Lửa cháy Nhà Thờ Notre Dame

 

 

 

 

Lửa ơi sao cháy rực trời
Lửa lan khói tỏa rối bời ḷng ta
Đốt thiêu Nhà Thờ Đức Bà
Notre Dame ơi nỗi xót xa vô cùng

 

Paris đau xót cơi ḷng
Bao năm Notre Dame canh chừng Paris
Bây giờ lửa cháy tái tê
Trời cao nh́n xuống bốn bề lao đao

 

Nghe tin, thế giới buồn đau
Thánh đường chuông đổ lạc vào nơi đâu
Tháp Effel đứng cúi đầu
Ḍng Seine sóng vỡ bạc đầu ḍng Seine

 

Nỗi buồn thắp ngọn nến lên
Cầu cho bốn hướng mọi miền lành an
Notre Dame vẫn tiếng chuông vàng
Chung tay xây lại Notre Dame tuyệt vời

 


Trầm Vân

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính