Xin ngôi lạ chiếu trời Việt Nam

 

 

Theo ngôi Sao lạ phương đông

Ba Vua gặp Chúa Hài Đồng giáng sinh

Niềm tin mặc khải, sấp ḿnh

Tiến dâng lễ vật, tôn vinh Ngôi-Lời

 

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời

B́nh an dưới thế cho người thiện tâm”

Thiên cung nhạc nhă vang âm

Hang Bê-Lem ngát hương trầm thơm tho

 

Đất trời mầu nhiệm giao thoa

Nguồn Ơn-Cứu-Độ tuôn oà chứa chan

Nằm trong máng cỏ cơ hàn

Người là Ánh sáng thế gian muôn đời

 

Người là sự Sống bởi Trời

Là Chân Thiện Mỹ ngời ngời tâm linh

Ba Vua theo ánh Cứu tinh

Lại về mỗi dịp Chúa sinh ra đời.

 

Con qùy lạy Chúa… Chúa ôi!

Cho ngôi Sao lạ chiếu trời Việt Nam!

Xua tan “quốc nạn sao vàng”

Quê hương con được b́nh an muôn đời

 

Muôn ngàn lạy Chúa… Chúa ôi!

Xin ngôi Sao lạ chiếu trời Việt Nam!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính