Kể từ dứt bước ra đi,

Tha phương tay trắng, cn g nữa đu!

Qu hương bỏ lại đằng sau,

Con đường trước mặt, my sầu dăng dăng.

 

Th thi! Chuyện đ đnh rằng,

Cuộc cờ xa bỏ, lưu vong phận mnh!

Trch g anh bạn đồng minh...

Phủi tay trở mặt, v tnh hại nhau!

 

Xt xa, chất ngất niềm đau,

Cầm bằng Vận Nước, Trời cao an bi!

Nửa đường bung sng, thở di

Bước chn Do Thi, lạc loi năm chu!

 

Một mai rồi sẽ về đu?

Bao nhiu đồng đội, theo nhau đi rồi!

Năm cng thng tận bồi hồi,

Cnh my v định, chn trời tha phương...

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh