N LC ĐẤU-TRANH CHNG CSVN:  37M NHN LI.

 

Thế Huy Paris

 

 

 

 

 

Xem lại hnh ảnh cuc biểu tnh do Tổng-Hội sinh-vin VN t-chc tại Paris ba ngy trước khi  VC trn vo thủ-đ Sign ngy 30-4-75, vi nhiều ngn ngưi tr VN cht khăn tang tuần-hnh tại Th-đ Php ti đ khng cm đưc nưc mt, khi hồi tưng lại nhng ngy y, tại miền Nam hng ngn người va nằm xuống vo nhng gi pht sau cng của cuộc-chiến. Hng ngn người lnh thuộc nhiều binh-chủng khc nhau đ t-st. H khng phải l nhng sĩ-quan cao-cấp nn khng đưc ai biết tn. H đ t-st tập-thể  bằng lu-đạn  từng nhm nhỏ năm bẩy ngưi tại Sign, Thủ-Đc, Bin-Ha hoặc tại tư-gia như một số ngưi m chng ta đ đề  cập đến sau ngy tang chung của đt nưc. Cũng vo thi điểm ấy hng chc triệu ngưi trn ton lnh thổ miền Nam, trong đ c ti, hong loạn khng biết đi sống v tnh-mạng của mnh  sẽ đi v đu.

 

 

 

 

D ln sng ngưi Việt t-nạn mi bắt đầu, d nưc Php khng phải l nơi đưc nhiều người Việt t nạn chọn lm nơi cư-tr v d ngưi Việt tại Paris v vng phụ-cận chưa đng, nhưng nhng cuộc biểu-tnh ng niệm ngy mất nưc nhng năm 1976 ,77, 78 vi hng chục ngn ngưi tham dự lm ngạc nhin ngưi dn bản-x khi ngưi ta theo di cuộc diễn-hnh t cng-tng Trocadro hu- ngạn sng Seine tiến v Ta Đi-S VC tại số 62 đưng Boileau thuộc quận 16, Paris vi một rừng c vng ba sọc đỏ v sự gp mặt ca đủ mọi thnh phần ngưi Việt  Quc-gia tại Php. Nhng năm sau đ, ln sng ngưi Việt t nạn ln cao, nhưng cc cuộc biểu tnh chống cộng bt đầu đi xuống v cng ngy cng vng v hơn bi kh nhiều l-do, trong đ nguyn-nhn chnh l:

 

1.- VC gi nhng cn bộ chnh tr vo trong khối ngưi t-nạn vưt bin để  nằm vng trong hng ngũ QG  nhm nắm vng tnh hnh, tm-l v cc hoạt-động của khối ngưi Việt tại hải ngoại ngy cng đng, hầu phc họa cc kế hoạch gi bẫy v lm ung thối cc hot động ca cc t chc chống Cng. Đy l bưc khi đầu v quan trng nht trong cng-tc tnh bo. Vo thi điểm y, cộng đồng ngưi Việt hải ngoại ni chung, cn thiếu t chc v rất hp v l một mi-trường rt dễ dng cho VC triển khai cng tc. Trong suốt chiều di cuả cuộc chiến Quốc-Cng tại VN, chnh-phủ VNCH vi tất c cc hệ thống an-ninh, tnh bo v phản gin chằng cht m cn bị gin-điệp đch xm nhập t trn xuống dưi th vi tập thể người Việt hải-ngoại x bồ v khng kiểm sot đưc  vo nhng năm đầu t nạn, dĩ nhin đối vi chng ta tnh thế lại cng kh khăn v phc tạp hơn. Sau khi mất nưc, ngưi ta phanh- phui ra: v ng thủ-lnh đảng ny l CS nằm vng, mt số đảng-vin cao cấp của đảng kia l VC hoặc đảng tng của đảng n thả tn trm gin-điệp đch v bị mua chuộc hoc thng-đồng vi CS!

 

Cc t chc đấu tranh v nhiều đảng phi k cu, sau khi ra khỏi nưc v muốn m rng thế lc v khoa trương thanh-thế đ khuyến dụ v kết nạp bất c ai, bất k thuc thnh phần v qu kh no vo đảng. Đ l một sự thc khng ai c thể chối ci đưc v đ cũng l việc m rộng ca rưc nhng tn gin-điệp CS vo t chc của mnh.

 

2.- Một số t chc đấu tranh ngưi Việt tại Php v tại M cũng như tại mt vi nưc khc c đng ngưi Việt ng đến vic khi xưng mt cuộc khng-chiến v trang đưa  ngưi t hải ngoại v trong nưc hoặc mc nối vi cc khuynh-hưng CS bất-mn bị CSVN hất ra khỏi hệ thống quyền lc tc l nhm khng chiến Nam-bộ nằm trong Mặt Trận Dn Tộc Giải Phng Min Nam (MTDTGPMN) hu da vo lc-lưng  sẵn c ca thnh phần ny để lật ngưc thế c. C hai chủ-tương ấy đều chng t rng nhng ngưi cầm đầu nhng t chc ny khng hiểu g v mi trưng chnh  tr của ngưi M v ngy t trong việc đnh gi hng ngũ cn-bộ CSVN.

 

Chnh-phủ v quốc-hội M m đằng sau l nhng nhm ti phiệt M, l nhng ngưi thật s hoạch đnh đưng  lối v chnh sch M trn thế giới, t năm 1970 đ tm cch rt qun ra khỏi Miền Nam, phủi tay, quay lưng v bn đng VNCH cho CS Thế Giới v li ch lu di của họ. Trong bối cảnh y, một cuộc khng chiến v trang, d c mang đưc ngưi vo trong nưc th lc lưng đ được bao nhiu, cuộc chiến chnh lệch đ sẽ ko di mấy chục m, vấn đề tiếp-liu v đạn dưc trong thi gian mấy chục năm đ tm kiếm đu? Ngn sch do sự đng gp của ngưi Việt hải ngoại hay do sự ym tr của thế lc no trn thế giới?  Quốc gia no trn thế giới lại ngy t tham-d vo một cuộc chiến phiu-lưu, ko di m khng thấy lợi-ch g trưc mt. Ngưi ta đ qun một điều rt n-bản l tại cc nưc dn-chủ Ty u, nhng ngưi lnh-đạo như Tng Thống, Th-Tưng thay đổi theo từng nhiệm kqua sự tn nhiệm của ngưi dn v chnh sch của họ cũng v thế m thay đi theo. Hm nay họ yểm tr mnh, nhưng năm sau họ thay đổi chnh-phủ do một đảng khc cm quyền th đưng lối của h ng đương-nhin đổi khc. Nhng ngưi khi xưng nỗ lc ny hoặc l ng mơ hoặc chỉ nhắm mục đch lợi dụng sự bồng-bt v tinh-thần ng-say của quần chng trong việc đng gp để thủ lợi ring, phản- bội v giết chết niềm tin của nhng ngưi cn nặng lng vi Đất Nưc. S kiện ny đ xy ra v l mt vết thương đang r mu vi nhng biến chng  ngy cng trm-trng hơn, lm ung thối nỗ lc đấu tranh cho mt nưc VN thot khỏi gng cm CS.

 

Khuynh hưng muốn da vo nhm CS bị mt quyền trong MTDTGPMN để  chuyển biến tnh thế cn đng trch hơn bi họ khng c mt cht kiến thc chnh tr no, d mc tối thiểu, đ hiểu rng bất cứ mt lin-minh chnh-tr no ng phải đặt trn ơng-quan thế, lc v th-đoạn chnh-tr. C ba lnh-vc đ, chng ta đều khng c g hoặc c, nhưng khng đng kể. Một lin-minh vi tnh trạng đ, nếu thnh hnh th chỉ l ci bẫy của đch hoc chỉ l con bi cho người ta khai-thc.

 

Trong cuộc đấu tranh chnh-tr, nhiệt tm v sự dấn-thn rt quan trng, nhưng chưa đủ v cn cc yếu-t căn-bản l ước tnh tnh thế v dự tr khả ng ng ph trưc nhng đt biến c thể sẽ xảy ra, nhất l đ lại l một lin-minh v trang hoạt động trong lng đch. Quan-niệm đơn giản rằng K th của kẻ  th ta l bạn ta l cch suy-ng ấu-trĩ, nng-cạn v nguy-him, nhưng  quan-điểm  đ đ c ngưi chủ xưng v mt số ngưi đ chết mt cch bẽ bng v v ch.

 

3.-VC m ca cho ngưi Việt hải ngoại v thăm nh:

 

Đy l một con dao hai lưi đi vi CSVN bi nếu mạng lưi kiểm sot trong nưc khng k- cng th nhng t chc  chống Cng hải-ngoại  sẽ  lợi-dụng  ln sng ngưi v thăm nh như  nhng ngưi lm cng tc giao lin vi cc t chc khng chiến tại quốc nội. Nhưng trưc khi cho người Việt v thăm nh, VC đ kiện ton đưc mng lưi cng an để kiểm sot t trung ương cho đến hạ tng sở để bảo đảm rng sẽ khng cn mt t chc khng chiến no trong nưc v hải ngoại khng cn một nỗ lc no c khả năng gy ri. Ngưi v thăm nh ngy cng đng v tr thnh một phong tro lan rng trong cộng đồng ngưi Việt khắp nơi trn thế giới. S việc ny l một trong nhng yếu t chnh tạo nn tnh trng suy thoi trầm trng trong nỗ lc đấu tranh chống Cng của ngưi Việt Quốc-gia bi khi đ v VN rồi th, hầu hết ngưi ta xa lnh mọi sinh hoạt đấu tranh nếu họ, v một l do no đ, cn dự đnh v lại VN trong nhng lần tới.

 

Sau khi Hoa k b cấm vận đối vi CSVN, nhiều ngưi Việt M v cc nơi khc gi rất nhiều tiền v gọi l gip thn nhn tại VN v con số trung bnh hng năm ln ti hng chục t m kim. Một s ngưi khc cn gi tiền v nhờ ngưi nh đng tn để  mua đất, xy nh hoặc thnh lập cc cng-ty lm ăn vi VC m thương-v ln ti nhiều chục triệu đ la. Một số ngưi lm ăn hoặc lm kinh-ti cho VC ny vẫn đng vai tr nhn hoặc đng đầu một số sinh hot đấu tranh tại hải-ngoại. C l, đ đến lc cộng-đồng ngưi Việt hải ngoại (CĐNVHN) phải bạch ho cc nhn-vật đng hng hai ni trn hầu thanh lọc hng ngũ để nhng thnh phần ny khỏi tr trộn v chui su hơn vo hng-ngũ của chng ta.

 

 

I.- Phong tro ci tri văn-học v nhng ngưi CS đưc gọi l phản-tnh:

 

1.- Văn hc ci tri:

 

Năm 1988, trong vai-tr Tng-b-T Đng CSVN, Nguyễn-văn-Linh  ra lệnh ci tri văn-học v sau đ l nhng khun mặt đưc gọi l văn-học phản-khng ra đi như Dương-thu-Hương,  Nguyễn huy-Thiệp, Trn-mạnh-Hảovi một số tc phm nhằm đả  kch nhng g đưc gọi l sai tri ca cc cấp lnh đạo trung gian, nghĩa l t cấp tnh tr xuống. Một số kh đng nh văn, nh bo v một số t chc đấu tranh tại hải-ngoại tung-h nhng khun mặt tiu biểu cho phong tro văn học phản khng gm nhng ngưi ch-trương  t Văn-học, Hợp-Lưu,  Ngưi Vit, Trăm Conv một số nh văn, nh bo thuộc nhiều khuynh hưng khc.  Văn Bt VN Hải ngoại l t chc duy nhất mang tm vc quốc-tế cn nằm trong tay ngưi Việt QG bị chia r v sự kiện trn bi một số kh đng cho rng đ l ci bẫy của VC nhằm bo cha cho chủ-nghĩa CS v đổ lỗi cho cấp lnh-đạo trung-gian khng chấp-hnh đng chủ-tơng v đưng lối của Đảng. Nội dung cuả cc tc phẩm khng hề dm đụng chạm ti mấu chốt cuả sự khốn cng, tha ho cuả x hội l do chủ nghi CS m nhng ai đ sống trong đ, d đần-độn đến my, cũng phải nhn ra. Do đ, chng ti cho rằng s ci tri ấy khng tht v n vẫn nằm trong vng phn giới hạn cuả đảng CSVN. Cuốn Trăm Hoa Vẫn N Trn Qu Hương đưc nhm ngưi ca ngi Dương-thu-Hương,  Nguyễn-huy-Thip,  Trn-mạnh-Hảoviết v pht hnh M. Nhng năm kế tiếp, Vin-Linh lm Chủ-tch VBVNHN th chủ trương giao-lưu văn ha Quốc-Cng đưc đề  cp ti nhiều hơn  v đ l nguyn nhn su xa v đch thc  cho s phn ha ko di kh lu khiến cho VBVNHN mất rất nhiều uy-tn trong Văn Bt Quốc Tế.

 

Vo thi điểm phong tro ny đang l chủ đề của nhng cuộc tranh ci của hai phe ng-hộ v đả ph chủ trương của TBT Đảng CSVN, ngưi viết bi ny đ đưa ra mt số bi phn-tch để chng minh rng đy chỉ l nỗ lực của nhng ngưi lnh đo đảng CSVN nhằm x hơi một qủa bng đ qu ng để  trnh s bng nổ tai hại m nh nưc khng thể kiểm sot đưc.  Cũng trong thi điểm  đ, chủ trương Glasnost v Perestroika do  Gorbatchev p dụng tại Lin-Bang-X Viết nn CSVN theo Nga, muốn ci m v thot dần ảnh hưng cuả Tầu Cộng. Sau khi chiếm được Miền Nam, VC k hip ưc lin minh qun-sự  vi Nga, tạo nn tnh trng căng-thẳng vi TC, nhất l khi VC m cuộc tấn cng Khmer Đ l đn em cận ruột của TC v TC muốn dng Khmer Đ để bao vy VC pha Nam. Đ l l-do khiến VC bầy ra tr ci tri văn-học, đồng thi đạo diễn v cổ động ngm cho khuynh hưng m sau ny Bi Tn,Vũ-thư-Hin,Thm-v-Hong (1)  l nhng ngưi trốn ra khỏi VN, t xưng l nhng ngưi CS lương-thiện v khng biến cht. Một số nhn- v t chc đấu  tranh ngưi Việt tại u- chu m chầm lấy nhng nhn vật ny v hnh-diện l đ quen biết đưc nhng ngưi tiếng tăm v danh-gi. Điều đ chng t rằng nhận đnh của nhng ngưi trong hng ngũ ngưi QG hi ht, ngy-t hoặc đầy cảm-tnh. Trn lnh-vc đấu-tranh, ngưi ta đ trải thm đỏ để c nhng tn gin-điệp nh-trng vo trong hng ngũ ngưi Việt QG. Một ngy no đ, VC sẽ dng nhng con bi đưc gọi l phản tnh, phản khng hoặc nhng nh đấu tranh cho dn chủ trong mt kch bản lm tri độn để  hạ cnh an ton trong hon cảnh xấu nhất c thể sẽ xy ra.

 

         

                     Hong Cơ Minh                                       Bi Tn                                        Vũ Thư Hin                

 

 

Trong nhng năm đầu, t 1991 đến  1995, Bi Tn đ gy đưc  một số ảnh-hưng  trong hng ngũ ngưi Việt hải-ngoại như MT Hong-cơ-Minh v cc t chc thống thuộc. Nhưng sau đ, d đưc sự tiếp tay của nhm Nguyễn-gia-Kiểng Php, Đon-viết-Hoạt M v một số tay chn khc Đng u, Bi Tn cũng chỉ tạo nn đưc s tranh ci v chia r gia ngưi QG m khng tiến xa hơn đưc nn VC dng nhng con bi khc mi hơn để  đốt chy nhng con bi đ chy một cch tch cc, đưa ra nhng s kiện rất ngoạn mc, vi lập trưng gn-gũi vi ngưi QG để  triệt hạ nhng con bi khng cn s-dụng đưc ny hầu li ko sự ủng hộ của nhng ngưi chống Cộng cn st li. Mc đch của kch bản mi ny nhằm tạo hậu thuẫn cho một con bi khc, ng do VC đạo diễn, theo kiểu lọt nia th cũng xuống sng đều  nằm trong sch-lưc cuả VC. Trong  lnh-vc điệp-bo,  mọi việc đều khng đơn-giản  như ngưi ta tưng bi đ l một mi-trưng của đn php, thủ-đoạn v tro-tr m nhng ngưi lm chnh-tr phải dự-tr v suy-nghĩ. Tuy nhin, việc x đẩy nhng ngưi thật s chn ght CS tr lại vi qu khứ CS của họ l mt thi-độ thiếu khn ngoan v ph-phạm hiệu năng của cng cuộc chống Cng ni chung. Nhng ngưi CS đưc gọi l thc tnh nn sinh hoạt chung vi nhau cho cng mt mục đch giải thot dn tộc khỏi chế độ phản quốc v bt nhn hiện nay. Việc tn sng, nhận lệnh, nghe lời chỉ dậy hoặc quỳ lạy họ, nhất đnh sẽ gy nn nhng tranh ci v chia rẽ, bất lợi cho nỗ lc chung l lật đổ nhng ngưi cm quyền đ v đang bn nưc ny.

 

 

II.- S pht-triển cuả Mạng lưi Thng-tin Ton Cầu v N Lc Chống Cộng:

 

T hơn ba chục năm tc, nhng ngưi cầm bt chống cộng tm mọi cch để  bt lin lạc vi quốc nội, hầu gi nhng tin tc lin quan đến sinh hoạt đấu tranh tại hi ngoại v trong nưc vi hy vọng n sẽ l chất xc tc để  lm bng ln ngn la đối-khng ngay tại quốc nội, v để  họ hiểu rằng mọi nỗ lc cuả họ sẽ được cả thế giới yểm tr một cch tn-tnh v mạnh-m. Việc lin lạc gia nhng ngưi chống cộng trong v ngoi nưc ấy đ l bưc đầu dẫn đến v n H Con Ra khiến một số văn-hu lm vo vng lao l v nh văn Dương-hng-Cưng  đ chết trong t. Nhắc lại việc ny, ngưi viết muốn chng minh rằng việc thng tin tc kia rất kh khăn v chng ta đ phải tr một gi qu cao. Ngưc li, t hơn i năm qua, mng lưới thng tin ton cầu qua Internet pht triển rt nhanh, vi khả năng vưt qua nhng bc tưng la ngy cng tinh-vi. Chuyện g xy ra tại VN chỉ mt gi sau cả thế giới đều biết v ngưc li. Internet đ về đến cả cc vng qu rất xa thnh phố  VN. Nhng bưc tiến cuả khoa học v lnh vc ny l một điều thuận lợi v cng cho cuộc đấu tranh hỗ tương gia trong v ngoi nưc.

 

Cu hỏi đưc đặt ra l: Tại sao t ngy Internet pht triển đến nay, sự đối khng cuả ngưi Việt trong nưc khng c g đưc coi l khi sắc? Phong tro dn oan khiếu kiện, biểu tnh v bị cưng chế, hầu như bị cưp đoạt đất đai, nh ca vẫn dậm chn tại chỗ, d đ l vấn đề sống cn, lin quan trc tiếp đến quyền lợi thiết thc v đi sống hng ngy cuả họ? Nhng v cưp đất ngy cng nhiều v xy ra hầu như khp nơi, tại sao nhng cuc biểu tnh khng lan rng v tiến hnh đồng loạt trn ton quốc để  tạo tiếng vang v p lc cần thiết, để  nh nưc khng thể lm ngơ hoặc giải quyết mt cch v l theo kiểu x đ cho huyện, huyện đổ cho tnh đưc? Qua Internet, ngưi ta hiểu rằng đất đai bị cưp đoạt v đưc bi thưng bằng mt gi r mạt đ đưc cc t hp nh đất, do con của Nguyễn tấn Dũng hoặc do thn nhn của cc ng tai to mặt lớn khc đng đầu, đưc bn lại vi gi cao gp nhiều ngn lần cho cc đại gia của chế độ CS? Hng ngn cu hỏi v cc vấn đề khc đưc đặt ra như việc đn p, sch nhiễu sinh hoạt nhắm vo cc nh th, chu chiền, chiếm đất  của cc tn gio l nhng vấn đề  rt nhạy cảm, nhưng phản-ng  cuả ngưi dn vẫn chỉ si nổi trong mt thi gian ngn rồi thi? Cc v mnh mung, tham-nhũng của mọi cấp cầm quyền đưc phanh-phui trn bo ch, trn Internet mỗi ngy t nhiều năm nay khiến mọi ngưi nhn r bộ mặt thật cuả chế độ, nhưng phn ng cuả ngưi dn vẫn như khng c g xảy ra? Người dn trong nưc v cm hay bị liệt khng?

 

                                        

                                              Nguyễn thị Thanh Phượng                         việt gian Nguyễn Tấn Dũng                                                                         

                                    (đứa con gi của việt gian Nguyễn Tấn Dũng)

 

Cch đy ba chục m, một số ngưi lạc quan cho rng chỉ cần tm ra s thật để  chng minh rng H ch Minh l tay sai của Đế Quốc CS, lật mặt nạ để cho ngưi dn hiểu đưc con ngưi thật v ph v huyền-thoại v HCM th t nhất, VC sẽ bị lung lay v khốn đốn v VC chỉ da vo thần ng HCM để  tồn ti. Ngy nay, qua nhng ti liệu đưc chng minh r rng trn Internet, bất c ai v bất cứ  lc no, ngưi ta cũng c thể  truy cập để  hiểu v HCM vi tất cả nhng bằng chng hiển nhin khng thể chối ci đưc v qu khứ qua từng giai đoạn của y v cuả đảng CSVN vi thnh tch lm tay sai cho Đ Tam Quốc Tế  CS, đi  sống c nhn trụy lạc, viết lch để  t ca ngi mnh t nhận l khng c tư tưng g v đ c Mao-trạch-Đng ng trưc v hng trăm điều khốn nạn khc. Đảng VC thi đại sau HCM bn nưc cho Tầu ngay trong thi bnh (hơn 20 năm sau khi bị Tầu Cng tấn cng tại vng bin giới gia hai nưc), nhưng đt, bn biển cho Tầu, hn vi gic, c vi dn.v hng trăm, hng ngn nhng việc hn hạ v phản quốc khc m ngưi ta vẫn để chng đ đầu ci cổ? Người dn trong nưc thờ ơ vi ngay chnh đi  sống của họ v ơng-lai cuả con, chu họ th chng ta tại hải ngoại lm đưc g để cu họ? H chờ đi g: Đn xanh, đn đỏ cuả cc thế lc quốc tế chăng? Chng ta phải thưng xuyn nhắc cho họ hiểu rng sẽ khng bao gi c việc đ xy ra v mi trưng chnh tr thế giới khng một nưc no ng đến quyền li cuả nưc khc; đ l cảnh c lớn nuốt c b. Việc li ko đồng minh trong thi chiến tranh lạnh đ chấm dt t 40 năm qua. Thi độ h miệng chờ sung, đi ngưi khc dọn cỗ cho mnh ăn khng bao gi c thể tr thnh sự tht. Đợi đm con chu cu cc lnh t CS như Nguyễn-tấn-Dũng, Trương-tấn-Sang đi  học ngoại quc, thm nhuần tư-tưng  t do t M v cc nưc Ty u tr v nắm quyền v ban pht t do, dn chủ v nhn quyền cho họ chăng? Mun đi sẽ khng bao gi c chuyện đ. Hy nhn xem hai ngưi con trai v con gi cuả Nguyễn tấn Dũng đang nắm nhng đặc quyền v đặc lợi g? Con cuả bọn cn bộ trong B Chnh tr Trung Ương cũng đang chạy đua để bn rt cuả cải trong mt đất nưc cm-ci, cạn-kiệt v trn m hi, nưc mt cuả ngưi dn khốn cng trong nưc.

 

Việc đặt  k vọng vo con chu cuả bọn cầm quyền CS hiện nay sẽ lương-thiện  v nhn đạo hơn ng cha chng l niềm tin cuả nhng ngưi mắc chng mng du, v mt con rắn khng thể đẻ  ra nhng con rồng. Một con c khng thể sinh ra đưc nhng con chim phưng hong. Trong cuộc đấu tranh khng khoan nhưng vi CS, quan điểm ny phải bị ln n, v n s hủy-hoại tinh thần chiến đấu cuả hng ngũ chng ta. Con chu cuả nhng tn du-kch, nhng g hon lợn đưc đi du học M, Thụy Sĩ nhất đnh sẽ khn, sẽ thng minh hơn cha chng, v dĩ nhin, s thủ đoạn hơn, sẽ tinh khn hơn, sẽ nhiều thủ thut để bm cht quyền bnh hơn cả ng cha cuả chng. Trong sinh-hoạt đu tranh v chnh-tr, nhng tin-tưởng thiếu căn bản l-luận theo chiều hưng ấy cần phải loại bỏ, bi n s lm chng ta bỏ cuộc để cho k th v con chu chng cai-tr hết đi ny qua đi khc.

 

T lu chng ti đ nghe một số ngưi ngy t cổ sy cho chiu bi y, v cn t hi hơn na, c ngưi cn chủ trương bất chiến t nhin thnh. Đ, nếu khng phải l cch suy ng cuả nhng ngưi đin th cũng l quan điểm cuả đm tay sai k th, ru ng chng ta để quan thầy cuả chng mc tnh thao tng.

 

 

III.- Kết luận:

 

Qua tất cả cc luận điểm đưc phn tch trn, ngưi viết muốn ngưi dn trong nưc hiểu rng sẽ khng c mt php l no xảy ra, sẽ khng mt nưc no x thn cu vt chng ta, v đng ng rằng cc t chc đấu tranh tại hải ngoại c khả ng giải phng VN nếu chng ta khng ra tay tự cu. Ngưi Việt Hải ngoại sẽ chỉ đng vai tr yểm-trv vận-động dư-luận  v p-lc của cộng đồng thế giới khi ton dn cng vng ln t ci tri ./.

 

 

TH -HUY / PARIS.

 

Viết tại CALIFORNIA  04/07/2012 .

 

Ghi ch: (1) Bi Tn con cuả Bi-bằng-Đon.

Vũ-thư-Hin con cuả Vũ-đnh-Hunh b t cuả HCM.

Thẩm-v-Hong con cuả Thm-hong-Tn (France Maon)Thị Trưng H Nội (thi Php) v Chủ-tch Quốc-hội (thi VC). TVH đo thot sang Php, nhưng sau đ VC cho v con cuả TVH sang Paris để đon-t gia đnh(!).

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh