Đừng hỏi chng l ai
 

 

Đ đến lc ny rồi
Cứ thẳng thừng chỉ r
Đừng hỏi chng l ai
Chng l loi quỉ đỏ
Đang hiến đất cho Tu

Một ngn năm thương đau
Bao xương chồng chất ngất
Một ngn năm bất khuất
Chng phủi sạch snh sanh
Miệng phun mu hi tanh

Đ đến lc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ r
Đừng hỏi chng l ai
Chng l loi quỉ đỏ
Đang hủy diệt Giang San

Chng củng cố lng tham
Bằng điu ngoa dối tr
Chng l phường xỏ l
Mượn hai chữ vinh quang
Vi linh hồn Việt Nam

Đ đến lc ny rồi
Cn chần chờ g nữa
Cho d vo biển lửa
Hay vo vạt dầu si
Cng đứng dậy đi thi
Đập tan loi bn nước

Đ đến lc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ r
Chng l loi quỉ đỏ
Đang hủy diệt Giang San !

 

Trạch Gầm

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh