Nhn về Qu Hương


Hm nay ba mốt thng năm
Nhn vế đất tổ xa xăm qu nh
Đau lng xt dạ trong ta
Bao nhiu ti sản Quốc Gia điu tn

Ai l thủ phạm dối gian?
Gy nn tang tc mun ngn đắng cay
Ko di mấy chục năm nay
Da vng mu đỏ đọa đy nhau chi

Lương tm nay c cn g?
Cn thua lương thng chỉ v miếng ăn
Lương tri nh bo, nh văn
Vo trn bp mo thiện căn hết rồi

Phải nghe theo lệnh đảng tồi
Ci đầu chấp nhận lm ti t quyền
Viết theo định hướng đảo đin
Đổi đen thnh trắng ăn tiền lm ngơ

Nhn đu cũng thấy nhuốc nhơ
Bởi v ci đảng tn thờ Mc L
Tam v t thuyết u m
Chnh l thủ phạm đem về giết dn

Giết dn cướp đất bn dần
Từ Nam ch Bắc một vần như nhau
Nhn vo đất tổ m đau
Người Tu khắp phố, chữ Tu khắp nơi

Nng dn khốn khổ ku trời!
Thuế cao, ph nặng thnh người dn oan
Cng lưng nui mấy thằng quan
Ngu si dốt nt xi ton bằng mua

Lập b kết đảng một ma
Ăn trn ngồi trước vo ha giết dn
c quan một đảng ngu đần
Tai sai tu cộng bn dần qu hương!

Thanh Sơn

31.05.2015

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh