Phân loại kẻ thù Cộng Sản

 

Trần Công Lân

 

 

Chuyện Vơ Văn Thưởng bị phế chỉ là bề ngoài, cộng đồng Việt Nam (CĐVN) cần t́m hiểu nhiều hơn về hệ thống nhân sự của cộng sản Việt Nam (CSVN) v́ phê b́nh cộng sản trên mạng không làm cho CSVN lo sợ mà chỉ yên tâm v́ người Việt tự do chưa đe dọa được chế độ.

 

Nói về lư thuyết hay tư tưởng (Hồ Chí Minh, Mao, Mác) th́ ai cũng biết đă vô dụng v́ ngay cả Tập Cận B́nh c̣n không vận dụng được th́ CSVN chỉ có câm (không nói nữa) và điếc (không nghe nữa). Vậy c̣n nhân sự?

 

 

Lănh đạo cao cấp

 

CSVN chơi tṛ dân chủ giả mạo, cũng có bầu cử, ứng cử viên do đảng chọn, ép dân đi bầu, có báo chí thổi kèn từ hành pháp, lập pháp, tư pháp nhưng để do đảng CSVN điều động. Vậy để chọn lănh tụ đảng quan trọng hơn thủ tướng hay chủ tịch nước. Chúng ta (người Việt tự do) thường nghĩ là phe phái (thân Nga, Mỹ, Tàu) nhưng thử đặt chân vào vị thế CSVN th́ sẽ thấy ǵ?

 

Để đóng vai tṛ lănh đạo đảng đ̣i hỏi những ǵ? Sự sống c̣n của đảng, thù trong, giặc ngoài; quyền lợi sống c̣n của đảng trong tương lai sẽ như thế nào khi lư thuyết CS (tư tưởng Mác, Mao, Hồ) không c̣n xài được. Để bảo đảm vai tṛ độc tôn (1) lănh đạo của đảng đ̣i hỏi guồng máy đàn áp nhân dân: bộ công an.

 

Chủ tịch đảng phải là người nắm được linh hồn của bộ trưởng công an, kẻ dữ dằn tàn bạo nhất VN đương thời. (2) Chủ tịch đảng phải là người được sự ủng hộ của đa số các tỉnh ủy (các ông trùm địa phương = sứ quân). Để thuyết phục các sứ quân ủng hộ th́ phải có bùa: đó là chính sách ngoại giao và nội trị. Ngoại giao là làm sao đối phó với Tàu, Nga, Mỹ và thế giới với chính sách “cây tre” (thực sự chỉ là “cỏ đuôi chó” theo ngôn ngữ VNCH). Cùng với sự phân chia quyền lợi trong nước khi có viện trợ, thương mại, mậu dịch với nước ngoài, nhân vật chủ tịch (tương lai) sẽ phải thuyết phục các đàn em (sứ quân) đó là con đường tốt nhất để tồn tại và thịnh vượng (tham nhũng). (3) Như vậy chính sách ngoại giao và đối nội cho thấy ai sẽ có khả năng lèo lái đảng trong tương lai. (4) CSVN sợ Tàu thật nhưng không đến nỗi quỵ lụy mà chỉ là nương theo để tránh xung đột (hai bên cùng có lợi) và du giây với Mỹ, Âu Châu để đánh bóng bàn (ping pong) với Tàu mà trọng tài là tư bản nước ngoài. 

 

Vốn là đảng cướp nên t́m một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài th́ không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nh́n. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lănh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến tŕnh “dân chủ” của CSVN đi từ trên xuống dưới. V́ mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để t́m lănh đạo có khả năng đó đ̣i hỏi Khôn và Ác. Từ trên (lănh đạo trung ương) xuống dưới công an phường (địa phương) đều hiểu điều đó và sự dàn xếp đi từ cao cấp, trung cấp (tỉnh ủy) xuống hạ tầng (địa phương phường xă). Bộ máy công an là xương sống của đảng đi với bộ máy cai trị do các tỉnh ủy nắm giữ. Với bộ trưởng công an như Tô Lâm (hay Trần Quốc Hoàn, Mai Chí Thọ) có thể xử bất cứ nhân vật nào trong nội các chính phủ, quốc hội, ṭa án hay các tỉnh ủy địa phương.

 

Mỗi “triều đại” (Lê Duẩn, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng...) đều được chọn lựa theo hoàn cảnh bên ngoài (quốc tế) và bên trong (ai có khả năng ăn chia với các tỉnh ủy và nắm được trùm công an). Nếu công an phường khóm độc ác, thâm hiểm một th́ trùm công an phải là 100 hay hơn. Nhưng bộ máy công an chưa đủ nếu không có ngoại vi là các nhóm du đăng (xă hội đen).

 

Khi chính sách ngu dân (qua sự phá hoại văn hóa Việt) CSVN sắp xếp các khu du lich, ăn chơi ngoài việc chiêu dụ du khách c̣n là bộ máy thanh lọc các Việt kiều về VN du lịch: Bạn nếu không về ăn chơi, hưởng thụ th́ tất phải là dân làm ăn (và cán bộ được chấm mút). Nếu bạn không thuộc hai thành phần đó th́ về làm ǵ? Phải chăng âm mưu chống chế độ? 

 

 

Hạ tầng cơ sở

 

Tại sao sau bao năm cầm quyền CSVN vẫn tồn tại? V́ CSVN vẫn nuôi được những kẻ cam tâm làm chuyện ác. Nuôi dưỡng kẻ Ác bằng quyền lợi, đe dọa, mua chuộc và bảo vệ. Mọi sự phê b́nh, chỉ trích từ bên ngoài (hải ngoại) không làm CSVN sờn ḷng khi hệ thống công an và du đăng vẫn đàn áp từng người dân một nếu cần thiết (nhân quyền).

 

Khi CSVN cho dân du lịch nước ngoài, du học th́ CĐVN mới thấy có những thành phần đi luôn (ở lại) và thành phần đi-về v́ làm ăn hai mặt (ngoại quốc lẫn trong nước). Thành phần này chẳng có lư tưởng ǵ cả chỉ là lợi trên hết. Họ chưa phải là công an nhưng sẵn sàng làm chỉ điểm cho công an khi cần (vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Đức 2017). Vậy chúng ta (CĐVN) sẽ xử trí như thế nào với những hạng người như vậy?

 

Những thành phần công an địa phương, du đăng (tay sai cho công an) cũng có gia đ́nh, thân nhân... họ cũng là người nhưng trong đầu óc họ nghĩ ǵ khi trong gia đ́nh có kẻ đi làm tay sai cho chế độ đàn áp dân lành? Đây là khúc mắc quan trọng nhất cho cuộc đấu tranh dân chủ của người Việt tự do: Nếu chúng ta đấu tranh Nhân quyền, Nhân bản th́ hạng người như vậy cần được (sẽ được) chuyển hóa như thế nào để ư thức vai tṛ của họ đối với tương lai dân tộc và đất nước? Họ theo đóm ăn tàn để có tiền (qua vai tṛ công an bóc lột dân) để đi du lịch hay mua nhà đất làm giàu th́ con cái họ sẽ hưởng như thế nào? Trốn ra nước ngoài hay tiếp tục ăn chơi và làm tay sai chế độ cho đến bao giờ? Họ có muốn bị liệt vào danh sách bị trừng phạt khi ra nước ngoài hay khi chế độ sụp đổ?

 

Nếu họ muốn thay đổi th́ phải thay đổi nhân sự làm việc cho chế độ. Bao nhiêu người phục vụ chế độ CS thống trị 100 triệu dân Việt? Nếu những khuôn mặt công an địa phương được xác định trong hồ sơ những kẻ vi phạm nhân quyền vả sẽ bị truy tố trong tương lai th́ gia đ́nh, vợ con họ sẽ nghĩ sao? Đó cũng là điều những người dân lành có thể thực hiện bằng cách thu thập dữ kiện về các nhân vật ác ôn tại địa phương gửi ra hải ngoại bằng nhiều phương tiện.

 

Một khi hàng ngũ hạ tầng cơ sở của CSVN bị lung lay có nghĩa là chế độ bị đe dọa. Rút từng viên gạch củng cố chế độ sẽ đưa đến sự sụp đổ của chế độ. Sự tàn ác hay khôn ngoan của lănh đạo cũng không thể thay thế việc làm của nhân sự hạ tầng (tướng không thể làm việc của lính). Tiến tŕnh cải hóa này cũng là tiến tŕnh xây dựng Nhân quyền, Nhân bản của VN tương lai. Giáo dục và cải tạo con người không thể chỉ thay đổi chế độ qua cuộc đảo chánh hay đưa ra một hiến pháp. Khi quốc tế đưa ra biện pháp bắt và truy tố Putin nếu hắn ra khỏi nước Nga là bài học cho CĐVN. Nếu chúng ta thực hiện được hồ sơ các nhân vật CSVN ác ôn đàn áp Nhân quyền và vận động quốc tế phong tỏa sự chuyển ngân, xuất ngoại của các viên chức CSVN sẽ khiến những ai theo đảng CSVN phải suy nghĩ lại.

 

Liệu chúng ta có quyết tâm thực hiện hay chỉ tiếp tục chống Cộng trên mạng?

 

Lại một mùa 30/4 đến và qua đi.

 

 

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính