NGÀY HOÀNG-SA 18-02-2012 TẠI PARIS

 

Thế Huy

 

 

      

       Hội Hải-Quân và Hàng Hải Thương-Thuyền do cựu Hải-Quân Trung-tá Nguyễn-Quang-Dật làm Hội-Trưởng đă tổ chức ngày tưởng-niệm và vinh-danh các chiến-sĩ Hải-Quân Việt Nam Cộng Ḥa đă bỏ ḿnh trong cuộc chiến bảo-vệ Quần-Đảo Hoàng-Sa 38 năm trước. Buổi lễ được tổ-chức tại Thánh-Đường Hypolite thuộc Quận 13 Paris, từ 14 giờ tới 18 giờ ngày thứ bẩy 18-02-2012 trước một cử-tọa khoảng một trăm người gồm đại-diện các Hội-Đoàn và nhân-sĩ cũng như một số đồng-hương c̣n quan-tâm đến cuộc đấu-tranh chống Cộng và hiện t́nh đất nước.

 

     Sau phần nghi-lễ chào Quốc, Quân-kỳ và mặc niệm các chiến-sĩ đă hy-sinh trong cuộc chiến chống cộng-sản tại VN và đồng bào đă bỏ ḿnh trên đường đi t́m tự-do, cựu Hải-Quân Th/tá Nguyễn-Minh-Đức, Phó Hội-trưởng và cũng là người điều-khiển chương-tŕnh cho biết Ông Hội-trưởng và cựu phó Đề-Đốc Châu v́ lâm bệnh vào giờ chót nên đă không có mặt. Buổi lễ tưởng-niệm này được sự yểm-trợ của Tập-Thể Chiến-sĩ VNCH/Trung-Tâm Điều-Hợp Âu-Châu do Trung-tá Nguyễn-Nhựt-Châu làm Trung-Tâm Trưởng.

 

Điều cần nhấn mạnh là người điều-khiển chương-tŕnh không những vinh-danh 74 tử-sĩ VNCH tại Hoàng-Sa năm 1974 mà đồng-thời cũng tưởng-niệm 64 “chiến-sĩ” Hải-Quân Cộng Sản Việt Nam bị Hải-Quân Trung-Cộng sát hại tại quần-đảo Trường-Sa năm 1988, và ông nói rằng những người làm công-tác truyền thông và một số tham dự viên có thể sẽ bất-b́nh, nhưng ông nghĩ rằng đó là việc làm cần-thiết. Sự kiện này đă khiến một số người phản đối tức khắc. Cũng ngay lúc đó, khi đề câp tới nhà cầm quyền Hà nôi, ông Đức đă dùng từ-ngữ “Chính phủ” khiến ca sĩ Khanh-Trang, (người có tên trong danh sách phụ-diễn văn-nghệ của ngày lễ này), phu-nhân của Hài-Quân Trung-Úy Đặng-Văn-Khanh phản-đối và yêu-cầu đổi lại là “bạo-quyền”.

 

     Buổi lễ bắt đầu bằng những sự-kiện bất-đồng trên, khiến không khí trong pḥng Hội trở nên căng thẳng. Trung-tá Nguyễn-Nhựt-Châu được mời phát biểu và cám-ơn cử-tọa tham-dự, tiếp theo là BS Phan Khắc-Tường thuyết-tŕnh sơ-lược về trận Hải-Chiến Hoàng-Sa và tương-quan lực-lượng giữa Hải-quân Việt Nam Cộng Ḥa và HQ Trung-cộng. Ông nhấn mạnh rằng một số tầu chiến thuộc Hạm-đội Thứ bẩy của Hải-quân Mỹ cũng có mặt cách quần-đảo Hoàng-Sa không xa, nhưng HQ Mỹ đă án binh bất động khi cuộc hải chiến giữa Việt Nam Cộng Ḥa và Trung Cộng xẩy ra.

 

     Theo chương tŕnh đă được thảo-luận và đồng-ư giữa TTĐH Âu Châu và đại-diện Hội HQ là Thiếu tá Vơ-Tấn-Thụy vài ngày trước, th́ phần nói chuyện của các diễn-gỉa không có tên LS Trần-Thanh-Hiệp, nhưng khi ông Thuỵ nói lại với ông Đức HQ th́ ông này nhất định muốn thêm LS Hiệp và bà Quản-Mỹ-Lan vào danh sách diễn gỉa khiến ông Thụy đành chấp nhận với điều kiện là mỗi người không được nói quá năm phút. Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, ban tổ chức được tin LS Hiệp phải vào bệnh-viện cấp cứu nên đă không có mặt. Bà Quản-Mỹ-Lan, cựu nhân-viên của ban Việt-Ngữ đài RFI do Bạch-Thái-Quốc tuyển-mộ ngay từ những ngày thành-lập của đài này. Bạch-Thái-Quốc là sinh-viên được Chính-phủ Việt Nam Cộng Ḥa cho đi du học tại Pháp, nhưng đă theo Cộng Sản và là cựu Giám-Đốc nhà VN của Hà-Nội trước khi làm Trưởng-Ban chương-tŕnh Việt-Ngữ của đài RFI. Sự hiện diện của Bà Lan bên cạnh dàn máy chiếu slide trong pḥng hội gây sự chú ư đặc biệt của chúng tôi và một số người khác. Tưởng cũng cần nhấn mạnh là từ những năm 1987, khi nhóm Thông-Luận thành h́nh, LS Hiệp và bà Lan đă là những cây bút trụ cột của nhóm này.  Trong ngày  Hoàng-Sa năm 2010, hai ông Hiệp và Nguyễn-Văn-Trần đều được mời phát biểu bên cạnh sự có mặt của các cựu đảng viên Cộng SảnViệt Nam như Bùi-Tín, Vơ-Nhân-Trí, Vũ-Thư-Hiên… đă gây dư luận bất lợi cho lập-trường của hội. Do đó, năm nay, TTĐHÂC khuyến cáo ban tổ-chức tránh mời những “quan-khách” nói trên.

 

Một điểm quan-trọng khác là sở dĩ TTĐHÂC không thể thảo-luận trực tiếp với ông Đức Hải-quân dù ông này c̣n kiêm nhiệm một chức vụ khác là Trung-Tâm-Phó đặc-trách ngọai vụ của TTĐHÂC v́ trên thực-tế ông cư-ngụ tại Caen cách Paris 200 cây số. Hải-Quân Th/tá Thụy ở ngay trong khu người Việt tại Paris nên thuận tiện cho việc phối hợp với TTĐHÂC cũng như những tổ-chức đấu-tranh nên đă thay mặt hội HQ & HHTT để thảo-luận trực-tiếp với TTĐHÂC về mọi chi tiết liên-quan đến buổi lễ. Về việc tưởng-niệm 64 “chiến-sĩ” HQ/Cộng Sản Việt Nam bị Trung-Cộng sát hại tại Trường-Sa đă bị TTĐHÂC bác bỏ ngay từ đầu, nhưng khi buổi lễ xẩy ra, ông Đức HQ nhất định đề cập đến 64 người này.

 

       Bà Quản-Mỹ-Lan được ông Đức, người điều khiển chương-tŕnh mời lên diễn đàn để đề cập tới những sự kiện lịch-sử hàng trăm năm trước chứng minh hai quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là của Việt Nam. Bà dẫn chứng là trong cuộc họp Quốc-tế tại San Francisco năm 1951 trước hơn 70 đại-diện các quốc-gia trên thế giới, trong đó có đaị-biểu của Trung-Cộng, ông Trần-Văn-Hữu là Thủ-Tướng kiêm Bộ-Trưởng Chính-Phủ Quốc-Gia VN khẳng-định hai quần đảo trên thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lời tuyên bố trên không gặp bất cứ sự phản đối nào kể cả đại-biểu của Trung Cộng. Phần nói chuyện của bà Quản-Mỹ-Lan kéo dài khoảng 20 phút, được sửa-soạn khá kỹ-càng, viết thành văn-bản và có phần chiếu slide bản-đồ toàn khu vực Châu-Á. Điều đó chứng-tỏ rằng bà đă được ông Đức HQ tự-ư cho phép kéo dài bài thuyết-tŕnh 20 phút thay v́ 5 phút như đă đồng ư với ông Vơ-Tấn-Thụy; cũng như ông đă cố t́nh đem phần tưởng-niệm những người Cộng Sản bị Trung C ộng giết ở Trường-Sa năm 1988 vào sinh-hoạt của buổi lễ. Điểm quan-trọng đáng nói nhất là : Sự việc này xẩy ra gần như song-hành với nỗ-lực của nhà đương quyền Hà-Nội trong việc lần đầu tiên, năm 2011 Cộng Sản Việt Nam đề cập đến Cố HQ Trung-tá Việt Nam Cộng Ḥa Ngụy-Văn-Thà đă hy-sinh tại quần-đảo Hoàng-Sa năm 1974. Việc làm cố-ư của ông Đức HQ được một số người cho là một h́nh-thức đáp-ứng chủ-trương của Hà-Nội nhằm chứng tỏ “nỗ-lực bảo-vệ chủ-quyền trên vùng Biển-Đông” của nhà đương quyền Cộng Sản Việt Nam.

 

 

                     

 

Cựu H.Q Thiếu Tá Nguyễn Minh Đức                           Cựu Đại Úy Trần Kim Diệp

 

      

Phút cuối của chương-tŕnh là bài phân-tích được những người trách-nhiệm của hội HQ & HHTT xem là trọng-điểm của buổi sinh-họat do cựu HQ Đại-úy Trần-Kim-Diệp tŕnh-bầy. Khi cuộc hải-chiến Hoàng-Sa xẩy ra, ông Diệp là Trưởng Pḥng 2/BTL/HQ tại Vùng I Duyên Hải. Bài viết khá dài và được mô-tả là đi vào rất nhiều chi-tiết kỹ-thuật mà diễn-giả đă bỏ ra nhiều thời gian để nghiên-cứu hầu nói về tương-quan lực-lượng giữa hải-quân CSVN và TC, đồng thời dẫn đến việc đặt câu hỏi để mọi người suy-nghĩ : “Nếu cuộc chiến xẩy ra giữa CSVN và TC th́ t́nh-thế sẽ ra sao, người Việt hải-ngọai sẽ làm ǵ và phản ứng thế nào ?”

 

       V́ bài viết khá dài và chi tiết khiến cử-tọa nóng ḷng nên khi ông Diệp tŕnh-bầy chỉ mới khoảng một phần ba bài viết nói về việc Cộng Sản Việt Nam  mua tầu bè, vũ-khí trên danh nghĩa là để đương-đầu với những đe dọa tại Biển-Đông khiến một số người thiếu kiên-nhẫn lên tiếng phản đối v́ cho là diễn gỉa có ư quảng-cáo cho “nỗ-lực bảo-vệ chủ-quyền” của Cộng Sản Việt Nam. Một số người tham-dự yêu cầu chấm dứt bài nói chuyện khiến diễn-giả cho biết đây chỉ là phần đầu mà những phần kế tiếp mới chứng tỏ rằng CSVN, dù mua bất cứ loại tầu bè và vơ khí tối-tân tới đâu cũng chỉ là biện-pháp mỵ dân nhằm che bớt thái-độ yếu hèn trước kẻ thù, chứ thực sự họ không hề dám chấp nhận đụng độ trực-tiếp với Trung Cộng. Để chứng minh điều này, ông Diệp đă đọc một vài trang cuối của bài thuyết-tŕnh và rơ ràng nhất là khi tầu hải-giám TC cắt dây cáp tầu t́m dầu của CSVN vào giữa năm 2011, trong khi một tầu chiến của hải-quân VC đậu gần đó đă không có một phản ứng nào để ngăn cản và bảo-vệ. Ông cho biết thêm ông đă bị tù 8 năm sau 1975 và là một sĩ-quan quân-báo th́ không v́ một lư do ǵ lại bênh vực hay quảng cáo cho CSVN.

 

       Trước khi viết bài này, chúng tôi đă liên-lạc với hầu hết những người liên-hệ cũng như ban tổ-chức để hiểu rơ những chi tiết trước và sau buổi lễ hầu nắm vững những diễn tiến và phần hành trách nhiệm của mỗi người về những điều bất thường đă xẩy ra chiều ngày 18-02-2012. Đây không đơn thuần là bài phóng-sự ghi lại những sự kiện tại chỗ trong hội-trường Hypolite Paris mà là một bài phóng sự điều-tra với mục-đích t́m hiểu trách nhiệm từng người và từng tổ-chức liên-hệ cũng như bảo-trợ Ngày Hoàng-Sa 18-02-2012.

 

       Khi viết những ḍng cuối của bài này chúng tôi được TTĐHÂC loan báo là BCH/TTĐHÂC đă có biện pháp chế-tài đối với cá-nhân ông Nguyễn-Minh-Đức trong vai tṛ Trung-Tâm-Phó /TTĐHÂC và gửi văn-thư khuyến cáo hội HQ & HHTT do HQ Tr/tá Nguyễn-Quang-Dật làm hội-truởng để yêu cầu hội này duyệt xét lại đường hướng sinh-hoạt cũng như lập-trường đấu-tranh cho phù-hợp với đường lối chung của TTĐHÂC.

 

       Qua những sự kiện đáng tiếc xẩy ra trong ngày kỷ-niệm Hoàng-Sa 18-02-2012, chúng ta có thể rút ra một bài học hữu-ích cho các sinh-hoạt có sự phối hợp của các tổ-chức khác nhau về việc tôn-trọng những quyết-định chung. Về phía cử-tọa nên b́nh-tĩnh, kiên-nhẫn lắng nghe, đồng thời ghi nhận những ǵ mà ḿnh cho là không đúng để khi thuyết-tŕnh-viên dứt lời th́ sau đó hăy đặt vấn-đề để thuyết-tŕnh-viên trả lời về những ǵ chưa được rơ nghĩa hoặc ḿnh phản đối. Đây là những nguyên-tắc căn-bản cho sinh-hoạt cộng-đồng để tránh những ngộ nhận đáng tiếc xẩy ra làm phân-hóa nỗ-lực chung trên căn-bản công-bằng và dân-chủ ngay trong cộng-đồng nhỏ bé tại mỗi địa-phương trước khi nói tới cuộc đấu-tranh chung nhằm giải-thể chế-độ độc-tài và chuyên-chính của Cộng Sản Việt Nam ở  trong nước.

 

 

Thế-Huy Paris.

21-02-2012.

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links