Chnh Nghĩa Ca

 

Chiến hữu lưu vong trải thơ.

Vần sao tuyệt tc c ai ngờ!

Tm hng lấp biển san cường bạo.

Ch cả dời non dựng ước mơ.

Nữ kiệt trung trinh đnh gnh vc.

Anh hng thất thế chịu sa cơ.

Xứ người luyện kiếm thề quang phục.

Chnh nghĩa giương cao rạng l cờ.

 

Lm Hoi Vũ

April 15, 2005

 

 

 

Hoạ.-    Bt Chiến

 

Bt chiến thay gươm ma kiếm thơ

Bu đầu giặc cộng chng đu ngờ

Truyền thng x hội đồng ln tiếng

Trang mạng c nhn thỏa giấc mơ

Đng gp cng lao cho Tổ quốc

Cng nhau diệt trọn bọn thời cơ

Ngy tn chủ nghĩa Tam v chết

Dẹp đảng vong n đốt sạch cờ.

 

Tuyến L Sydney

Sep 7-23

 

 

 

Gp Hoạ: Đứng ln!

 

Thn bằng, chiến hữu gp ngn thơ

Phẫn uất bao năm giặc chẳng ngờ

Chồng chất căm hờn kia tợ ni

Vun đầy on hận đ như mơ

Non sng, x tắc chờ chi nữa

Quốc ph, gia vong! Đợi mi cơ?!

Xếp bt! Đứng ln! Cng sng ni

Dẹp tan Cộng phỉ! Vững tay cờ!

 

Dn Nam

Sep 7-23

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh