Người Việt Có Thực T́nh Chống Cộng Hay Không?

 

 

Nh́n lại cuộc chiến 1954-1975 và sau hơn 45 năm người Việt tỵ nạn cộng sản có mặt khắp nơi trên thế giới. Sau khi các phong trào chống cộng bằng vũ trang suy tàn (Lê Quốc Túy, Trần Văn Bá, Vơ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh...) th́ sự chống đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) chỉ c̣n rải rác trên mặt báo. Cũng như trên mạng điện tử có rất nhiều trang mạng đả kích những sai trái của CSVN nhưng đối với CSVN chỉ là đàn gảy tai trâu.

 

Thời gian trôi qua cho thấy lớp người của thời Việt Nam Cộng Ḥa (VNCH) đă và đang phai tàn dần. Lớp trẻ lớn lên tại hải ngoại có bao nhiêu phần trăm sẽ tiếp tục? Tuy những sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam (CĐVN) vẫn c̣n thực hiện dưới lá cờ vàng VNCH nhưng sẽ kéo dài bao lâu?

 

CĐVN chỉ lo sinh hoạt địa phương, văn hóa. Các đảng phái chính trị vẫn duy tŕ các sinh hoạt hàng năm theo thông lệ mà không thấy có tiến bộ ǵ khác. Thời gian và tiến hóa phải đối lập thống nhất. Vậy thời gian qua chúng ta có tiến hóa ǵ?

 

Phải chăng người Việt mau quên?

 

Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, phe quốc gia đă bị cộng sản (CS) lừa gạt nhiều lần. Đến khi chia đôi đất nước 1954 th́ người miền Nam tập kết ra Bắc vẫn không hiểu CS là ǵ và thân nhân của họ tại miền Nam vẫn tin rằng CS yêu nước. V́ t́nh cảm hay v́ thiếu kiến thức họ đă trở thành yếu tố “nằm vùng”, lợi dụng sinh hoạt dân chủ của VNCH làm suy yếu miền Nam.

 

Đến khi VNCH sụp đổ, cải tạo và kinh tế mới cũng vẫn không thức tỉnh người Việt.

 

Thành phần tỵ nạn, vượt biển đă trải qua bao kinh nghiệm đau thương trên biển cũng đă trôi vào quên lăng khi CSVN mở cửa giao thương với Mỹ 1996 th́ đa số đă “hồ hởi” về thăm quê, du lịch... (trong đó có cả thành phần bị đi tù “cải tạo”, vượt biên, cựu quân nhân công chức VNCH).

 

Vậy th́ chúng ta chống cộng sản chỗ nào?

 

Nhân quyền

 

Chúng ta kêu gọi thế giới áp lực với CSVN v́ đàn áp nhân quyền. CSVN nói rằng họ cũng có “nhân quyền” nhưng định nghĩa khác với các nước không cộng sản. Nếu thế giới không ngăn chận được Nga, Trung Cộng vi phạm nhân quyền th́ sẽ làm ǵ được CSVN? Thế giới tôn trọng nhân quyền nhưng CĐVN có “Thế và Lực” để đ̣i hỏi nhân quyền hay không? Hay phải chờ Mỹ lên tiếng?

 

Mạng điện tử

 

Chúng ta có biết bao nhiêu trang mạng tố cáo tội ác CSVN, tham nhũng đán áp dân chúng, tôn giáo... nhưng có làm CSVN thay đổi chút nào không? CSVN hủy hoại văn hóa, ngôn ngữ Việt nhưng ngay trong CĐVN vẫn có người tiếp tay sử dụng ngôn ngữ Việt cộng, đặc biệt là giới truyền thông hải ngoại.

 

Kinh tế

 

Chúng ta tố cáo CSVN bán đất, biển, đảo, dân lao động cho nước ngoài nhưng trong CĐVN vẫn có người về VN móc nối làm ăn với chúng, thậm chí c̣n phối hợp với tư bản Đỏ đem tiền ra nước ngoài làm ăn, nằm vùng trong CĐVN để phá hoại.

 

Chính trị

 

Tại hải ngoại đă có biết bao tổ chức chính trị thành h́nh rồi tàng h́nh v́ chẳng có đường lối, sách lược ǵ để chống cộng. Các đảng phái lâu đời từ thời VNCH vẫn giữ tiếng từ thuở chống Pháp cho đến nay mà vẫn không chịu cải tổ, cải tiến để thích hợp t́nh h́nh mới. Phải chăng họ coi uy tín của đảng nặng hơn tương lai dân tộc, đất nước?

 

Thời gian trôi qua, lớp người cũ chẳng c̣n mấy, lớp người mới chưa thấy đâu. Tổ chức nào cũng đặt mục tiêu tại VN mà sau bao năm chẳng thấy tăm hơi. Nếu có th́ thành phần hải ngoại đă làm được ǵ để hậu thuẫn cho trong nước khi CĐVN không biết đến và chính quyền các nước bạn cũng không biết luôn. Họ giữ bí mật với đồng hương và đồng minh nhưng có giữ được bí mật với kẻ thù không?

 

Liên minh, mặt trận, màng lưới?

 

Con số người Việt hải ngoại chỉ là thành phần rất nhỏ so với đại khối dân tộc Việt nhưng v́ chúng ta sống trong xă hội dân chủ, có phương tiện sinh hoạt th́ có thể làm ǵ để giúp cho công cuộc đấu tranh dân chủ cho VN?

 

Chúng ta có rất nhiều hội đoàn, tổ chức nhưng chia hai th́ có nhiều mà hợp nhất th́ chưa thấy (mà nếu có th́ chia tay cũng rất mau).

 

Vậy th́ lư do ǵ sự thành lập liên minh, mặt trận, màng lưới liên kết không thành h́nh? Phải chăng v́ thiếu sách lược, lănh đạo hay tài chính?

 

Niềm tin

 

Phải chăng v́ chúng ta thiếu niềm tin?

 

Nh́n vào các tổ chức đă có mặt trong thời gian qua th́ kẻ dưới đă có ḷng tin cấp trên nhưng cấp lănh đạo đă không “Tự thắng để chỉ huy” v́ không có “Trách nhiệm-Danh dự-Tổ quốc” hay v́ Danh dự to hơn Tổ quốc nên vẫn giữ lấy Danh mà quên Thực? Thiếu tu dưỡng để phê b́nh và tự phê b́nh th́ không thể tiến bộ hay phối hợp với người khác. Một tổ chức đóng khung là tổ chức chết.

 

Một tổ chức dựa vào tôn giáo cũng là tự đào hố chia rẽ cho dù có hy sinh bao nhiêu trong việc chung. Nếu có hàng dọc (trong một tổ chức) mà không có hàng ngang (các tổ chức) th́ có thành công cũng đi đến độc tài.

 

Có bao giờ bạn thấy hai người đồng tài, đồng sức mà tin nhau chưa? Nếu một tổ chức có 5 người cùng tin nhau để làm việc đường dài đă là một thành công lớn. Khi hai người mới lần đầu gặp nhau để thảo luận sự hợp tác th́ bạn có biết những câu hỏi ǵ sẽ được đặt ra để thử thách tài năng, kiến thức, đạo đức mà không phải là những chiêu thức, thủ đoạn chính trị (chỉ dùng để áp dụng với kẻ thù).

 

Học tập

 

Đă là tổ chức th́ phải có học tập, huấn luyện. Qua bao nhiêu năm rồi th́ họ đă học tập những ǵ? Phải chăng cũng là “bí mật”? Nếu những ǵ họ biết về kẻ thù, đồng minh th́ tại sao không cho mọi người biết để cảnh giác những âm mưu của CSVN và ư thức vai tṛ của đồng minh chứ không v́ tin nhân vật X sẽ chống Trung Cộng, cứu VN mà nhắm mắt kêu gọi đồng hương bỏ phiếu hại nước Mỹ trước mà chưa thấy VN được cứu.

 

Vận động

 

Nếu bảo trong thời gian qua (hơn 45 năm) họ có cố gắng vận động trong sinh hoạt CĐVN cũng như chính giới Mỹ th́ phải hiểu “vận động và kết hợp là hỗ tương nguyên nhân”. Có vận động mà không thấy kết hợp th́ phải chăng cuộc vận động đă thất bại?

 

Tài chính

 

Hiện nay trong CĐVN có rất nhiều người đă thành công về tài chính, các nhà triệu phú đếm không hết nhưng tiền để làm ǵ khi tuổi đă ngoài 70? Con cái lớn lên tại Mỹ cũng không màng đến gia tài cha mẹ để lại. Có người làm từ thiện nhưng từ thiện chỉ là muối bỏ biển và cũng chỉ là ngọn không phải là gốc của sự việc: Nếu không cứu cả dân tộc mà chỉ cứu trợ một số người để rồi họ tiếp tục sống dưới chế độ độc tài CSVN th́ sẽ đi về đâu? Lư do chúng ta không thể tập trung nhân lực, vật lực như cộng đồng Đại Hàn hay Do Thái chỉ v́ chúng ta thiếu niềm tin. Ai sẽ đem lại niềm tin cho người Việt? Chúng ta chờ đợi một đấng cứu thế xuống trần kiểu “Kỳ Lân xuất hiện, quốc gia thái b́nh”? Hay chờ Mỹ lên tiếng? Hoặc CSVN chia phe thân Mỹ, thân Trung Cộng đánh nhau?

 

Nếu bạn có niềm tin và tôi cũng có niềm tin th́ tại sao khác nhau? Đồng tin có thể đem lại niềm tin hay không? Tại sao niềm tin trong thương trường có thể thực hiện mà niềm tin trong sinh hoạt chính trị không xảy ra?

 

Phải chăng v́ lợi (tiền lời) thấy rơ c̣n trong chính trị th́ chỉ thấy hy sinh?

 

Vậy th́ chúng ta hăy trở lại chủ đề:

 

“Chúng ta có thực sự chống cộng hay không?” Hay v́ lợi (tiền bạc) trên hết nên cộng sản hay độc tài cũng làm ăn chia lời là xong, chẳng có dân tộc, tổ quốc, danh dự làm ǵ cho mệt?

 

Trách nhiệm

 

Trong suốt hơn 45 năm có bao giờ người Việt (và các tổ chức chính trị) ngồi suy nghĩ v́ sao Mỹ bỏ rơi VNCH mà không bỏ rơi Nam Hàn? Tuy rằng hoàn cảnh chính trị của hai thời điểm có khác nhau nhưng tất phải có yếu tố khác nhau giữa Nam Hàn và VNCH về cả mặt chính quyền lẫn người dân. Những yếu tố đó là ǵ? Chúng ta có thể nh́n vào cuộc chiến của dân tộc Ukraine đang chiến đấu chống sự xâm lăng của Nga để thấy rằng VNCH đă không có lănh đạo và quyết tâm như dân tộc Ukraine.

 

Vậy th́ trước khi đ̣i hỏi đại đa số dân tộc có quyết tâm như vậy th́ tại hải ngoại chúng ta có thể xây dựng một tập thể có quyết tâm như vậy không?

 

Để thể hiện quyết tâm chống cộng th́ hăy thử đoàn kết thực hiện việc nhỏ (cho dù là liên minh, mặt trận hay màng lưới) để có niềm tin. Hăy đem niềm tin đó nung nấu qua học tập “Bạn-Thù”. “Học” xong th́ phải “Hành”: trước khi “hành động” với kẻ thù th́ hăy thử “hành động” với đồng minh.

 

Xây dựng tinh thần dân chủ

 

Tại nước Mỹ cứ 2 năm là bầu cử quốc hội, 4 năm là bầu cử tổng thống, xen kẽ là các cuộc bầu cử tại tiểu bang, quận, hạt.... vậy th́ CĐVN sẽ tham dự sinh hoạt dân chủ ra sao? Vấn đề không phải là đảng Cộng Ḥa hay Dân Chủ thắng mà là tiến tŕnh thảo luận qua mỗi mùa bầu cử về nhu cầu của quốc gia, tiểu bang, quận, hạt... cũng như trao đổi giữa cử tri và đại diện dân cử, chính sách mỗi đảng....

 

Cũng như sự đóng góp tiền bạc v́ đồng tiền là sức mạnh. Một khi CĐVN có uy tín với chính giới Mỹ th́ tiếng nói của CĐVN về các vấn đề liên quan đến VN qua chính sách ngoại giao mới có ảnh hưởng mạnh.

 

Mà nếu chúng ta có thể chi tiền cho sinh hoạt chính trị Mỹ th́ tại sao chúng ta lại ngần ngại bỏ tiền ra cho sinh hoạt đấu tranh cho VN?

 

Nếu người Mỹ gốc Việt không sinh hoạt dân chủ được tại Mỹ th́ hy vọng ǵ sẽ có dân chủ ở VN?

 

Hậu phương và tiền tuyến

 

Một khi CĐVN vững mạnh trong sinh hoạt nội bộ và có ảnh hưởng với chính quyền địa phương (Mỹ, Pháp, Úc...) th́ có hậu phương để chuẩn bị cho tiền tuyến trong nước đứng lên đấu tranh chống chế độ CSVN.

 

CSVN đă khởi đầu sự nghiệp bằng đội “vơ trang tuyên truyền”: Cộng sản cần tuyên truyền v́ chủ nghĩa gian xảo, giả dối, lừa gạt. Và để yểm trợ sự lừa gạt, gian xảo đó chúng cần vơ trang để tiêu diệt, ám sát, thanh toán những ai nói thật, chống đối các thủ đoạn, chính sách của chúng. Những người Việt chống cộng cần sự thông tin trung thực, không xuyên tạc, ngụy biện, chụp mũ... khi đối thoại với nhau không có nghĩa là chúng ta tiết lộ bí mật nội bộ cho công chúng. Do đó sự phân biệt Bạn-Thù phải rơ ràng. Đây là sự khác biệt giữa VNCH và Nam Hàn trong cuộc chiến chống cộng.

 

Một ngăn chận sự lũng đoạn tin tức của CS là chúng ta đă ngăn ngừa sự tấn công chính trị của CSVN. Tạo được niềm tin nơi đồng bào trong nước là bước kế tiếp để tách CSVN ra khỏi khối dân tộc. Muốn được như vậy th́ trước hết các màng lưới điện tử (website, blog) có tinh thần chống cộng phải có phối hợp thông tin. Và các tổ chức chính trị phải quy tụ nhân lực, tài lực của CĐVN vào công cuộc đấu tranh chung. Dĩ nhiên công tác này không dễ thực hiện v́ nếu dễ đă không mất hơn 45 chờ đợi mà vẫn chưa thấy ǵ cả.

 

 

Kết

 

Nh́n lại cuộc chiến 1954-1975, CSVN liên tục tấn công miền Nam. Chúng lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, xâm nhập người và vũ khí qua đường biển và Trường Sơn, lập các căn cứ tại Lào, Miên và các chiến khu tam giác sắt, chiến khu D... cho dù chỉ huy dở nhưng chiến thuật thí quân với vũ khí được tiếp tế vô tận bởi Nga- Hoa th́ CSVN đánh măi cũng phải trúng nhược điểm của VNCH thủ nhiều hơn công (khi công lại bị giới hạn hỏa lực) th́ CSVN tất phải thắng khi tiếp tế của VNCH bị giới hạn và cuối cùng bị bỏ rơi.

 

T́nh h́nh nay đă xoay chiều, nếu CĐVN thiết lập được hậu cứ tại nước ngoài, tập trung được các lực lượng chính trị, có sách lược th́ CSVN trở thành cá chậu, chim lồng khi đứng thế cai trị (lộ diện) th́ không thể trốn tránh. Một khi ra ngoài ánh sáng th́ cho dù có bỏ chạy ra nước ngoài, CSVN cũng vẫn có thể bị truy tố, dẫn độ về VN xử án như các tội nhân Đức Quốc Xă. Tuy nhiên diễn tiến trên đường dài đ̣i hỏi sự kiên nhẫn, trong khi đa số các tổ chức chính trị VN thường “tham ăn, háu đói” sợ mất phần tham chính “cai trị” VN sau cộng sản nên có thể gây xung đột, rối loạn hay xé rào đi đêm với CSVN.

 

Dù sao cũng hy vọng liên minh, mặt trận hay màng lưới thành h́nh v́ những thế hệ cuối cùng của VNCH cũng đă ngoài 70 rồi, thời gian không c̣n bao lâu nữa để nh́n thấy quê hương thanh b́nh trong tự do, dân chủ.

 

 

Trần Công Lân

Tháng 3 năm 2023 (Việt lịch 4902)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính