Sự thật sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi thứ gông cùm

 

Thủy Triều

 

 

1

 

Danh từ Công Dân Liên Mạng-Netizen là một từ kết hợp của hai danh từ Liên Mạng-Internet và Công Dân-Citizen mô tả một người sử dụng máy điện toán ở nhà, ở nơi làm việc, ở thư viện, ở trường học, hoặc ở bất cứ một nơi nào có máy điện toán, c̣n gọi là máy vi tính, sẵn sàng hữu dụng để t́m kiếm tin tức hay tài liệu, phát tán hoặc thu nhận những thông tin, và đồng thời có thể xây dựng các mối quan hệ để trao đổi đủ loại quan điểm cá nhân với những người cùng sử dụng máy điện toán-máy vi tính ở các nơi khác; v́ vậy họ c̣n được gọi là những Công Dân Liên Mạng-Netizens.

 

Những Công Dân Liên Mạng-Netizens này có thể hiện đang cư trú ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và họ có thể liên lạc với nhau qua nhiều ngôn ngữ phổ quát của nhiều chủng tộc. Những Công Dân Liên Mạng-Netizens này sử dụng Liên Mạng Toàn Cầu-worldwideweb-www- như là một nguồn tài nguyên phong phú của kiến thức và mọi khía cạnh sinh hoạt xă hội.  Họ có khuynh hướng “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” tự ḿnh quyết định chọn lựa để gia nhập vào những Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng Trực Tuyến-Netizen’s Online Communities.  Hội Viên của một Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng Trực Tuyến có thể cư trú trong cùng một thành phố, hay ở khắp nơi trong một nước, hoặc ở tại nhiều nước trên thế giới, nhưng do phương tiện kỷ thuật vô tuyến viễn thông hiện đại họ có thể được kết nối liên lạc trực tuyến với nhau trong giây phút.

 

Căn cứ vào tính cách “tự ḿnh quyết định lựa chọn” ắt có và đủ tự khẳng định quyền Tự Do Cá Nhân và quyền Tự Do Lựa Chọn của một Công Dân Liên Mạng-Netizens. Những Công Dân Liên Mạng-Netizens có ư thức về quyền tự do cá nhân và quyền tự do lựa chọn luôn luôn sử dụng và phát triển liên mạng như là một phương tiện truyền thông hiện đại hữu ích cho mọi người. Họ cũng luôn luôn có ư thức tự trách nhiệm trong các hành động của ḿnh ở các Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng Trực Tuyến khi thực hiện và cổ vũ cho quyền Tự Do Ngôn Luận của chính ḿnh và của mọi người.

 

Bởi v́ những Công Dân Liên Mạng-Netizens có ư thức tự trách nhiệm khi thực hiện và cổ vũ cho quyền Tự Do Ngôn Luận của chính ḿnh và của mọi người, họ ngẫu nhiên trực tiếp đề cao một nguyên tắc căn bản của Luật Nhân Quyền Quốc Tế. Đó là Tự Do Báo Chí-Freedom of the Press. Nói một cách khác, Tự Do Báo Chí là một nguyên tắc căn bản của Luật Nhân Quyền Quốc Tế.

 

Ở những quốc gia không có quyền Tự Do Báo Chí cũng được hiểu là những người cầm quyền ở những nơi đó không tôn trọng Luật Nhân Quyền Quốc Tế. Giới truyền thông ở những quốc gia đó không thể thực hiện vai tṛ quan trọng của ḿnh trong việc phát hiện và phơi bày những vụ lạm dụng quyền hạn chức vụ để tham ô tham nhũng, những vụ vi phạm nhân quyền do người cầm quyền trấn áp thường dân, những hành động phi pháp của các tập đoàn lănh đạo kinh tế thương mại, và những khủng hoảng môi trường sinh sống cùng với những khủng hoảng y tế công cộng có ảnh hưởng tai hại đến đời sống của mọi người dân.

 

Trường hợp thí dụ điển h́nh như ở nước CHXHCNVN, giới truyền thông Việt Nam ở trong nước từ trước tới nay vẫn phải chấp hành mệnh lệnh và sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước quản lý báo chí về nội dung các thông tin được đem ra phổ biến trong đại chúng.  Khi nhiều tờ báo và nhiều kư giả Việt Nam muốn làm đúng chức năng của giới truyền thông trung thực trong việc phát hiện và công khai các vụ tham ô tham nhũng, các vụ vi phạm nhân quyền trong xã hội, thì đều bị kiểm duyệt và bị kiểm điểm kỷ luật cho nghỉ việc.  Cơ quan nhà nước quản lý báo chí kết tội họ phạm luật báo chí của nước CHXHCNVN, trong khi các tờ báo đó và các kư giả đó cho rằng họ chỉ làm đúng chức năng và làm tṛn bổn phận của mình.

 

Ở một xă hội mà sự thông tin trong đại chúng bị giới hạn một chiều, quyền tự do ngôn luận của người thường dân bị ngăn cấm, giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy bị chỉ huy kèm kẹp nên không làm hết bổn phận và chức năng; tất cả những điều đó đă khiến cho SỰ THẬT bị che giấu, bị sửa đổi, bị đưa ra cho đại chúng biết chỉ có phân nửa sự thật. 

 

Tuy nhiên, “Phân Nửa Sự Thật Vẫn Không Phải Là Sự Thật”, cho nên ở trong một hoàn cảnh xă hội bị khống chế như vậy những Công Dân Liên Mạng Việt Nam ngẫu nhiên trở thành những Kư Giả Nghiệp Dư rất hữu ích cho đại chúng ở trong nước và ở hải ngoại khi họ ghi nhận lại những h́nh ảnh trung thực, những chi tiết chính xác của các sự việc xảy ra, cùng với những cảm xúc chân thành của những con người c̣n có lương tri, c̣n giữ được đạo đức của nhân dân Việt Nam. 

 

SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM. THE TRUTH SHALL LIBERATE US FROM ALL THE SHACKLES.

 

Những Công Dân Liên Mạng Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại hăy trở thành những kư giả nghiệp dư chân chính để nói lên Sự Thật của các sự việc xảy ra trong xă hội Việt Nam. Những Công Dân Liên Mạng Việt Nam sẽ là Giới Truyền Thông Việt Nam Mới để chắc chắn là đại chúng Việt Nam được thông báo đầy đủ về những vụ lạm quyền kia phải được ngăn chặn, những kẻ phạm pháp phải được đưa ra toà án xét xử, và những nạn nhân có thể khiếu kiện đ̣i hỏi bồi thường thoả đáng.

 

Những người Việt Cộng cầm quyền không thể bịt-miệng-bịt-mắt-bóp-bao-tử của những Công Dân Liên Mạng Việt Nam bởi v́ họ không nhận một chút tiền thù lao nào của Việt Cộng để đưa những thông tin tuyên truyền theo yêu cầu của Việt Cộng.  Những Công Dân Liên Mạng Việt Nam khi trở thành những kư giả nghiệp dư chân chính, họ sẽ nói lên tiếng nói của lương tri và đạo đức của nhân dân Việt Nam. 

 

Một cách chân thành họ sẽ nói cho đại chúng Việt Nam biết SỰ THẬT.  Những Sự Thật mà toàn thể giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy của một chế độ Việt Cộng độc tài toàn trị không được phép phổ biến trong đại chúng Việt Nam, hoặc có đề cập tới cũng đă phải dùng chữ nghĩa khéo léo để làm giảm bớt độ-nóng-của-sự-thật, hoặc phải sơn-son-thếp-vàng những sự-thật-trần-truồng của một chế độ chính trị quá đỗi độc ác tham tàn.

 

Lịch sử báo chí đă cho thấy rơ ràng các giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy của những chế độ độc tài toàn trị đều đă phải tô-son-đánh-phấn trang điểm cho những sự-không-thật làm thành những sự-thật-giả-tạo phải theo đúng yêu cầu tuyên truyền gian xảo của giới cầm quyền.   Một thí dụ điển h́nh là tờ báo SỰ THẬT-PRAVDA của Liên Sô ngày xưa, có tên gọi rất cao đẹp là SỰ THẬT nhưng đă không bao giờ dám nói tới sự thật, bởi v́ tờ báo này chỉ phục vụ nhu cầu tuyên truyền gian xảo của Liên Sô nên đă tô điểm cho những sự-không-thật làm thành những sự-thật-giả-tạo. 

 

Cho tới ngày Liên Sô tan ră, toàn thể nhân dân Liên Sô mới thấy được những SỰ-THẬT-TRẦN-TRUỒNG của thiên đàng cộng sản.  Như vậy Sự-Thật-Trần-Truồng, hiển nhiên không phải là tờ báo Sự Thật-Pravda của chế độ độc tài toàn trị, đă thực sự giải phóng toàn thể nhân dân Liên Sô khỏi mọi gông cùm của cộng sản. 

 

Một cách rơ ràng là giới cầm quyền của một chế độ độc tài toàn trị luôn luôn không tôn trọng phẩm chất và giá trị con người, và họ thường hay chà đạp những nhân quyền căn bản của người dân trong nước đang bị họ trấn áp cai trị.  Một trong những nhân quyền căn bản đó là quyền tự do có ư kiến và quyền tự do được phát biểu ư kiến của ḿnh cùng với quyền tự do tiếp nhận những ư kiến của người khác và các loại tin tức xuyên qua bất cứ một phương tiện truyền thông đại chúng phi biên giới quốc gia.

 

Hơn nữa, giới cầm quyền của một chế độ độc tài toàn trị luôn luôn sợ hăi phải đối diện với SỰ THẬT bởi v́ Sự Thật sẽ đập tan mọi thứ gông cùm xiềng xích mà họ đă đang áp đặt lên người dân đang bị họ trấn áp cai trị.  Một cách chắc chắn là họ rất khiếp sợ khi phải đối diện với những SƯ-THẬT-TRẦN-TRUỒNG trong một xă hội đă đang bị họ làm cho tha-hoá-băng-hoại tới mức toàn dân không thể chịu đựng được nữa.

 

Do t́nh huống của giới truyền thông chuyên nghiệp chính quy đă không thể làm hết chức năng và làm đúng bổn phận của ḿnh, những Công Dân Liên Mạng Việt Nam (Blogger) càng quyết tâm trở thành những kư giả nghiệp dư chân chính đem Sự Thật của các sự việc xảy ra trong xă hội đến với đại chúng Việt Nam.

 

SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM. THE TRUTH SHALL LIBERATE US FROM ALL THE SHACKLES.

 

ĐỂ KHIẾN CHO CƯỜNG QUYỀN HÀ-NỘI PHẢI KHIẾP SỢ, MỖI MỘT CÔNG DÂN LIÊN MẠNG VIỆT NAM-VIETNAMESE NETIZEN (BLOGGER) HĂY LÀ MỘT KƯ GIẢ NGHIỆP DƯ CHÂN CHÍNH C̉N CÓ LƯƠNG TRI VÀ GIỮ ĐẠO ĐỨC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỂ ĐEM SỰ THẬT ĐẾN VỚI ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM. 

 

 

Sài G̣n, 02/01/2016

Thủy Triều

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính