Cờ Vàng

 

Nhất tề sương sớm đến chiều tà

Phất phới cờ bay đẹp lụa hoa

Máu đỏ phù sa sông suối rạch

Da vàng màu mỡ ruộng vườn nhà

Ba miền Trung Bắc Nam v́ Quốc

Một giải Đất Trời Biển tại Gia

Người Việt hăy yêu ḍng giống Việt

Cờ  Vàng  bất  khuất  lá  cờ  ta.

 

 

Tố Nguyên

 

(trích trong giai phẩm TĐHT "Xuân Mến Yêu")

 

 

 

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

 

 

ước vọng  cờ bay  phấn  chấn  ḷng

vàng ba sọc đỏ  những hằng mong

trong ngoài đoàn kết Nam Trung Bắc

toàn  cơi   tiêu  tan  đám   nạ   ḍng

Chệt Cộng tung hoành lè lưỡi liếm

Dân ḿnh đau xót  mắt  lưng tṛng

đồng tâm  khởi nghĩa  t́nh  dân tộc

diệt Đảng nắm quyền chính mới xong.Tố Nguyên

 

 

 

Triệt cờ Máu Việt cộng

 

 

nhái  đỏ  sao vàng giống Bắc Kinh

Việt gian Cộng Sản Chệt tàng h́nh

Đông Xuân giải phóng phá yên  ổn

cách mạng Hạ Thu gây chiến chinh

cam  đánh  dùm Liên Xô  giặc Hán

cố  tiêu  tùng Tổ  Quốc  Dân  ḿnh

đồng bào  thức tỉnh  chung ḷng xé

vứt   bỏ  cờ  tanh  máu  xuống śnh

 

 

Tố Nguyên

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính