Sẽ c ngy...

(Thn tặng quý thi hữu Tha Nhn, Mặc Ḥu, Hoàng Dũng và Hoài Nam)

 

Từ ngày ḿt nước phải lưu vong.

Út ḥn tràn dng ṭn đáy lòng.

Ngòi bút tung hoành thay súng đạn.

V̀n thơ chính khí trải nìm mong.

Giao duyn hương sắc như vườn ṃng.

Thi hữu nhịt tình tợ bão ging.

Sánh bước chung vai cùng xướng họa.

Có ngày diệt được kẻ thù chung.

 

Lm Hoài Vũ

20/10/2019

 

 

Họa 1     Chờ ngy phục quốc

(Tha Nhn chia sẻ với các thi chín hữu Mặc Ḥu, Lm Hoài Vũ, Hoàng Dũng và Hoài Nam)

 

Lưu vong phải nhớ ḥn lưu vong.

Phục qúc bạn ơi khắc ṭn lòng.

Kím chữ vạch ra trò d́i mị.

Dùng lời nu rõ những đìu mong.

Xúng đường tranh đ́u gy cùng loạn.

Ṭp hợp đ́u tranh tạo lũ, ging.

Đoàn ḱt đu lưng xy sức mạnh.

Chờ ngày...nh́t định thành cng chung!

 

Tha Nhn

Cam Thành,Oct 20. 2019

 

 

Họa 2     Cng nhau gp lửa

 

Ḿy chục năm r̀i, bước ḥn vong.

Bạn ơi, nợ nước mãi ươm lòng.

Thù nhà xưa cũ còn nung ńu.

Phục qúc ngày nay ṽn mỏi mong.

Dựng lại cờ vàng đời śng đẹp.

Trịt tiu giặc đỏ kíp cùng ging.

Cùng nhau góp lửa nìm tin mới.

Đ́t Vịt huy hoàng,vai sánh chung...

 

Hoàng Dũng

21/Oct/2019

(Trích Thi Ṭp  45 Năm Lưu Vong  -  Hoa Tin 47)

 

 

Họa 3.-  Diệt bọn n vong

 

Việt Nam cộng sản Đảng n vong.

Bn nước bun dn thật no lng.

Năm bốn Tu sang - Hồ đợi đn.

Bảy lăm Mỹ rt - Duẩn chờ mong.

Ha bnh cưỡng bức - dn ly loạn.

Thống nhất ha đm - nước bo ging.

Diệt bọn v thần qun phản quốc.

Ton dn bổn phận gnh vai chung.

 

Tuyến L Sydney

Nov 6-23

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh