Chúa ở cùng ta  (Emmanuel!)

(Is 7,14 ; Mt 1,23)

 

 

 

Chúa ở cùng ta

 

 

Khi Bà vừa nói “Xin Vâng!”

Cửa Thiên Đàng rộng, muôn tầng mở ra

Thánh Linh bao phủ Maria,

Kính mừng Chúa ở cùng Bà, phúc thay!

 

Khai nguồn Cứu độ từ đây,

Ngôi Hai Thiên Chúa, hôm nay giáng trần.

Bởi ḷng yêu mến thế nhân,

Chúa Hài Đồng chấp nhận phần đau thương!

 

 

Sinh nơi máng cỏ tầm thường,

Bê-lem đêm vắng, tuyết sương lạnh lùng.

Đôi ba em bé mục đồng,

Đến mừng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”

 

Mấy con chiên nhỏ hiền ḥa,

Thở hơi ấm áp, lân la tới gần.

Phút giây “Thiên Chúa Giáng Trần”,

Đất trời mầu nhiệm hợp phần giao thoa!

 

Từng cao, sao lạ sáng ḷa!

Thiên thần hiện xuống, ngợi ca vang lời:

“Sáng danh Thiên Chúa, trên trời!”

“B́nh an dưới thế, cho người thiện tâm!”

 

 

Ngôi Lời, mầu nhiệm âm thầm,

Nay mang xương thịt, giáng lâm dương trần.

Ngài hiện diện giữa thế nhân,

Hồng ân Thiên Chúa ở gần chúng ta!

 

Hân hoan mừng Chúa sinh ra!

Thấy Ngài là thấy Chúa Cha trên trời.

Ánh Chân, Thiện Mỹ sáng ngời!

Nguồn ơn Cứu Độ, muôn đời cậy trông!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính