Nén nhang 19 tháng Giêng

Thắp lên khói tỏa quanh triền sóng xa

Khói bay mờ mịt Hoàng Sa

Hận quân xâm lược gian tà giặc Trung


Chừng nghe tiếng pháo ta rung

Nă vào tàu giặc trùng trùng hờn căm

Đạn bay tiếng sóng thét gầm

Lời non nước gọi xa gần lắng nghe


Nén nhang thắp nhớ tái tê

74 chiến sĩ đă về cơi cao

Mang theo hồn nước dạt dào

Mang theo t́nh nghĩa đồng bào phiêu linh


Thương người chiến sĩ hy sinh

Quyết tâm giữ đất nước ḿnh, toàn an

Giữ từng tấc đất tấc vàng

Tến lên chiến đấu nguy nan không sờn


Trăm năm bia đá cũng ṃn

Ngàn năm lịch sử măi c̣n lưu danh

Nén nhang thắp nhớ các anh

Khói bay lờ lững kết thành mộ bia


Biển xanh mộ sóng anh về

Cũng như đồi cỏ suối khe quê nhà

Noi gương anh dũng ông cha

Quyết tâm chống lũ ác ma giặc thù

 

 

Trầm Vân

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính