Tin Buồn

 

 

 

Thiếu Tướng Louis Lê Minh Đảo

(1933 - 2020)

 

"Tôi c̣n muốn làm lính Việt Nam Cộng Ḥa ở cả kiếp sau"

 

Chúng tôi vừa được tin:

 

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Cựu Sinh viên Sĩ quan khóa 10 / Trần B́nh Trọng / Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Người Chiến Sĩ Anh Hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Một trong những vị Tướng Lănh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa bị Việt cộng giam cầm lâu năm nhất.

 

 

Niên trưởng định cư và đoàn tụ với Gia đ́nh và Tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tại Hoa Kỳ từ năm 1993,

đă vĩnh viễn giă từ Gia đ́nh, thân bằng quyến thuộc, đồng đội và đồng hương,

vào lúc 1:45 P.M., ngày Thứ Năm, 19/03/2020, tại bịnh viện Hartford, Connecticut.

 

 

Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi.

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính