Đảng đối lập cuội của L Hiếu Đằng !

 

 

Cộng sản gian manh lập đảng lo

Mấy phường đơm đ tếch ha theo

Ba thằng Cộng sản miền Nam cũ

Đứa hứng, đứa tung, tớ muốn "đo".

 

Hải ngoại nhiều "ng" lại bốc thơm

Tranh nhau xch dp, xm vo bơm

"Anh Đằng, anh Nhuận người yu nước !

Bỏ đảng quay về em biết ơn".

 

C lo cn mong khuyển Hiếu-Đằng

Ngỏ lời xin lỗi; c khng chăng ?

V mong cứu đảng, cho luồn khố

Hắn cũng lm ngay, chẳng ngại ngng.

 

"Đa đảng" c mồi kiếm cht xi

Thịt thừa canh cặn sướng m tơi

Mai ny "ứng cử" đi chia ghế

Mũ o xnh xang, thật đ đời.

 

Nếu thật ly khai Đảng hốt liền

Nhốt vo cũi sắt ni rằng "đin"

Cả đời phản phc theo Hồ co

Nay ni qung xin bao đứa tin.

 

Chnh trị như ri, chn mớ đời!

Thua thằng trẻ nt mới rời ni

Vi-xi lừa mi m khng nhớ (1)

Hớn hở chui vo xin "ma đi".

 

Thế Huy

Paris 26-8-2013

(1- Việt cộng)

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh