Tnh Qu

 

Đất khch qu người lun thiết tha,

Mơ về lng xm ở phương xa.

Thương bao khm trc nghing cnh rũ,

Nhớ mấy tn tre phủ l xa.

Bng nước lung linh m i chảy,

Con đ vương vấn nhẹ nhng qua.

Từng chiều khi tỏa sao lưu luyến,

Kỷ niệm vơi đầy, thắm lệ sa...

 

Hong Dũng

 

 

 

Họa:   Kht vọng hồi hương

 

Mấy năm t ngục chẳng bung tha.

Đnh phải ra đi lệ xt xa.

Nhớ nước si gan cơn thc loạn.

Thương nh tủi phận cuộc tnh xa.

Cho d lun lạc lưu vong kiếp.

Cũng mi cưu mang kỷ niệm qua.

Kht vọng hồi hương cn chất ngất.

Tuổi đời chồng chất nh dương sa!!!

 

Lm Hoi Vũ

Oct 21 , 2023

 

 

 

Hoạ 2.-   Mười ny họp tập

 

Kẻ thắng tm hn chẳng thứ tha.

Đy người bung sng khắp miền xa.

Rừng su gi chướng my bao phủ.

Ni thẳm mưa tun nước đổ xo.

Thng đợi dầm sương mong chng hết.

Năm chờ di nắng đợi mau qua.

Mười ngy bịp bợm lừa thin hạ.

T ngục mọt gng đẫm mu sa!!!

 

Tuyến L Sydney

Oct 23-23

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh