Khí Hùng bất tử

 

Tôi đứng chào nghiêm mắt lệ nḥa

“KHÍ HÙNG BẤT TỬ” chẳng hề ngoa

Trọn đời chiến đấu luôn gần gũi

Một phút tan hàng bỗng cách xa

Tổ quốc ghi ơn bao chiến tích

Quân đoàn lưu dấu những thăng hoa

Cờ Vàng măi măi hồn sông núi

Ôm trọn anh linh nghĩa nước nhà.

 

Hoàng Dũng

4/2022

 

 

Họa:  Chính Khí Ca

 

Ḷng son bất khuất chẳng phai nḥa

Chính khí kiên cường không nói ngoa

Dũng mănh sa trường danh chói lọi

Uy nghi chiến thuật tiếng vang xa

Hồi chuông báo tử rền quê mẹ

Sông núi cạn nguồn réo sắc hoa

Tuẫn tiết anh hùng không sống nhục

Ngàn năm ngời sáng Việt Nam nhà.

 

Lâm Hoài Vũ

4/2022

 

 

Họa 2.- Trung thành lư tưởng

 

Trung thành lư tưởng chẳng hề nḥa.

Bảo vệ quê hương chống bọn ngoa.

Diệt lũ thờ Nga giành biển đảo.

Trừ quân lụy Hán lấy Trường Sa.

Vẹn toàn lănh thổ luôn ngời sáng.

Một cơi Giang san măi thắm hoa.

Dân chủ Tự do yêu nước Việt.

Cờ vàng phất phới đẹp muôn nhà.

 

Tuyến Lê Sydney

May 01-24

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính