều lớp huấn luyện cho cán binh VC; cấp học bổng cho nhiều sinh viên -- mà tất cả đều là con cháu VC -- sang du học ở Hoa Kỳ. Chắc chắn, đây là thành phần đă được VC tuyển lựa kỹ càng, "trung thành với Đảng" và "căm thù Mỹ Nguỵ tới xương tới tuỷ". Liệu "ánh sáng Dân Chủ Tự Do" và đời sống phồn thịnh ở Hoa Kỳ, có đủ sức mạnh để cảm hoá được chúng hay không?

 

Chẳng có ai tin tưởng vào tinh thần phục thiện của VC và con cháu của chúng. V́ không bao giờ chúng muốn từ bỏ quyền lực và lợi lộc  "cha truyền con nối"! Lẽ dễ hiểu, nếu VN thật sự có Dân Chủ Tự Do th́ chế độ phi nhân VC sẽ bị giải thể. Tất nhiên quyền hành và lợi lộc của chúng cũng tiêu tan.

 

Điều đáng lưu tâm nữa là hồi cuối thập niên 1970, khi làn sóng "vượt biên vượt biển" dâng cao th́ hàng ngàn VC đă đem gia đ́nh, trà trộn cùng đồng bào, trá h́nh là "tỵ nạn"; hoặc móc nối với thân nhân -- qua các trương tŕnh ODP, HO... và gần đây là chương tŕnh ROVR -- để vào Hoa Kỳ "nằm vùng". Thời gian trôi qua, càng ngày VC càng "sinh sôi nẩy nở". Càng ngày VC càng gia tăng hoạt động: Kinh tài, quyên tiền gởi về nước, tuyên truyền, đầu độc giới trẻ, gây phân hoá, gây xáo trộn... và thành lập những tổ chức "cuội" – cố t́nh “nửa kín nửa hở” -- để đồng bào tỵ nạn nản ḷng.

 

Qua nhiều nguồn tin khả tín th́ trong cộng đồng VN -- ở rải rác trên nước Mỹ -- tổng kết có hàng ngàn "gia đ́nh VC" chủ trương sang Mỹ để ăn bám: Chúng có khả năng đi làm, nhưng khai man để lănh tiền trợ cấp xă hội. Nhiều kẻ lại c̣n châng tráo bảo rằng: "Sang Mỹ để kiếm Đô-La và cho con du học, sau này trở về VN giúp nước" -- ngầm ư là giúp chế độ VC.

 

Trong khi "khối VC nằm vùng" th́ sinh sôi nẩy nở, càng ngày càng đông. Chúng lại có chỉ đạo, có tổ chức, có phương tiện... và có nhân lực. Ngược lại, phía "Chống Cộng" th́ chỉ có "Chính Nghĩa", nhưng thiếu phương tiện, không có chỉ đạo, tổ chức lỏng lẻo... và hàng ngày lại phải lo sinh kế. Vả lại, các thế hệ cao niên, hiểu biết VC, th́ càng ngày càng mai một. C̣n các thế hệ trẻ th́ ít người có kinh nghiệm về Cộng Sản, nên đa số thờ ơ hoặc nhiễm độc VC. Do đó, trong tương lai, nếu dân chúng VN "vô phúc" không giải thể được chế độ VC -- nhất là khi VC cấu kết với Trung Cộng hay Liên Bang Sô Viết "đội mồ sống lại" -- th́ Hoa Kỳ sẽ phải đương đầu với nhiều phiền phức ngay trên đất Mỹ.

 

Lẽ dễ hiểu là khối "VC nằm vùng", càng ngày càng bành trướng và hoạt động mạnh. Khi chúng khống chế được cộng đồng VN tỵ nạn th́ hậu quả "nuôi ong tay áo" hiện rơ. Với khối lượng hàng triệu người ở xứ tự do, chúng sẽ "nhất trí" với nhau, ủng hộ bọn thiên tả, đưa ra yêu sách này, đề nghị đạo luật kia. Nếu không được thoả măn, chúng sẽ biểu t́nh rầm rộ. Biết đâu, màn kịch "Pháp Nạn 1963" sẽ tái diễn trên đất Mỹ.

 

Hiện thời, bọn "sư săi quốc doanh" cũng hoạt động ở Mỹ khá mạnh. Mấy tháng trước đây, khi "Vẹm Sư" Thích Trí Dũng đến Bắc Califonia th́ bị đồng bào tỵ nạn phản kháng. Bọn nằm vùng áp dụng chiến thuật "vừa ăn cướp vừa la làng". Chúng "đánh trống khua chiêng" ầm ĩ là "Pháp Nạn 1963 tái diễn ở San Jose"! Trong lănh vực tuyên truyền, nhiều quư vị c̣n thấy, trong các thư viện Hoa Kỳ, có hàng ngàn cuốn sách, phim ảnh... và tài liệu xuyên tạc lịch sử, do Cộng Sản và tay sai tung ra -- với chủ đích đánh bóng VC, đả kích Hoa Kỳ và bôi nhọ phía VNCH. Cuốn "VN Máu Lửa Quê Hương Tôi" của Hoành Linh Đỗ Mậu là thí dụ điển h́nh.

 

Tổng kết những sự kiện kể trên, thử hỏi: Hoa Kỳ muốn "nuôi ong tay áo" hay muốn diễn tṛ "Kẻ Cướp Gặp Bà Già" trên sân khấu chính trị?

 

Dù chủ đích "chiến luợc" thế nào th́ phương cách hữu hiệu nhất, nhanh nhất, đỡ tốn công của nhất, ít hao tổn xương máu nhất, là hỗ trợ dân chúng VN, giải thể chế độ VC. Nếu không, chắc chắn chuyện bang giao giữa VC và Hoa Kỳ, "ngàn năm mây bay" vẫn là chuyện "kẻ cướp gặp bà già". Hai thể chế Tự Do Dân Chủ và Độc Tài Gian Manh -- hiển hiện, từ bản chất đến chính sách -- hoàn toàn đối nghịch nhau, không tin tưởng nhau th́ làm sao hợp tác kinh tế hay hợp tác quân sự!

 

Chỉ tiếc là bài học của các thế hệ cha anh -- như TT Nixon ghi trong "No More Vietnams" -- bị lăng quên, nên t́nh trạng "vàng thau hỗn lộn" mới tái diễn trong chính sách của Hoa Kỳ tại VN.

 

 

 San Jose 26-10-1998

Trần Quốc Kháng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính