Ma tăng tỵ thế

Tỵ thế là tránh đời, tránh đời... là trời đánh.

 

Thiên Ngọc 

 

 

  

Mậu Thân 68 ... Việt Cộng Nằm Vùng trong Chùa Từ Đàm của TTQ  bắn súng ra giết Lính VNCH

 

Qua việc tên ma tăng “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” gọi là Thích Trí Quang vừa chết - tôi không dùng từ "viên tịch" kính cẩn như mấy thằng bợ háng, v́ theo tôi tên nầy không xứng đáng - ngoài việc vài người cho rằng nó là thiên tài bẩm sinh lănh đạo chính trị, tài giỏi vô song... nhưng thiên bẩm, xuất chúng vô song ǵ ǵ... đi nữa nhưng cái bản lĩnh chính trị đáng được kính trọng và tôn vinh là đem cái tài năng xuất chúng đó nhằm cống hiến cho dân tộc cho đất nước mà quên cả thân ḿnh th́ “danh lưu thanh sử” và có đi về với cát bụi th́ vẫn xem là bất tử, sống măi trong ḷng muôn dân.

 

 

Thích Trí Quang chặn đường không cho Xe Tăng VNCH hành quân ở Huế 1966

 

Vào những năm 60s-70s của thế kỷ trước hắn đă làm ǵ? Tên Thích Trí Quang đă góp tay đắc lực cho csVN nhằm giựt sập nền Cộng Hoà của MNVN (VNCH) đầy nhân bản và văn minh trong buổi ban sơ c̣n non trẻ. Với tài năng “xuất chúng, trời đất phú cho” - có người nói thế - để hại dân tộc, phá giang san” th́ có phải là mục đích, ư chỉ của tổ tiên Hồng Lạc? Điểm này tôi có bài "Trí thức Việt Nam trước nội t́nh đất nước" đă đăng trước đây.

 

Hơn 44 năm qua toàn dân Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, núi xương sông máu của người dân miền Nam trải dài khắp rừng núi, nhuộm đỏ sông hồ, xác ch́m đáy biển... rồi làm thân trâu ngựa khắp năm châu (qua chính sách Xuất khẩu Lao động của cộng sản bày ra) mấy chục năm qua há có phải là v́ “họa cộng sản” đến ngày nay vẫn chưa dứt, bao sĩ phu yêu nước c̣n vật vă tỏ mờ sau song sắt nhà tù cộng sản không một ánh sáng lọt khe... và hết “thuyền nhân” nay lại “thùng nhân” là do đâu? Với thuyền nhân th́ cộng sản cho là thế lực thù địch c̣n với thùng nhân th́ chúng “đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ, vô cảm” trước những cái chết thật thương tâm mà loài người trên thế giới đều chia xẻ và mặc niệm.

 

Hơn 44 năm về trước nhân dân miền Nam có ai dứt áo ra đi liều chết để ĺa bỏ quê hương, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân như vậy không? Tôi không nói thêm nữa v́ những nỗi gian truân đau khổ của người dân miền Nam cả thế giới đều biết và đều dang tay cứu giúp suốt hơn 44 năm qua.


Có một điều đáng nói là đa số nhân dân Việt Nam kể cả hàng ngũ trí thức trước đây và hiện tại trước những hành vi bán nước hại dân, tội đồ của dân tộc mà không một ai lôi những tên đó ra để hạch sách luận tội mà để đến khi hắn chết đi th́ mới trang kia bài nọ kể tội chúng không tiếc lời.

 

Tập đoàn csVN mà cụ thể là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm văn Đồng ḅ qua Tàu lén lút kư cái gọi là “mật ước Thành Đô” bán nước. Khi chúng c̣n sống không ai vạch nên tội đồ của chúng để đến khi chúng ra ma rồi mới đàn hặc nọ kia! Khi Đỗ Mười c̣n sống tôi có viết bài “Sao không bắt chim Đỗ mà đi kiến nghị viễn vông” đăng trên Net và nhiều mặt báo khác. Ở đây từ “chim Đỗ” là chỉ tên Đỗ Mười. 

 

 

 Sài G̣n 1967 ...Thích Trí Quang (thứ nh́ kể từ trái) chống Thiệu Kỳ -  Đệ Nhị CH

 

Tên ma tăng ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản Thích Trí Quang đă tiếp tay cộng sản hại dân hại nước mà trong nhiều thập niên qua, mọi người im hơi lặng tiếng để hơn 44 năm hắn núp bóng thiền môn gối cao đầu mà hưởng lạc ở chùa Từ Đàm Tp. Huế và thọ những 97 tuổi. Giờ hắn theo “bác” rồi lại bài nọ bài kia khen chê lẫn lộn để làm ǵ thật là vô bổ!

 

Trí Quang có đứa gọi thầy, có người gọi nó bằng mầy xưng tao. Nó theo Cộng giết đồng bào, bây giờ nó chết theo Mao theo Hồ !

 

 

10.11.2019

Thiên Ngọc

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính