Và Thần Cuội’

 

 

 

  

 

)     

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

  

 

   

    

 

 

 

“Sao ông Trần Quốc Kháng lại gán vào mồm Tô Hải phun nọc độc này nọ”? 

 

    

“… Bài viết này của Tô Hải là một nhát dao trí mạng đâm vào ruột gan tập đoàn CS Hànội” 

 

   

 

 

 Về các bài viết của ông Bùi Tín”,    “Chỉ có người CS mới lật đổ được CS”.

 

 

  

      

 

 Chỉ có người CS mới lật đổ được CS” 

 

  

  

 

  

 

: Chủ trương của bọn ‘phản tỉnh Cuội’ và ‘dân chủ Cuội’ chỉ đả kích chuyện sai lầm của chế độ VC hiện thời (để mua chuộc t́nh cảm của độc giả). Nhưng bọn chúng vẫn chủ trương DUY TR̀ chế độ Thực Dân Đỏ Mafia VC và tiếp tục tôn thờ ‘Thần Vẹm’ Hồ Chí Minh.

 

Chủ trương ấy của bọn CUỘI, như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang và Tô Hải v.v không khác bọn ma cô và gái điếm, diễn tṛ ‘hoàn lương’, diễn tṛ bài trừ tệ đoan xă hội, nhưng vẫn sùng bái TÚ BÀ, vẫn muốn duy tŕ xóm b́nh khang. Chúng chỉ kêu gọi, sửa chữa chỗ nào mục nát, hoặc sơn phết lại nhà chứa cho đẹp mắt.

 

Đấu tranh theo chủ trương của ‘phong trào Cuội’ như vậy th́ đến ‘Tết Công-Gô’, đồng bào VN mới có thể nh́n thấy ánh sáng: ‘Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc’ --- như ‘Tam Dân Chủ Nghĩa’ nêu lên.

 

Nói cách khác là chế độ Thực Dân Đỏ Mafia VC được gia tăng ‘tuổi thọ’. 

 

 

n ‘phản tỉnh Cuội’ và ‘dân chủ Cuội’, rơ ràng là   

 

 

(1) Copyright by Trần Quốc Kháng:

Tác gỉa GIỮ BẢN QUYỀN tất cả các bài viết phổ biến trên NET, hoặc các Egroups và báo chí hải ngoại.

Tuy nhiên, để góp phần vào công ích đấu tranh, xin quư chiến hữu FWD bài viết này đến thân hữu, hoặc các Websites có chí hướng đấu tranh  Chân Chính: Không tâng bốc, không đánh bóng, không quảng cáo cho CUỘI và không cổ suư chiêu bài HHHG.

Bất cứ tổ chức, hay cá nhân nào tự ư, dùng bài viết của chúng tôi, để sử dụng với mục đích MỜ ÁM như vài ba tuần báo ở Nam Bắc California đă làm, hoặc cắt xén, hoặc sửa chữa, dù vài ba chữ, nhằm xuyên tạc nội dung, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và luật pháp.

  

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]