Bọn trở cờ!

 

 

Lấm lt, hn trong vai cha, ti.

Đi khi bay hẳn đắng cay đời?

Vẹm đưa tiền cắc, bay nho tới,

Nuốt phải hơi đồng, bay ngứa mi.

 

Tư cch như bay, hỏi mấy tiền?

Phe bay, mươi đứa, ni qung xin.

Ba thằng đn gi, ba thằng ngốc.

Dăm đứa ha theo, dăm đứa đin!

 

Đ lỡ ra chiu phải cố liều

Trn mnh đi tới, th l tiu!

Bn dơ cng quẫy, bay cng ln,

Hết lối, sa vo tay qui yu.

 

Thi nh! Từ nay thi, ct đi.

Dy dưa, m nu, ngng trng g,

Ngựa đua, x ph, tiền ăn ln

Van khc Hồ tinh ku hắn chi?

 

Vương tước xưa rồi, khng nước non?

Ngy nay nay quy hướng, thử tiu ln

Luồn trn Cộng mt, phồng mang ht

Ti tớ, gian đồ, tri phấn son!

 

Đo ngũ! Xoay cờ, tn khốn kia!

Bay mong mai mốt chức phần chia?

Ai ngu đn đm qun hn thế

Lim sĩ đu rồi, qun đớp xia!

 

Vẹm vẫn chuyn mn, giỏi mn gi

Mồi kia ma đi rc vo nhai

Cần cu bằng thp, thm liềm ba

Khuyển m từ nay bay mắc quai!

 

Thế Huy

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh