Hy mau diệt bọn v thần!

 

Bốn chn năm rồi lắm quỷ ma

Phải chăng mạt vận khắp sơn h?

Bao người anh dũng đnh vong mạng

Lũ cướp gian hng ph quốc gia

Kiếp sống trầm lun đầy thảm họa

Cuộc đời vi dập lắm phong ba

Hy mau diệt bọn v thần ấy!

Thot nạn dn an mới thi ha.

 

Lm Hoi Vũ

May 08 , 2024

 

 

Họa 1 .- Tư tưởng lỗi thời

 

Cộng sản ngy nay tựa bng ma.

Tướng quan sa số kể hằng h.*

Nhn cư thoi ha v nhn cch.

Bất thiện suy đồi hủy hoại gia.

Đảng kiểm ph bnh trong sạch ha.

Thanh trừng kỷ luật một phần ba.

Gương soi Hồ tặc quan, qun chn.

Tư tưởng lỗi thời khiến bất ha.

 

Tuyến L Sydney

May 8-24

(*) Cấp tướng lnh Qun đội v Cng an CSVN hiện nay đng nhất thế giới.

 

 

 

Họa 2 - Vng dậy...

 

Trời tru đất diệt lũ yu ma,

Gian tr ginh cng chiếm Bắc H,

Gy chiến: bao người đnh bỏ mạng,

Th nh: mấy kẻ phải vong gia,

Ruộng vườn bom đạn cy xơ xc,

Loạn lạc bước đường phải bn ba,

Vng dậy cng nhau ta diệt cộng,

Việt Nam vui sống đời an ha...

 

Peter Do

May 8 2024

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh