Người Lnh cuối cng

(Chiến sĩ VNCH can trường trong chiến bại)

 

 

 

Hỡi anh lnh cuối cng trn đường phố.

Nước đ mất rồi, anh sẽ về đu?

Đơn vị anh tan r đ từ lu.

Một mnh anh, hai tay hai khẩu sng

 

Anh l chiến sĩ can trường, anh dũng

Chống qun th đến giờ pht cuối cng

Đng được vinh danh l một người hng

D chiến bại, địch kin oai nể mặt.

 

Bổn phận người trai, đi vai gnh nặng

Nợ quốc gia, v nợ với gia đnh

Với tổ quốc, Anh đ trọn phận mnh

Nhưng cn nợ Mẹ gi ơn dưỡng dục.

 

Chiến hữu lưu vong chng ti cầu chc

Anh yn lnh để trở lại qu nh

Hy tạm qun đi nỗi buồn thua cuộc

Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ gi.

 

Nếu Anh vẫn cn yu nước, thương nh

Hy chờ đợi, sẽ c ngy phục quốc

Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất

L cờ vng sẽ trở lại Quốc gia.

 

 

Arlington, Virginia, Thng Tư đen

Trần G Cng/Lo M Sơn

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh