30 Tháng 4

Ngày Quốc Hận

 

 

 

30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng

Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!

Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống

Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!

 

30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ

Quân Lực Việt Nam  tan ră đau thương

Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử

Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!

 

30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện

Nón cối dép râu, kéo vào Sài-g̣n

Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền

Đi t́m Tự do. Xa lũ ác ôn !

 

30 Tháng 4 - Hải Quân bất măn

Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn

Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản

Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn.

 

30 Tháng 4 – Vùng 4 c̣n vững

Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng

Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!

Một tiếng súng “!”.  Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam !

 

30 Tháng 4 – buông súng… phi lư!

Sư Đoàn 5 , pḥng tuyến vẫn y nguyên

Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ

Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!

 

30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ

Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!

“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú

- Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng

 

30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến

Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tṛng

Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết

Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long

 

30 Tháng 4 – Người không tự vận

Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng

Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!

 

30 Tháng 4 –Ră ngũ gần hết

C̣n lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân

Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết

Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!

 

30 Tháng 4 – Hai tay hai súng

Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-g̣n

Trái lựu đạn móc ṭn ten trước bụng

“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!

 

30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo

Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam

Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”

“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!

 

30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!

Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu

Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!

Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!

 

30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !

Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”

Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới

Sẽ về Quê hương ! Một ngày không xa!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính