Nhân Văn Giai Phẩm phần III:

Giai phẩm mùa xuân

 

Thụy Khuê

 

 

Trong Giai phẩm mùa xuân bài thơ quyết liệt nhất, hỏi tội bọn nịnh thần, là của Văn Cao. Nhưng không ai dám đánh Văn Cao, tác giả quốc ca. Tất cả mũi dùi đổ vào Trần Dần, Lê Đạt, hai nhà thơ trẻ chưa nổi tiếng. Chính v́ vụ đánh Trần Dần, Lê Đạt mà Phan Khôi trở lại vai “ngự sử văn đàn” với bài Phê b́nh lănh đạo văn nghệ và các nhà trí thức khác tích cực tham gia phong trào.

 

H́nh b́a Giai Phẩm Mùa Xuân và Mùa Đông xuất bản năm 1956

 

Tổ chức Giai phẩm mùa xuân

 

Giai phẩm mùa xuân do Hoàng Cầm và Lê Đạt chủ trương. Trần Dần có tham dự vào việc tổ chức ra báo và bài vở không?

Hoàng Cầm trong bài Con người Trần Dần, in trên Nhân văn số 1 (8/1956) và cả đến sau này, trong bài phỏng vấn trên RFI, đều xác định là Trần Dần không biết ǵ về việc in bài thơ Nhất định thắng v́ lúc đó đang tham gia Cải cách ruộng đất ở xa. Có lẽ là để gỡ tội cho Trần Dần.

 

Nhưng sự thực th́ Trần Dần có tham gia vào việc ra Giai Phẩm mùa xuân: Sau khi bị bắt lần thứ nhất, bị cấm trại 3 tháng cùng với Tử Phác [v́ “phạm kỷ luật quân đội” nhưng trên thực tế v́ tổ chức phê b́nh thơ Tố Hữu và viết bản dự thảo đ̣i tự do sáng tác], Trần Dần, Tử Phác được gửi đi tham quan Cải cách ruộng đất.

 

Trong lời “thú tội”, Trần Dần viết về thời điểm này như sau:

 

“Sau thời gian đó, trên có cho tôi đi tham quan Cải cách ruộng đất để tự cải tạo. Song, tôi lại dựa vào cái thế tham quan, cứ đi lại Hà nội, tiếp tục quan hệ với một người vợ chưa được phép. Hơn nữa lại quan hệ với Hoàng Cầm, Lê Đạt, ra Giai phẩm mùa xuân. Tuy là họ đề ra, song sau khi thống nhất trước với nhau là: “Tự do lấy bài tôi đưa vào”, th́ tôi hoàn toàn đồng t́nh. Mỗi lần gặp lại thúc đẩy, dục dă, ra cho nhanh. Việc tập hợp bài vở, tôi không rơ chi tiết. Bài Lăo Rồng là do tôi viết. Tôi ví đồng chí Văn Phác như tên lư trưởng đă chà đạp Lăo Rồng”. (Trần Dần, Những lời thú nhận bước đầu, Văn Nghệ, số 12, tháng 5/1958, trang 60).

 

Phía Lê Đạt, ông xác định việc chủ trương và tổ chức Giai Phẩm mùa xuân như sau:

 

“Trần Dần ra rồi, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện này: bây giờ làm sao mà in được một tập thơ, trái với nguyên tắc lúc bấy giờ - nguyên tắc bấy giờ là tất cả các bài đều bị kiểm duyệt. Tôi chủ trương tập này phải là một tập tự do sáng tác hoàn toàn, tức là mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm về bài của ḿnh và không có kiểm duyệt ǵ cả. Tôi có bàn với Dần, Cầm, với Văn Cao, Tử Phác và mấy anh hội họa nữa là Sỹ Ngọc và Nguyễn Sáng. Lúc đó th́ chưa t́m được chữ ǵ hay lắm. Tôi cũng không thích chữ Giai Phẩm tại chữ Giai Phẩm có vẻ Tự Lực Văn Đoàn, nghe chữ ấy nó sang trọng quá tôi không thích. Nhưng lúc đó anh Minh Đức (nhà xuất bản) và anh Đang đều thích chữ ấy. Trước tôi định cái tít là “Thơ năm người”, nhưng mọi người bảo thế là “gây sự” quá, th́ sau cũng đành lấy chữ Giai Phẩm”. (Lê Đạt trả lời phỏng vấn RFI).

 

Về mặt văn bản, căn cứ vào các sáng tác in trong Giai Phẩm mùa xuân, chúng ta có thể xác định rằng: Giai Phẩm mùa xuân là tạp chí văn học đầu tiên ở miền Bắc sau Cách mạng tháng Tám, đáp ứng hai đ̣i hỏi: tự do sáng tác và đổi mới văn học do Lê Đạt, Hoàng Cầm chủ trương, với sự cộng tác của Trần Dần, Văn Cao, Tử Phác...

 

Nội dung Giai phẩm mùa xuân

 

Giai phẩm mùa xuân chuyên về thơ. Tất cả có 9 bài thơ (Lê Đạt ba, Hoàng Cầm hai, Văn Cao, Nguyễn Sáng, Phùng Quán, mỗi người một và bài Nhất định thắng của Trần Dần), ngoài ra c̣n một truyện ngắn của Sỹ Ngọc và truyện phiếm Lăo Rồng của Trần Dần.

 

Về h́nh thức, thơ trong Giai phẩm mùa xuân khác với Thơ Mới: các câu dài, ngắn, không đồng đều; nhịp điệu phóng khoáng; có thể nói đây là tạp chí thơ đầu tiên thể hiện cách làm thơ hiện đại không vần ở miền Bắc. Tất nhiên cũng mới chỉ là những thử nghiệm, các tác giả chưa xác định được căn cước của riêng ḿnh, như sau này Lê Đạt với Bóng chữ, Trần Dần với Cổng tỉnh, Hoàng Cầm với Về Kinh Bắc, Đặng Đ́nh Hưng với Ô mai, Bến lạ.

 

Về nội dung tư tưởng, sáng tác trong Giai phẩm mùa xuân có ba hướng khá rơ: 

 

- Khuynh hướng tuyên truyền cách mạng: Chống địa chủ, cường hào ác bá, đề cao cách mạng (Mùa xuân đến rồi đây của Hoàng Cầm), thơ chiêu hồi gửi miền Nam (Thơ qua đài phát thanh, Hoàng Cầm). Thơ đề cao chiến thắng và công lao của Đảng (Hoa đào vẫn nở, Nguyễn Sáng). Thơ kiến thiết đất nước, xây dựng xă hội mới (Mỗi ngày mỗi lớn - Gửi kế hoạch nhà nước 1956, Lê Đạt). Thơ ca tụng công nhân quét đường (Thi sĩ và công nhân, Phùng Quán). Văn tả cảnh đói khổ của người dân lao động, sự bóc lột của địa chủ, nhưng nhờ ánh sáng của Đảng, từ nay, trời sẽ “trong sáng vĩnh viễn” (Sổ tay, Sỹ Ngọc).

 

- Khuynh hướng vừa chống vừa theo:Trần Dần (Nhất định thắng).

 

- Khuynh hướng chống đối và đ̣i tự do sáng tác: Văn Cao (Anh có nghe thấy không) và Lê Đạt (Làm thơMới).

 

Thơ Hoàng Cầm

 

Nhà thơ Hoàng Cầm thời c̣n đi Kháng chiến

(Ảnh: DR)

 

Tiểu biểu cho khuynh hướng đầu tiên là thơ Hoàng Cầm. Là một trong những người chủ chốt xây dựng nên phong trào, nhưng khác với Trần Dần và Lê Đạt, hai nhà thơ trẻ chưa có tên tuổi, Hoàng Cầm thuộc lớp đàn anh, đă có vị trí vững vàng trên nhiều địa hạt văn nghệ như một nhà thơ, kịch tác gia, diễn viên và đạo điễn.

 

Về mặt thi ca, Hoàng Cầm có phần nổi tiếng hơn Tố Hữu: những bài Đêm liên hoan, Tâm sự đêm giao thừa, Bên kia sông Đuống... tuy không được phổ biến rộng răi trên báo của đảng, nhưng vẫn truyền qua các kênh đại chúng, trở thành những tác phẩm tiêu biểu của thi ca kháng chiến và đă đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền cho tinh thần chiến đấu vệ quốc quân.

 

Thơ Tố Hữu, v́ có nhiều câu kêu gọi sự giết chóc (dù là giết “quân thù”): “Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ...”, lại có những câu ca tụng đảng trơ trẽn: “Đảng ta đó trăm tay ngh́n mắt” hoặc “Đảng ta Mác - Lê nin vĩ đại...”, hoặc những câu thờ phụng lănh tụ ngoại lai: Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít- Ta-Lin bất diệt, đôi khi đi đến chỗ vong bản như: Xít- ta- lin! Xít- ta- lin! / Yêu biết mấy, nghe con tập nói / Tiếng đầu ḷng con gọi Xít-Ta - Lin... nên dù Tố Hữu có quyền thế, dù thơ Tố Hữu được học, được tung hô trong hơn nửa thế kỷ, nhưng thơ ông vẫn không được toàn dân chấp nhận. Tố Hữu cũng có những câu thơ hay, nhưng chúng bị ngập trong rừng thơ tuyên truyền. Đối với số đông người Việt, Tố Hữu là chủ soái của trường thơ ca tụng Bác và Đảng.

 

Hoàng Cầm là nhà thơ đích thực, từ Bắc chí Nam, trước và sau 1954, thơ Hoàng Cầm được mọi người yêu mến, bởi thơ ông nói lên tâm sự đớn đau của con người. Hoàng Cầm cũng tuyên truyền, nhưng thường tuyên truyền cho ḷng yêu nước, rất ít những câu ca tụng đảng, ca tụng lănh tụ hay một chủ nghĩa ngoại lai như trường hợp Tố Hữu.

 

Cho nên, không phải t́nh cờ mà Nguyễn Hữu Đang, năm 1956, khi ra Nhân Văn số 1, đă nhờ Hoàng Cầm viết bài bênh vực Trần Dần: Bởi trong nền thi ca cách mạng, chỉ Hoàng Cầm mới có đủ tư thế văn học để đương đầu với Tố Hữu lúc bấy giờ.

 

Trong NVGP, Hoàng Cầm giữ vị trí điều hoà và liên lạc mời những người có “vai vế” như Văn Cao, Phan Khôi... tham gia phong trào. Hoàng Cầm cùng với Lê Đạt tổ chức Giai phẩm mùa xuân, nhưng thơ ông trong Giai phẩm mùa xuân không có tính cách quyết liệt như thơ Văn Cao, không tố giác như thơ Trần Dần và cũng không đ̣i đổi mới thi ca như thơ Lê Đạt.

 

Đó cũng là phong cách của Hoàng Cầm: trung dung, ôn hoà, cũng có thể như ông tự nhận ḿnh là nhát, ít nhất trong những bước đầu. Nhưng khi cần bênh vực Trần Dần, ông đă lên tiếng mạnh mẽ trong bài Con người Trần Dần.

 

Bài Mùa xuân đến rồi đây của ông nói lên nỗi khổ của người dân trong bảy mươi năm nô lệ, đói khổ, dưới sự thống trị của bọn “địa chủ cường hào ác bá”, nhưng rồi cách mạng thành công, công bằng, ấm no, hạnh phúc trở lại:

 

Bẩy mươi mùa xuân không xuân

Bảy mươi năm cùng tháng tận

 

Ḍng sông Nhị ơi! Con c̣ lận đận

Băi ngô dài cát trắng

Ḷng sông cuốn nặng

Phù sa

Nước mắt mẹ con ta

Chảy ra ngoài biển rộng

Réo lên đầu sóng

Đùn đùn mây đen

Mưa lọt mái nhà rách thủng.

Mưa thốc xuống tàu chuối khô

Ướt đẫm manh tải

Mẹ con nằm trong đêm mưa

Nằm trong nước mắt đỏ như máu

Nằm trong nước sông đầy bùn nhơ

 

Ḍng sông Nhị ơi! Lúa mượt hai bờ

Địa chủ đứng trên đê

Mắt ngầu hổ dữ...

 

Sau khi duyệt lại những năm tháng tối tăm cùng khốn của con người trong đói khổ, bị đàn áp, Hoàng Cầm ca tụng mùa xuân trở về (cách mạng thành công), mang lại ấm no, công bằng:

 

Ḍng sông Nhị ơi! Mùa xuân đến rồi đây

Mẹ con được chia: hai gánh thóc đầy (Mùa xuân đến rồi đây)

 

“Thơ qua đài phát thanh” là một bài thơ “chiêu hồi” gửi “người em” bên kia vĩ tuyến, có những câu rất lăng mạng:

Tôi t́m Em trên sóng điện bao la

Thơ đă đứng lên, vút đi, cao lớn

Ống nói như môi em chờ đón

Trầm ngâm, ấp một nụ cười

Tôi sung sướng truyền thơ tôi

Cho những Người yêu khắp nước 

 

Tóm lại, Hoàng Cầm trong Giai phẩm mùa xuân mới chỉ thử nghiệm những câu thơ không vần, trong tinh thần tuyên truyền cách mạng, chưa đả động đến những vấn đề gai góc như tự do tư tưởng, tự do sáng tác, và trong văn bản, chưa có câu nào “bôi đen” chế độ.

 

Thơ Trần Dần

 

Nhà thơ Trần Dần thời trẻ. Chân dung do Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và in trên Nhân Văn số 1 - (Ảnh: DR)

 

Trần Dần đưa ra nhân vật kỳ quái trong truyện ngắn Lăo Rồng, một bần nông say rượu bét nhè, nhưng là một “nhà sáng tác”, chuyên làm những bài vè phạm thượng, chế giễu, từ bọn sư mô đến lũ tai to mặt lớn trong làng. Lăo Rồng vừa “sáng tác” xong một bài vè là đă có bọn con nít lập tức “xuất bản và phát hành”. Cuối cùng lăo bị người ta lập mưu đánh chết.

 

Bài thơ Nhất định thắng là tác phẩm chính trong thời kỳ NVGP của Trần Dần, phản ánh khá rơ tính cách mâu thuẫn trong tư tưởng tác giả với giọng anh hùng ca. Trần Dần lồng bi kịch cá nhân của ḿnh (yêu người con gái ở phố Sinh Từ) trong bối cảnh chung của đất nước sau hiệp định Genève:

 

- Miền Bắc nghèo đói, thất nghiệp “Anh bước đi không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”.

- Miền Nam dưới gót dày của “giặc”: “Ở miền Nam có tên giặc họ Ngô, tài của hắn là Khuyển Ưng của Mỹ”.

- Nhưng chúng ta “Nhất định thắng”, đất nước sẽ thống nhất: “hàng triệu tâm hồn, đă bỏ miền Nam ra Bắc”, “kẻ thù” (nghèo đói, Ngô, Mỹ) sẽ phải thua: “bọn Mỹ Diệm ôm đầu sợ hăi”.

- Rồi trời lại xanh: “Anh bước đi đă thấy phố đă thấy nhà, không thấy mưa sa, chỉ thấy nắng lên, trên màu cờ đỏ”.

 

Nhất định thắng như một bài thơ tuyên truyền

 

Đây là đoạn mở đầu:

 

Tôi ở phố Sinh Từ:

Hai người

Một gian nhà chật.

Rất yêu nhau sao cuộc sống không vui?

Tổ Quốc hôm nay

tuy gọi sống hoà b́nh

Nhưng mới chỉ là năm thứ nhất

Chúng ta c̣n muôn việc rối tinh...

Chúng ta

Ngày làm việc, đêm th́ lo đẫy giấc

Vợ con đau th́ rối ruột thuốc men

Khi mảng vui - khi chợt nhớ - chợt quên

Trăm cái bận hàng ngày nhay nhắt,

Chúng ta vẫn làm ăn chiu chắt.

Ta biết đâu bên Mỹ Miếc tít mù

Chúng c̣n đương bày kế hại đời ta?

Người ta nói thằng Ngô con đĩ

Ở miền Nam có tên giặc họ Ngô

Tài của hắn là: Khuyển Ưng của Mỹ

Bửu bối gớm ghê là: một lưỡi đao cùn

Hắn nhay măi cố xẻ đôi Tổ Quốc.

 

Tác phẩm tŕnh bày cảnh đói khổ của miền Bắc, nhưng thầm ngụ ư Mỹ Diệm mới là nguồn cơn của mọi đớn đau: “Em ơi, Em có biết đâu, Ta khổ thế này, V́ sao? Em biết đâu, Mỹ Miếc, Ngô Nghê ǵ?”. Khi chửi Ngô Đ́nh Diệm, Trần Dần có những câu sắt máu, đại loại: “Hắn thét lên ộc máu mũi máu mồm”, “Đất trời sâu / đương vẩy máu / đuổi theo chân hắn. Hắn run sợ - Quỳ xin đă muộn! / Dù đêm khuya, bóng tối đặc ngầu ngầu / Máu vẫn đỏ / trúng đầu trúng mặt / Tên tội nhân kia! / Lịch sử vang tên mày!”

 

Bài thơ kết thúc có hậu: “Em có thấy bay trên trời xanh / Hàng triệu tâm hồn / Họ đă bỏ miền Nam ra Bắc! / Chúng đem súng mà ngăn / Đem giây mà trói! / Giữ thân người không giữ được nhân tâm / Người Nam gửi tâm hồn ra Bắc cả / Bọn Mỹ Diệm ôm đầu sợ hăi / Đổ lên chúng nó / Mây đen / lửa loạn / băo thù”.

 Và khi “ta” đă toàn thắng: “Anh bước đi / đă thấy phố thấy nhà / Không thấy mưa sa / Chỉ thấy nắng lên / trên màu cờ đỏ”. Người dân phố Sinh Từ đóng cửa xuống đường đi mít tinh: “Vung cờ đỏ hát ḥ vỡ phổi”.

 

Đó là một bài anh hùng ca theo đường lối thơ cách mạng, có nhiều câu tuyên truyền theo thông tin nhà nước. Thực ra, tháng 4/1955, khi Trần Dần viết bài Nhất định thắng, người Mỹ chưa vào miền Nam. Ngô Đ́nh Diệm mới về, chỉ là thủ tướng, đang lo dẹp B́nh Xuyên, Hoà Hảo, chưa thật sự nắm quyền và có chính sách chống Cộng triệt để như sau này. Ngày 23/10/1955, Ngô Đ́nh Diệm mới tổ chức cuộc trưng cầu dân ư “truất phế” Bảo Đại.

 

Cho nên khi Hoài Thanh viết: “Toàn bài của Trần Dần toát ra một sự hằn học sâu sắc đối với chế độ tươi sáng ở miền Bắc, đối với sự nghiệp đấu tranh cho ḥa b́nh, thống nhất của nhân dân ta. Tôi không kết luận về người. Tôi chỉ căn cứ vào bài văn. Tự nó, bài “Nhất định thắng” trong lời và chữ của nó, chứa đựng những tư tưởng phản động, đứng về phía địch chống lại nhân dân ta, chống lại cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Trong nền văn nghệ chúng ta đầy tin tưởng ở hiện tại và tương lai của chế độ, của dân tộc, bài “Nhất định thắng” của Trần Dần thật đúng như lời đồng chí Nguyễn Tuân nói, là một thứ mụn lở trên một cơ thể lành mạnh”. (Hoài Thanh, Vạch trần chất phản động của bài Nhất định thắng của Trần Dần, Báo Văn nghệ, Hà Nội, số 110 (1.3.1956), Lại Nguyên Ân sưu tầm). Viết như vậy, Hoài Thanh không c̣n đứng ở cương vị một nhà phê b́nh đứng đắn dựa trên văn bản để xét mà ông đă xuyên tạc, hoặc nói ngược lại ư nghiă trong bài thơ của Trần Dần.

 

Nhưng tại sao Trần Dần cũng lại viết:

 

“Bài Nhất định thắng sinh ra trong cái nôi những tư tưởng chống đối như thế. Dưới chiêu bài “phát hiện mâu thuẫn xă hội”, “chống công thức, t́m cái mới”, bài Nhất định thắng bôi đen miền Bắc. Thất nghiệp hàng ế, đi Nam, hai năm không thống nhất được v.v… và cái điệp khúc “mưa sa trên màu cờ đỏ” nó nhấn mạnh: “Đảng là nguyên nhân của cái xă hội thê thảm này.” Những sự quy kết khác ép cho địch, thực chất chỉ là chiêu bài. Có những câu đả kích cán bộ chính trị “nhà chính trị lắm mưu trong bụng” về sau in xoá đi. Bài Nhất định thắng là một cuộc đánh thẳng vào tư tưởng của Đảng, trắng trợn và hung hăng”. (Trần Dần, Những lời thú nhận bước đầu, Văn Nghệ, số 12, tháng 5/1958, trang 60).

 

“Thú nhận” như thế tức là tức là hoàn toàn nhận lỗi chống chế độ về ḿnh. Mà thực tế văn bản đâu phải thế? Tại sao? Vậy có thể hiểu là, ở thời điểm 1958, trong bối cảnh trù dập của lớp học Thái Hà, Trần Dần đă phải thú nhận tất cả mọi “tội”, kể cả những tội không phải của ḿnh, ví dụ như “phát hiện mâu thuẫn xă hội”, “chống công thức, t́m cái mới” là “tội” của Lê Đạt. Những lời thơ trong Nhất định thắng chưa thể gọi “là một cuộc đánh thẳng vào tư tưởng của Đảng, trắng trợn và hung hăng” như Trần Dần đă (phải) xác nhận.

 

V́ vậy, chúng ta nên thận trọng khi t́m hiểu hiện tượng những thành viên trong NVGP, người này tố cáo người kia, trong không khí thanh trừng này, kể cả việc phải tố cáo chính ḿnh.

 

Tóm lại xung quanh bài Nhất định thắng có ba vấn đề:

 

- Tính cách mâu thuẫn trong tư tưởng Trần Dần

- Việc bắt buộc phải nhận tội dưới áp lực cách mạng.

- Bi kịch Trần Dần.

 

Nhất định thắng như một tác phẩm văn học

 

Nhất định thắng trước hết là một bài thơ tuyên truyền, nhiều câu khẩu hiệu, có lẽ v́ thế mà cả Hoàng Cầm lẫn Phan Khôi (hai người cực lực bênh vực Trần Dần) đều không cho Nhất định thắng là một bài thơ hay. 

 

Nhưng nếu cắt những đoạn tuyên truyền máu mê thô thiển đi, như Hoàng Văn Chí đă làm th́ bài Nhất định thắng trở thành một tác phẩm văn học giá trị. Bởi khi đem bi kịch riêng  lồng vào lịch sử, Trần Dần đă có những câu thơ thật xúc động: 

 

Tôi ở phố Sinh Từ

Những ngày ấy bao nhiêu thương xót

Tôi bước đi

         không thấy phố

                không thấy nhà

 Chỉ thấy mưa sa

                 trên màu cờ đỏ

 

Gặp em trong mưa

Em đi t́m việc

Mỗi ngày đi lại cúi đầu về

- Anh ạ!

         họ vẫn bảo chờ...

Tôi không gặng hỏi, nói ǵ ư?

Trời mưa, trời mưa

Ba tháng rồi

Em đợi

Sống bằng tương lai

Ngày và đêm như lũ trẻ mồ côi

Lũ lượt dắt nhau đi buồn bă...

Em đi

    trong mưa

         cúi đầu

              nghiêng vai

Người con gái mới mười chín tuổi

 

Khi nói đến t́nh trạng thất nghiệp ở miền Bắc, Trần Dần có những h́nh ảnh thơ mộng và nhức nhối:

 

Gặp em trong mưa

Em đi t́m việc

Mỗi ngày đi lại cúi đầu về

- Anh ạ.

Họ vẫn bảo chờ...

Tôi không gặng hỏi, nói ǵ ư?

Trời mưa, trời mưa

Ba tháng rồi

Em đợi

Sống bằng tương lai

Ngày và đêm như lũ trẻ mồ côi

Lũ lượt dắt nhau đi buồn bă...

Em đi

     trong mưa

               cúi đầu

                    nghiêng vai

Người con gái mới mười chín tuổi.

 

Nói đến nghịch cảnh chia đôi đất nước, Trần Dần có những lời lẽ thiết tha, đ̣i đoạn:

 

Tôi đă sống ră rời cân năo

Quăng thời gian nhưng nhức chuyện đi Nam

Những cơn mưa rơi măi tối sầm

Họ lếch thếch ôm nhau đi từng mảng

....

Tôi nức nở giữa trời mưa băo.

Họ vẫn ra đi.

- Nhưng sao bước ră rời?

Sao họ khóc?

Họ có ǵ thất vọng?

Đất níu chân đi,

                             gió cản áo bay về

Xa đất Bắc tưởng như rời cơi sống

...

Trời vẫn quật muôn vàn tảng gió

Bắc Nam ơi, đứt ruột chia đôi

Tôi cúi xuống - Quỳ xin mưa băo

Chớ đổ thêm lên đầu họ

Khổ nhiều rồi!”

 

Chính những câu thơ này đă khiến bài Nhất định thắng sống măi trong ḷng người dân miền Nam.

 

Toàn bài phản ánh những suy nghĩ của Trần Dần về t́nh h́nh đất nước năm 1955,  những suy nghĩ này thường mâu thuẫn nhau: vừa nói lên cái khổ của người dân miền Bắc  dưới chế độ cộng sản: tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà... nhưng lại mong miền Bắc thắng trong cuộc thống nhất đất nước. Hoặc nói về màu cờ: Trần Dần vừa thấy “mưa sa trên màu cờ đỏ”, nhưng lại cũng thấy “nắng lên đỏ phố đỏ cờ”, “cờ bay đỏ phố đỏ nhà”,   có lúc “cầm cờ đỏ hét ḥ vỡ ngực”.

 

Phần dở là những câu, những đoạn tuyên truyền khơi gợi căm thù, kiểu: “Hôm nay hàng triệu mối thù sâu / tới đập cửa lăo già Ngô đ̣i mạng / Vung đao cùn chém phải quăng trời không”.

 

Phần hay là những đoạn thơ nhân bản, nói lên những đau đớn xót xa của người dân đói khổ, thất nghiệp, ở Bắc; của người dân ĺa bỏ quê cha đất tổ, trong Nam, và tác giả mong một ngày sẽ có hiệp thương, thống nhất đất nước, để hai miền cùng đọc tác phẩm của ḿnh, và như thế độc giả sẽ tăng lên gấp bội.

 

Hoàng Văn Chí khi in bài Nhất định thắng trong Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, đă cắt  những câu, đoạn, những lời sắt máu, oán thù, khiến bài thơ hay hơn, nhân bản hơn. Nhưng việc cắt xén này làm thay đổi ư nghĩa của bài thơ và lập trường chính trị của Trần Dần năm 1956, làm cho Nhất định thắng trở thành một tác phẩm chống cộng, được chính quyền miền Nam trưng dụng như một biểu tượng “tố cộng”. Và chính quyền miền Bắc dựa vào đó để buộc tội Trần Dần. Bi kịch của nhà thơ là tác phẩm của ông, đă bị/được, bên này, bên kia gán cho những ư nghĩa không có trong văn bản, đem trưng dụng để tung hô hay buộc tội.

 

Độc giả miền Bắc, năm 1956, theo lời Lê Đạt, khi đọc Nhất định thắng, cũng chỉ giữ lại những câu hay nhất: “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”. Bởi nó đă nói lên được tâm sự của con người sống dưới chế độ cộng sản. Hậu thế sẽ nhớ đến Trần Dần qua hai câu thơ kiệt tác đó.

 

Văn Cao và Lê Đạt: tác giả đích thực “có vấn đề”

 

Hai tác giả đích thực “có vấn đề” phải là Văn Cao và Lê Đạt, bởi họ đă nói đến thực chất của chế độ, đ̣i quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác, và chủ trương đổi mới văn học trên Giai phẩm mùa xuân.

 

Thơ Văn Cao

 

Nhạc sĩ Văn Cao vào năm 1993 - (Ảnh: DR)

 

 

Với bài Anh có nghe thấy không Văn Cao nói đến sự bế quan toả cảng tinh thần trong chế độ cộng sản, đến khát vọng tự do của con người:

 

Cửa đóng lại từ chín giờ

Không một cuốn sách chờ đợi

Dù những ngôi sao đang nở trên trời

Dù đêm mùa xuân bắt đầu trở lại

 

Tất cả hướng về biển

Bọt cứ tan trên băi cát xa

Mà cửa bể vẫn im ĺm chưa mở

 

Bao giờ nghe được bản t́nh ca

Bao giờ b́nh yên xem một tranh tĩnh vật

Bao giờ

Bao giờ chúng nó đi tất cả

 

Những con người không phải của chúng ta

Vẫn ngày ngày ngang nhiên sống

 

Chúng nó c̣n ở lại

Trong những áo dài đen nham hiểm

Bẻ cổ bẻ chân đeo tội ác cho người


Chúng nó c̣n ở lại

Trong những tủ sách gia đ́nh

Ở điếu thuốc trên môi những em bé mười lăm

Từng bước chân các cô gái

Từng con đường từng băi cỏ từng bóng tối

Mắt quầng thâm c̣n nhỡ măi đêm


Chúng nó c̣n ở lại

Trong những tuổi bốn mươi

Đang đi vào cuộc sống

Như nấm mọc trên những thân gỗ mục


Người bán giấy cũ

Đă hết những trang tiểu thuyết ế

Những trang báo ngày xưa

Đang bán đến những trang sách mới

Những bài thơ mới nhất của anh


Anh muốn giơ tay lên mặt trời

Để vui da ḿnh hồng hồng sắc máu

Mấy năm một điệu sáo

Như giọng máy nước thâu đêm chảy


Chung quanh c̣n những người khôn ngoan

Không có mồm

Mắt không bao giờ nh́n thẳng

(...)
Bây giờ không c̣n những tiểng nổ to

Nhưng c̣n những tiếng rạn vỡ

Có thể thu hết những khẩu súng phản động

Nhưng vẫn c̣n

Những khẩu súng đưa người tự tử.


Anh có nghe thấy không

Chỗ nào cũng có tiếng

Chưa nói lên


Những người của chúng ta

Đang mờ mờ xuất hiện

Le lói hy vọng

Trên những cánh đồng lầy


Ngh́n năm cũ phủ mất nhiều giá trị

Đốt ngh́n kinh chưa thắp sáng cuộc đời


Vào một cuộc đấu tranh mới

Với những người không phải của chúng ta

Anh có nghe thấy không


Vào một cuộc đấu tranh mới

Để mở tung các cánh cửa sổ

Mở tung các cửa bể

Và tung ra hàng loạt hàng loạt

Những con người thật của chúng ta

 

Giọng thơ Văn Cao nhẹ nhàng, nhưng ư thơ rất quyết liệt: đ̣i tự do, lên án sự bưng bít của chế độ và kêu gọi mọi người đứng dậy tranh đấu đến cùng. Những lời đầu, Văn Cao mở vào không gian kín mít, không gian nghẹt thở sau khi cách mạng thành công:

 

Cửa đóng lại từ chín giờ

Không một cuốn sách chờ đợi

Dù những ngôi sao đang nở trên trời

Dù đêm mùa xuân bắt đầu trở lại

 

Đó là thứ không khí thiết quân luật. Cửa đóng. Không có sách hay không c̣n sách. Mặc dù sao (vàng) lấp lánh trên trời. Mặc dù mùa xuân đă đến. Mọi con mắt hướng ra biển (về phía tự do), nhưng cửa biển vẫn im ỉm đóng:

 

Tất cả hướng về biển

Bọt cứ tan trên băi cát xa

Mà cửa bể vẫn im ĺm chưa mở

 

Vẫn giọng ôn hoà, nhưng không kém phần khắc hạch, Văn Cao trỏ thẳng vào bọn gian thần, bọn dốt nát, bọn ḱm kẹp văn hoá tư tưởng, mắng và đuổi, khi nào “chúng nó” c̣n đây th́:

 

Bao giờ nghe được bản t́nh ca

Bao giờ b́nh yên xem một tranh tĩnh vật

Bao giờ

Bao giờ chúng nó đi tất cả

 

Chúng nó là ai?

Nhà thơ trả lời - Chúng là:

 

Những con người không phải của chúng ta

Vẫn ngày ngày ngang nhiên sống

 

Chúng nó c̣n ở lại

Trong những áo dài đen nham hiểm

Bẻ cổ bẻ chân đeo tội ác cho người.

 

“Chúng nó”, bọn áo thụng, len lỏi khắp nơi, từ trong tủ sách gia đ́nh đến điếu thuốc trên môi đứa bé mười lăm, quẩn trong bước chân người con gái. “Chúng nó” nấp trong mọi lứa tuổi, mọi từng lớp xă hội, “chúng nó” trà trộn vào đời sống hàng ngày, làm ô uế không gian, lũng đoạn thời gian. Sách cũ, sách mới đem bán cân giấy lộn, đến cả những bài thơ mới nhất của anh. Những kẻ “khôn ngoan” th́ ngậm miệng “mắt không bao giờ nh́n thẳng”.

 

Nhưng Anh người nghệ sĩ tự do, Anh có nghe thấy không? Bọn chúng đă “đốt ngh́n kinh chưa thắp sáng cuộc đời”. C̣n Anh, anh phải bước vào cuộc đấu tranh mới: mở tung các cửa bể, và anh phải tung ra những con người thật của chúng ta, để thay thế “chúng nó”, những con người giả.

 

Thơ Văn Cao là nộ khí trầm lặng của một nghệ sĩ bị giam hăm tư tưởng, của một kẻ sĩ can trường hạch tội gian thần. Giọng nhẹ nhàng nhưng tha thiết kêu gọi mọi người đứng lên đấu tranh cho tự do tư tưởng. Văn Cao là một nghệ sĩ và cũng là một kẻ sĩ.

 

Nhưng lạ lùng là cả triều đ́nh và bọn nịnh thần không ai dám động đến Văn Cao. Chẳng lẽ họ không hiểu? Kể cả những người lắm chữ như Hoài Thanh, Nguyễn Đ́nh Thi?

 

Dĩ nhiên là họ hiểu. Nhưng bởi Văn Cao là một tài năng lớn, trên tất cả “chúng nó” và Văn Cao là tác giả quốc ca. Chính bài quốc ca đă đỡ đ̣n cho Văn Cao trong toàn bộ hành tŕnh Nhân Văn Giai Phẩm.

 

Thơ Lê Đạt 

 

Nhà thơ Lê Đạt vào năm 1996 qua ống kính nhiếp ảnh gia Gerhard và nét cọ họa sĩ Từ Duy - (Nguồn: Tập thơ Đường Chữ / Diendan.org)

 

Lê Đạt là nhà thơ trẻ chưa có tên tuổi ǵ khi chủ trương Giai phẩm mùa xuân, nhưng đường lối tranh đấu của Lê Đạt đă rơ ràng qua hai bài: Làm thơMới.

 

Bài Làm thơ nói lên tâm trạng và hoài băo của một nhà thơ trẻ, trước t́nh thế đất nước:

 

Đêm khuya

Bóng đầu anh

Hằn lên trang sách nhỏ

Như bóng hàng cây

quặn gió

Lắng xuống mặt đường

 

Giông băo mênh mông

Anh nh́n Tổ quốc

Đất nước đêm nay trĩu đầu ng̣i bút


 Hàng vạn vần thơ mang nặng t́nh người

Anh nghe tiếng đất trời

Xao động lùm cây ngọn cỏ

Như hiệu thính viên

Đêm không ngủ

Ghi những lời cuộc sống

              điện về

Những tiếng nặng nề

Những tiếng cục cằn uất ức

Những tiếng căm thù chua xót

Những tiếng yêu thương

 

Lê Đạt tự coi ḿnh như một hiệu thính viên lắng nghe tất cả những tiếng đau thương do người đồng loại điện về và thầm kín nói lên tham vọng “Anh nghe tiếng đất trời” của một “lănh tụ”. Năm 1956, với những câu thơ:

 

Ghi những lời cuộc sống

                                      điện về.

 

Hoặc:

  Óc anh là một công trường

 Mỗi ḍng thơ là một cây số mới.

 

Hoặc:

 Một tiếng súng tương lai

 Nổ vào đầu dĩ văng

 

Lê Đạt đă trở thành người đầu tiên làm thơ hiện đại ở miền Bắc, đă thực sự đưa ra cách suy nghĩ, cách tạo h́nh và kiến trúc tư tưởng rất mới (Trước đó có Nguyễn Đ́nh Thi, bài Đất nước, nhưng thơ Nguyễn Đ́nh Thi vẫn c̣n nằm trong không gian lăng mạn).

 

Lê Đạt c̣n là người đầu tiên đặt vấn đề nhà văn dấn thân (écrivain engagé), nhà văn không thể làm ngơ trước những khó khăn của dân tộc, của con người và của cuộc sống. Sự dấn thân này, do tự thân Lê Đạt, không do ảnh hưởng của Sartre, v́ năm 56, Lê Đạt chưa đọc Sartre và cả sau này ông cũng không mấy chú ư đến tư tưởng của Sartre.

 

Tóm lại, Lê Đạt là người có hoài băo chính trị cho dân tộc ngay từ những bước thơ đầu, khác hẳn với Trần Dần là nhà thơ “nổi loạn” chống lại mọi áp bức bó buộc bản thân, nhưng không có mục đích tranh đấu chính trị cho quốc gia dân tộc.

 

Lê Đạt xác định một lần nữa, bản chất và nhiệm vụ của một nhà thơ dấn thân, phải đi vào cuộc sống, phải t́m cách thay đổi xă hội, xây dựng lại con người:

 

Người làm thơ nắng mưa thiêu đốt

Ăn nằm với cuộc đời

Thai nghén đất trời

Sinh ra sự sống

Năng tâm tư của trăm ngàn quần chúng

Đau xót hơn bao nhiêu

Em ơi!

Anh thức thâu đêm suốt sáng

Moi óc làm thơ

Moi tim làm thơ

Như người thợ

Chui xuống ḷng hầm mỏ

Moi than moi lửa

Đốt sáng cuộc đời

Anh muốn Đảng gọi anh đến nơi

Hội ư về cuộc sống

Điều động anh vào Bộ Tâm hồn quần chúng

Giúp Trung ương

Xây dựng

Những con người

Từng từng giọt mồ hôi

Đẫm bản đồ chính sách

Anh mở lối giữa cuộc đời ngóc ngách

Óc anh là một công trường

Mỗi ḍng thơ là một cây số mới

Trên con đường đi tới

Xă hội

Ngày mai

Một tiếng súng tương lai

Nổ vào đầu dĩ văng

Anh vác bút đi theo Đảng

Xông lên hàng đầu

 

Năm 1956, khi chủ trương Giai phẩn mùa xuân, Lê Đạt vẫn c̣n làm việc ở tuyên huấn, cạnh những cột trụ Trường Chinh, Tố Hữu. Lê Đạt chưa thể tách rời khỏi Đảng. Đoạn kết bài Làm thơ có những câu tỏ ư vẫn tin tưởng vào Đảng, một Đảng sẽ lành mạnh hơn, biết đặt văn nghệ sĩ vào những vị trí xứng đáng để họ có thể nhả tơ xây dựng lại đời sống con người. Đó là một chiến lược của nhà chính trị Lê Đạt, hay là niềm tin tưởng thật của nhà thơ Lê Đạt. Khó biết được. 

 

Tố Hữu nh́n thấy những “nguy cơ” trong bài thơ thứ nh́ của Lê Đạt, bài Mới, như một lời tố cáo, mạnh mẽ và quyết liệt của lớp đảng viên trẻ, muốn đổi mới văn học, muốn “đập cánh bay lên”, muốn chống lại “bao nhiêu gồng xiềng tập quán / cột lấy bước chân”, muốn chống lại những thành phần kỳ cựu đă sống quá lâu, trở thành những ông b́nh vôi, khép kín trong công thức, bị xỏ dây vào mũi:

 

Tôi mới hai mươi lăm tuổi

Chung quanh tôi bao cuộc đời mệt mỏi

Thất bại cúi đầu

Công thức xỏ giây vào mũi

 

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi

Ỳ như một chiếc b́nh vôi

Càng sống càng tồi

Càng sống càng bé lại

 

Tôi đă sống rất nhiều ngày thảm bại

Khôn ngoan không dám làm người

Bao nhiêu lần tôi không thực là tôi

 

Nhà thơ nh́n quanh: một xă hội “công thức giả tạo”, với những ông b́nh vôi hủ lậu kéo dài cuộc sống và nh́n lại chính ḿnh, c̣n trẻ, nhưng đă tự đánh mất ḿnh, v́ khôn ngoan, nên không dám làm người! Cuối cùng nhà thơ mạnh dạn đứng lên hô hào đổi mới toàn diện thi ca xă hội và con người:

 

Mới Mới!

Luôn luôn Mới

Bay cho cao

Bay cho xa

Trên những vết già nua cũ kỹ

Trên lề đường han rỉ

Vượt ngày hôm nay

Vượt ngày mai, ngày kia,

Vượt măi

 

Tố Hữu khó chịu nhất những câu thơ trên đây, có thể coi là bản tuyên ngôn, là lời kêu gọi của Lê Đạt cho một đường hướng sáng tác mới vượt trên lối ṃn cũ của các bậc đàn anh Tố Hữu, Xuân Diệu. Thấy sự nghiệp thi ca cách mạng của ḿnh có thể bị chao đảo, sẵn quyền uy trong tay, Tố Hữu đă thẳng tay triệt hạ mầm mống nổi loạn, đ̣i thay đổi cục diện văn nghệ, đ̣i “chôn đàn anh” của ng̣i bút trẻ Lê Đạt.

 

Giai phẩm mùa xuân là tác phẩm đầu tiên ở miền Bắc chủ trương đổi mới thi ca, tự do sáng tác, với những khuynh hướng khác nhau: thơ tuyên truyền theo đường lối cách mạng của Hoàng Cầm, Sĩ Ngọc, Phùng Quán... Thơ nói lên t́nh h́nh nghèo khổ thất nghiệp ở Bắc và tố cáo tội ác Mỹ Diệm trong Nam của Trần Dần. Thơ đ̣i tự do tư tưởng và chửi bọn nịnh thần của Văn Cao. Thơ xây dựng một xă hội mới, một nền thơ mới của Lê Đạt.

 

Bài thơ quyết liệt nhất là của Văn Cao. Nhưng không ai dám đánh Văn Cao. Tất cả mũi dùi đổ vào Trần Dần và Lê Đạt, hai nhà thơ trẻ chưa nổi tiếng. Và chính v́ vụ đánh Trần Dần và Lê Đạt mà trí thức tham gia.

    

Lúc đầu trí thức chưa tham gia, nhưng v́ vụ đánh Trần Dần, Lê Đạt mà Phan Khôi trở lại vai “ngự sử văn đàn” với bài Phê b́nh lănh đạo văn nghệ. Bài tham luận của Nguyễn Hữu Đang đọc trước lớp học 18 ngày và bài Phê b́nh lănh đạo văn nghệ của Phan Khôi là hai tác phẩm chủ chốt, đă thuyết phục Trương Tửu và những nhà trí thức khác tham gia tích cực, tạo nên một phong trào rộng lớn: Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.

 

 

(Hết phần thứ ba) 

 

 

Thụy Khuê

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính