GM. Gim quản tng ta GP Si Gn Giuse Đỗ Mạnh Hng ca ngợi Việt cọng L Đức Anh!!!

 

GM. Đỗ Mạnh Hng đang ghi sổ tang tn Việt cộng L Đức Anh

 

 

Bt tch v nội dung ca ngợi một tn tướng cướp của GM Đỗ Mạnh Hng

 

https://thanhnien.vn/thoi-su/duc-cha-giuse-do-manh-hung-vinh-biet-mot-nha-lanh-dao-tai-ba-1077679.html

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh