•  Tổ Quốc XHCN‘QuốcTổ’ là Mác-Lênin ở bên Sô-Viết.
 

  •  

 

 

Trên thực tế cũng như trên lư thuyết — Hiến Pháp và các cơ quan ngôn luận — VC thường xuyên kêu gọi phụng sự Tổ Quốc XHCN. Điển h́nh là trên ‘BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CSVN’ ngày 24-10-2009 vừa qua, chúng giới thiệu ‘sản phẩm’ của Trung Tướng VC Lê Minh Vụ, có đoạn đă viết nguyên văn:

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2009), 20 năm Ngày hội quốc pḥng toàn dân và góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Xây dựng ư thức bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới” do Trung tướng, PGS, TS. Lê Minh Vụ chủ biên”.

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]