Một Tu sĩ Chân chính hay

một Chính trị gia Lỗi lạc?

 

 

Hôm nay Thầy đã trở về...

Hoàn thành tâm nguyện lời thề núi sông.

Tiếp tay chủ nghĩa đại đồng;

“Thiên đường cộng sản” ghi công của Ngài.

 

Đại Sư quả thật thiên tài.

Đạo Đời hai thứ chẳng ai so bằng?

Chính trị ai dám so găng?

“Toàn thể nước Mỹ rung rinh” vì ngài.

 

Ngô Đình Diệm đổ vì ai?

Tại vì Xịa Mẽo hay Thầy Trí Quang?

Ai “lôi” Đức Phật xuống đường?

Giúp gây thêm cảnh đau thương đất này?

Trần gian địa ngục hôm nay;

̀Bao năm bị kẹt...được quay trở về.

 

Linh hồn nghe hỏi buâng quơ:

“Nhà ngươi có phải nằm mơ không nào?

Bao năm tu tập làm sao?

Chuyên tâm chính trị, lãng xao Phật đường”.

 

Đại Sư đẩy cửa Niết Bàn,

bước vào chỉ thấy Ma Vương đứng chờ.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Thảo Chương TQV

08-11-2019

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính