Một ngày ngồi quán Lan HươngVài ba ngày thăm bạn già vài phút
Nó bây giờ khói lửa dữ hơn xưa
Xào, chiên, nấu nó lục đa lục đục
Mệt hơn là lúc dăi nắng dầm mưa
Tô hủ tiếu xương vừa lua vừa gặm
Cục xương nầy dễ nuốt hơn Cổ Thành
Chuyện cũ rích lại xa ngàn vạn dặm
Cười hả hê… như lúc tuổi c̣n xanh
Thời Quảng Trị
Trong một ngày tao bắn vài chục trái…
…M72 mầy có tin được không
Chiến xa cháy, ổ pḥng không cũng cháy
Móc lỗ tai ra mấy cục máu bầm
Thời An Lộc
Địch hạ ṇng 12 ly 8
Trực xạ tao, tao muốn tuột cả quần
Một trăm thước…tao té lăn năm sáu bận
Không sợ sao lăn… mắc cỡ quá chừng
Ờ… thời lính bọn ḿnh ngon thật chớ
Giao mạng cho trời, trời lại bằng vung
Đất tha phương mịt mờ bao nỗi nhớ
Trời thêng thang… lại nhốt kín trong ḷng


Trạch Gầm

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính