Rồi ḿnh Ḥa Giải…- Mày trả lại tao những ǵ mày “giải phóng”
     Rồi chúng ḿnh sẽ nói chuyện anh em
    Trả lại tao những năm tháng êm đềm....
    Tao đă hưởng trước ngày mày có mặt


- Trả lại cái tên mày đă cướp mất
Nơi sinh ra tao, tên gọi Sài G̣n,
Cái tên tao thuộc ḷng từ thuở bé con,
Không phải cái tên dài tḥn khó đọc..


- Mày trả tự do về cho dân tộc
Tự do thờ phượng tự do yêu thương
Mày trả giáo dân về với giáo đường
Trả phật tử về với chùa với tự- Trả quyền tự do bầu bán ứng cử
Để dân tao được kén chọn hiền tài
Trả lại tao quyền tự quyết tương lai
Quyền hạnh phúc tao cho con cho cháu


- Trả trường học về cho thầy cô giáo
Trả em thơ về với tuổi hồn nhiên
Trả ánh mắt vui trả nụ cười hiền
Về với trẻ suốt ba miền đất nước


- Trả ngây thơ về lại miền sơn cước
Trả bao dung trở lại với đồng bằng
Trả biển trả đầm về với ngư dân
Trả nông dân ruộng đồng mày cưỡng chế


- Trả tam quyền về lại cho thể chế
Trả quan ṭa quyền xét xử công minh
Trả luật sư quyền biện hộ chủ ḿnh
Trả toà án quyền đứng riêng độc lập


- Trả học sinh quyền tự do học tập

Không Mao Nhiều, Các Mác với Le Nin,
Không đảng quang vinh, vô sản, vô t́nh,
Trả chúng nó quyền tự do đọc sách.


- Trả người cầm bút tự do viết lách
Trả mọi người quyền cất những lời ca
Trả nhạc vàng về các nẻo đường xa
Để mọi lúc mọi nhà cùng vui hát


- Trả hết cho tao những ǵ tao đă mất
C̣n tao sẽ trả mày một thứ đỉnh cao
Sẽ trả mày cái chủ nghĩa tào lao
Mày dùng nó đưa tao vào khổ ải


***Trả hết cho nhau... rồi ḿnh Ḥa Giải.Thuc Tran

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính