Niềm đau ray rứt

 


Cửa luồn ngọn gi v ưu
Bay về dĩ vng sương m thng Ba
Người từ nơi ci quan h
Mặt vương khi bụi xt xa trở về...

***


Sau lưng mấy dặm sơn kh
Bạn b xương mu ai thề ai qun
Bỏ cng xy dựng miếu đền
Hồn oan siu thot tuổi tn truyền đời.../

***


Tuổi ma Thu nhớ xa xi
Phận đnh chịu phận một thời nhục đau
Oan hồn Tử Sĩ lao xao
Lỏng bung tay sng tức tro mu si

***


Gi v ưu, my kn trời
Lm sao rửa sạch bụi đời được đy
Người gc biển kẻ chn my
Chung lng đau nhớ thng ngy năm xưa

***


Trời đu đ tạnh gi mưa
Mơ hoa đời nở c thừa khng
Gi v ưu chuyển nắng hồng
Hoa v ưu nở thỏa lng ly hương...thylanthảo

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh